BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

poniedziałek, 01 lipca 2019

Wiadomości

Uchwały podjęte na IX sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej w dniu 24 czerwca 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwały podjęte na IX sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej w dniu 24 czerwca 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Biała Piska z podziałem na poszczególne frakcje i sektory

Dodanie nowej wiadomości: Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Biała Piska z podziałem na poszczególne frakcje i sektory - [Wszystkie zmiany]

Podmioty odbierające odpady oraz harmonogramy odbioru odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Biała Piska z podziałem na poszczególne frakcje i sektory

Dodanie nowej wiadomości: Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Biała Piska z podziałem na poszczególne frakcje i sektory - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - [Wszystkie zmiany]

Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dodanie nowej wiadomości: Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 02 lipca 2019

Wiadomości

Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. dowodów osobistych i ewidencji ludności

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. dowodów osobistych i ewidencji ludności - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 03 lipca 2019

Wiadomości

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze podisnpektora ds. dowodów osobistych i ewidencji ludności w Urzędzie Miejskim w Białej Piskiej

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze podisnpektora ds. dowodów osobistych i ewidencji ludności w Urzędzie Miejskim w Białej Piskiej - [Wszystkie zmiany]

Sprostowanie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Dodanie nowej wiadomości: Sprostowanie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 04 lipca 2019

Wiadomości

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 05 lipca 2019

Wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Biała Piska, przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Biała Piska, przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym. - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O PIERWSZYCH PRZETARGACH USTNYCH NIEOGRANICZONYCH NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O PIERWSZYCH PRZETARGACH USTNYCH NIEOGRANICZONYCH NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na II ponadplanową, a zarazem X publiczną Sesję Rady Miejskiej w Białej Piskiej

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na II ponadplanową, a zarazem X publiczną Sesję Rady Miejskiej w Białej Piskiej - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Prezesa Zarządu - Dyrektora Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Białej Piskiej

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Prezesa Zarządu - Dyrektora Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Białej Piskiej - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Prezesa Zarządu - Dyrektora Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Białej Piskiej

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Prezesa Zarządu - Dyrektora Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Białej Piskiej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 08 lipca 2019

Wiadomości

Informacja o wyniku naboru na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. gen. Józefa Bema w Bemowie Piskim

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyniku naboru na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. gen. Józefa Bema w Bemowie Piskim - [Wszystkie zmiany]

Projekty uchwał przygotowane na X publiczną sesję Rady Miejskiej w Białej Piskiej w dniu 11 lipca 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Projekty uchwał przygotowane na X publiczną sesję Rady Miejskiej w Białej Piskiej w dniu 11 lipca 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 09 lipca 2019

Wiadomości

Można składać wnioski o demontaż i załadunek azbestu

Dodanie nowej wiadomości: Można składać wnioski o demontaż i załadunek azbestu - [Wszystkie zmiany]

Komunikat Burmistrza Białej Piskiej

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat Burmistrza Białej Piskiej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 10 lipca 2019

Wiadomości

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - Ewidencja Ludności

Dodanie nowej wiadomości: Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - Ewidencja Ludności - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 11 lipca 2019

Wiadomości

Imienne wykazy głosowań radnych na X sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej w dniu 11 lipca 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Imienne wykazy głosowań radnych na X sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej w dniu 11 lipca 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o wyborze oferty

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o wyborze oferty - [Wszystkie zmiany]

Uchwały podjęte na X sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej w dniu 11 lipca 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwały podjęte na X sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej w dniu 11 lipca 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Wniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL

Dodanie nowej wiadomości: Wniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 15 lipca 2019

Wiadomości

Informacja o wyniku naboru na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Podlaskiej Brygady Kawalerii w Skarżynie

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyniku naboru na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Podlaskiej Brygady Kawalerii w Skarżynie - [Wszystkie zmiany]

Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Komorowo

Dodanie nowej wiadomości: Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Komorowo - [Wszystkie zmiany]

Remont pokrycia dachowego na bud. mieszkalnym wielorodzinnym - DRYGAŁY ul. Szkolna 1

Dodanie nowej wiadomości: Remont pokrycia dachowego na bud. mieszkalnym wielorodzinnym - DRYGAŁY ul. Szkolna 1 - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Referacie Finansowym Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Podisnpektora w Referacie Finansowym Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Referacie Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Podisnpektora w Referacie Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 17 lipca 2019

Wiadomości

Zapytanie ofertowe na wymianę pokrycia dachowego z dachówki na blachodachówkę , na bud. WM przy ul. Targowa 6,w m. Drygały, 12-230 Biała Piska

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe na wymianę pokrycia dachowego z dachówki na blachodachówkę , na bud. WM przy ul. Targowa 6,w m. Drygały, 12-230 Biała Piska - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie ofertowe na wymianę pokrycia dachowego z dachówki na blachodachówkę , na bud WM przy ul. Sienkiewicza 6, w m. Drygały, 12-230 Biała Piska

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe na wymianę pokrycia dachowego z dachówki na blachodachówkę , na bud WM przy ul. Sienkiewicza 6, w m. Drygały, 12-230 Biała Piska - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie ofertowe na wymianę pokrycia dachowego z dachówki na blachodachówkę na bud. WM w Białej Piskiej przy ul. Sikorskiego 10

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe na wymianę pokrycia dachowego z dachówki na blachodachówkę na bud. WM w Białej Piskiej przy ul. Sikorskiego 10 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 18 lipca 2019

Wiadomości

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Olsztynie w w sprawie rozwiązania terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych

Dodanie nowej wiadomości: Postanowienie Komisarza Wyborczego w Olsztynie w w sprawie rozwiązania terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 19 lipca 2019

Wiadomości

Wykazy nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Dodanie nowej wiadomości: Wykazy nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O PIERWSZYCH PRZETARGACH USTNYCH NIEOGRANICZONYCH NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O PIERWSZYCH PRZETARGACH USTNYCH NIEOGRANICZONYCH NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Biała Piska, przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Biała Piska, przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

niedziela, 21 lipca 2019

Wiadomości

Kondolencje

Dodanie nowej wiadomości: Kondolencje - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 22 lipca 2019

Wiadomości

OBWIESZCZENIE PBI.6220.4.2019.10

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE PBI.6220.4.2019.10 - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdanie Rb-NDS za I półrocze 2019 roku

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie Rb-NDS za I półrocze 2019 roku - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 23 lipca 2019

Wiadomości

Ogłoszenie o przetargu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 24 lipca 2019

Wiadomości

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu - Dyrektora Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Białej Piskiej

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyniku konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu - Dyrektora Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Białej Piskiej - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu - Dyrektora Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Białej Piskiej

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyniku konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu - Dyrektora Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Białej Piskiej - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie PBI.6220.3.2019.6

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie PBI.6220.3.2019.6 - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Referacie Finansowym

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Referacie Finansowym - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Referacie Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Inwestycji

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Referacie Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Inwestycji - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 26 lipca 2019

Wiadomości

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORSTW ENERGETYCZNYCH I ODBIORCÓW CIEPŁA

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORSTW ENERGETYCZNYCH I ODBIORCÓW CIEPŁA - [Wszystkie zmiany]

DOSTAWA MIAŁU WĘGLA KAMIENNEGO W SEZONIE GRZEWCZYM 2019/2020 DLA ZAKŁADU ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z o.o. w BIAŁEJ PISKIEJ

Dodanie nowej wiadomości: DOSTAWA MIAŁU WĘGLA KAMIENNEGO W SEZONIE GRZEWCZYM 2019/2020 DLA ZAKŁADU ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z o.o. w BIAŁEJ PISKIEJ - [Wszystkie zmiany]

DOSTAWA BIOMASY W SEZONIE GRZEWCZYM 2019/2020 DLA ZAKŁADU ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z o.o. w BIAŁEJ PISKIEJ

Dodanie nowej wiadomości: DOSTAWA BIOMASY W SEZONIE GRZEWCZYM 2019/2020 DLA ZAKŁADU ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z o.o. w BIAŁEJ PISKIEJ - [Wszystkie zmiany]

DOSTAWA SŁOMY W SEZONIE GRZEWCZYM 2019/2020 DLA ZAKŁADU ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z o.o. w BIAŁEJ PISKIEJ

Dodanie nowej wiadomości: DOSTAWA SŁOMY W SEZONIE GRZEWCZYM 2019/2020 DLA ZAKŁADU ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z o.o. w BIAŁEJ PISKIEJ - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 29 lipca 2019

Wiadomości

Informacja o strzelaniu amunicją bojową w dniach 30.07.2019 r. - 03.08.2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o strzelaniu amunicją bojową w dniach 30.07.2019 r. - 03.08.2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie ofertowe na wymiane wewnętrznej lini zasilającej WLZ w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Moniuszki 10 w Białej Piskiej

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe na wymiane wewnętrznej lini zasilającej WLZ w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Moniuszki 10 w Białej Piskiej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 26.07.2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Interpelacja z dnia 26.07.2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Referacie Finansowym

Dodanie nowej wiadomości: Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Referacie Finansowym - [Wszystkie zmiany]

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Referacie Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Inwestycji

Dodanie nowej wiadomości: Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Referacie Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Inwestycji - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 30 lipca 2019

Wiadomości

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 31 lipca 2019

Wiadomości

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze podisnpektora w Referacie Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Inwestycji

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze podisnpektora w Referacie Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Inwestycji - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze podisnpektora w Referacie Finansowym

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze podisnpektora w Referacie Finansowym - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian