BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

poniedziałek, 04 listopada 2019

Wiadomości

Informacja z otwarcia ofert

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert - [Wszystkie zmiany]

Uchwały podjęte na XV sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej w dniu 30 października 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwały podjęte na XV sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej w dniu 30 października 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 05 listopada 2019

Wiadomości

Zarządzenie w sprawie powołania komisji do zaopiniowania oferty złożonej przez OSP Skarżyn z pominięciem otwartego konkursu ofert

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie w sprawie powołania komisji do zaopiniowania oferty złożonej przez OSP Skarżyn z pominięciem otwartego konkursu ofert - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenia Majątkowezłożone w trybie art. 24 h ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.). - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenia Majątkowe za 2004 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenia Majątkowe za 2005 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenia majątkowe złożone w związku z upływem kadencji - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenia majątkowe za 2006 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenia majątkowe za 2007 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenia majątkowe za 2008 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenia majątkowe za 2009 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2006-2010 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenia majątkowe - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenia majątkowe za 2010 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz osób objętych obowiązkiem złożenia oświadczenia majątkowego za 2011 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenia majątkowe za 2011 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Rejestr osób objętych obowiazkiem złożeniem oświadczenia majątkowego za 2012 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenia majątkowe za 2012 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenia Majątkowe członków Rady Miejskiej w Białej Piskiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenia Majątkowe członków Rady Miejskiej za 2004 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenia Majątkowe członków Rady Miejskiej za 2005 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oswiadczenia Majątkowe członków Rady Miejskiej za 2006 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenia Majątkowe członków Rady Miejskiej za 2006 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenia majątkowe - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenia majątkowe za 2007 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenia majątkowe za 2008 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenia majątkowe za 2009 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2006-2010 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenia majątkowe - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenia majątkowe za 2010 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenia majątkowe za 2011 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenia majątkowe za 2012 rok - [Wszystkie zmiany]

Sprostowanie wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży.

Dodanie nowej wiadomości: Sprostowanie wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży. - [Wszystkie zmiany]

SPROSTOWANIE WYKAZU NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

Dodanie nowej wiadomości: SPROSTOWANIE WYKAZU NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 06 listopada 2019

Wiadomości

Obwieszczenie BiRG.6733.2.2018

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie BiRG.6733.2.2018 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o strzelaniu amunicją bojową w dniach 04.11.2019 r. - 09.11.2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o strzelaniu amunicją bojową w dniach 04.11.2019 r. - 09.11.2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia do realizacji zadania przez OSP w Skarżynie

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia do realizacji zadania przez OSP w Skarżynie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 07 listopada 2019

Wiadomości

Zamknięcie przejazdu kolejowego na drodze Drygały - Zaskwierski w dniach od 13.11.2019 r. do 18.11.2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zamknięcie przejazdu kolejowego na drodze Drygały - Zaskwierski w dniach od 13.11.2019 r. do 18.11.2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o wyborze oferty

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o wyborze oferty - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - [Wszystkie zmiany]

Klauzula informacyjna dotyczące przetwarzania danych osobowych

Dodanie nowej wiadomości: Klauzula informacyjna dotyczące przetwarzania danych osobowych - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 08 listopada 2019

Wiadomości

Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Biała Piska, przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Biała Piska, przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym. - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O PIERWSZYCH PRZETARGACH USTNYCH NIEOGRANICZONYCH NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na V ponadplanową a zarazem XVI publiczną sesję Rady Miejskiej w Białej Piskiej w dniu 15 listopada 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Projekt uchwały przygotowany na V ponadplanową a zarazem XVI publiczną sesję Rady Miejskiej w Białej Piskiej w dniu 15 listopada 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Projekt uchwały przygotowany na V ponadplanową a zarazem XVI publiczną sesję Rady Miejskiej w Białej Piskiej w dniu 15 listopada 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Projekt uchwały przygotowany na V ponadplanową a zarazem XVI publiczną sesję Rady Miejskiej w Białej Piskiej w dniu 15 listopada 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 14 listopada 2019

Wiadomości

Obwieszczenie PBI.6220.13.2019.7

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie PBI.6220.13.2019.7 - [Wszystkie zmiany]

Spotkanie z edukacji zdrowotnej

Dodanie nowej wiadomości: Spotkanie z edukacji zdrowotnej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 15 listopada 2019

Wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W NAJEM

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA NAJMU. - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 18 listopada 2019

Wiadomości

Imienne wykazy głosowań radnych na XVI sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej w dniu 15 listopada 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Imienne wykazy głosowań radnych na XVI sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej w dniu 15 listopada 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 19 listopada 2019

Wiadomości

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY KLAUZULA INFORMACYJNA (dot. WM)

Dodanie nowej wiadomości: OBOWIĄZEK INFORMACYJNY KLAUZULA INFORMACYJNA (dot. WM) - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 6/2019 z dnia 13.11.2019 r. w sprawie aktualizacji Rejestru czynności przetwarzania danych osobowych w Zakładzie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 6/2019 z dnia 13.11.2019 r. w sprawie aktualizacji Rejestru czynności przetwarzania danych osobowych w Zakładzie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 20 listopada 2019

Wiadomości

Obwieszczenie PBI.6733.10.2019

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie PBI.6733.10.2019 - [Wszystkie zmiany]

Uchwały podjęte na XVI sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej w dniu 15 listopada 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwały podjęte na XVI sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej w dniu 15 listopada 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Projekt budżetu Gminy Biała Piska na 2020 rok

Dodanie nowej wiadomości: Projekt budżetu Gminy Biała Piska na 2020 rok - [Wszystkie zmiany]

Harmonogram procesu kwalfikacji do programu

Dodanie nowej wiadomości: Harmonogram procesu kwalfikacji do programu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 22 listopada 2019

Wiadomości

Zaproszenie na XVII publiczną Sesję Rady Miejskiej w Białej Piskiej

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na XVII publiczną Sesję Rady Miejskiej w Białej Piskiej - [Wszystkie zmiany]

Projekty uchwał przygotowane na XVII publiczną sesję Rady Miejskiej w Białej Piskiej w dniu 29 listopada 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Projekty uchwał przygotowane na XVII publiczną sesję Rady Miejskiej w Białej Piskiej w dniu 29 listopada 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 27 listopada 2019

Wiadomości

Zapytanie ofertowe

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 28 listopada 2019

Wiadomości

Obwieszczenie PBI.6220.6.2019.7

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie PBI.6220.6.2019.7 - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie PBI.6220.7.2019.7

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie PBI.6220.7.2019.7 - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o przetargu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie PBI.6220.8.2019.7

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie PBI.6220.8.2019.7 - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie PBI.6220.9.2019.7

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie PBI.6220.9.2019.7 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 29 listopada 2019

Wiadomości

Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców gminy Biała Piska

Dodanie nowej wiadomości: Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców gminy Biała Piska - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian