BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

środa, 02 stycznia 2019

Wiadomości

Oświadczenia majątkowe w związku powołaniem na Skarbnika Gminy

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenia majątkowe w związku z objęciem funkcji - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 03 stycznia 2019

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Podatki 2019 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Podatek 2019 - [Wszystkie zmiany]

Podatek 2019

Zaktualizowano uchwały - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE BiRG.6733.20.2018

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE BiRG.6733.20.2018 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: aaaaa - [Wszystkie zmiany]

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Piskim

Dodanie nowej wiadomości: Bezpłatne punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Piskim - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 04 stycznia 2019

Wiadomości

Oświadczenia majątkowe w związku z upoważnieniem do wydawania decyzji w imieniu Burmistrza Białej Piskiej

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenia majątkowe w związku z upoważnienia do wydawania decyzji w imieniu Burmistrza Białej Piskiej - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia otwatergo konkursu ofert pn. "Kultura fizyczna w 2019 roku"

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia otwatergo konkursu ofert pn. "Kultura fizyczna w 2019 roku" - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Biała Piska w 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Biała Piska w 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 07 stycznia 2019

Wiadomości

Uchwały podjęte na IV sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej w dniu 28 grudnia 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwały podjęte na IV sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej w dniu 28 grudnia 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - [Wszystkie zmiany]

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego znak 11/ZEC/WM/2018

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o unieważnieniu zaputania ofertowego znak 11/ZEC/WM/2018 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze oferty na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu budynku wielorodzinnego przy ul. Słowackiego 7 w Białej Piskiej

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze oferty na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu budynku wielorodzinnego przy ul. Słowackiego 7 w Białej Piskiej - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze oferty na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej , remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego w m. Drygały przy ul. Szkolnej 1 gm. Biała Piska

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze oferty na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej , remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego w m. Drygały przy ul. Szkolnej 1 gm. Biała Piska - [Wszystkie zmiany]

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego znak 11/ZEC/WM/2018 z dnia 16.11.2018r. na wykonanie robót związanych z "Termomodernizacją budynku mieszkalnego w Bemowie Piskim przy ul. Lipowej 96"

Dodanie nowej wiadomości: Informacaj o unieważnieniu zapytania ofertowego znak 11/ZEC/WM/2018 z dnia 16.11.2018r. na wykonanie robót związanych z "Termomodernizacją budynku mieszkalnego w Bemowie Piskim przy ul. Lipowej 96" - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 08 stycznia 2019

Wiadomości

Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

Dodanie nowej wiadomości: Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich - [Wszystkie zmiany]

Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

Edycja wiadomości Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich - [Wszystkie zmiany]

Informacja dla rolników

Dodanie nowej wiadomości: Informacja dla rolników - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 09 stycznia 2019

Wiadomości

Informacja na temat „PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW ZABUDOWANYCH NA CELE MIESZKANIOWE W PRAWO WŁASNOŚCI TYCH GRUNTÓW”

Dodanie nowej wiadomości: Informacja na temat „PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW ZABUDOWANYCH NA CELE MIESZKANIOWE W PRAWO WŁASNOŚCI TYCH GRUNTÓW” - [Wszystkie zmiany]

Komunikat Komisariatu Policji w Białej Piskiej

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat Komisariatu Policji w Białej Piskiej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 10 stycznia 2019

Wiadomości

OBWIESZCZENIE BiRG.6220.16.2018.4

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE BiRG.6220.16.2018.4 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 11 stycznia 2019

Wiadomości

Zarządzenie w sprawie wyboru oferty i przynania środków finansowych na wsparcie w 2019 r. realizacji zadania publicznego Gminy Biała Piska w zakresie ,,Opieka medyczna i rehabilitacyjna"

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie w sprawie wyboru oferty i przynania środków finansowych na wsparcie w 2019 r. realizacji zadania publicznego Gminy Biała Piska w zakresie ,,Opieka medyczna i rehabilitacyjna" - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie w sprawie wyboru oferty i przynania środków finansowych na wsparcie w 2019 r. realizacji zadania publicznego Gminy Biała Piska w zakresie ,,Ochrona i promocja zdrowia"

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie w sprawie wyboru oferty i przynania środków finansowych na wsparcie w 2019 r. realizacji zadania publicznego Gminy Biała Piska w zakresie ,,Ochrona i promocja zdrowia" - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Biała Piska przeznaczonych w najem od dnia 11 stycznia 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Biała Piska przeznaczonych w najem od dnia 11 stycznia 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w listopadzie 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w listopadzie 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE BiRG.6733.18.2018

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE BiRG.6733.18.2018 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 15 stycznia 2019

Wiadomości

Zapytanie ofertowe na wymianę pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej- ul. Sienkiewicza 21A , Biała Piska

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe na wymianę pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej- ul. Sienkiewicza 21A , Biała Piska - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyniku naboru na stanowisko konserwator/operator równiarki drogowej Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyniku naboru na stanowisko konserwator/operator równiarki drogowej Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 16 stycznia 2019

Wiadomości

Informacja o wyniku naboru na stanowisko konserwator/operator równiarki drogowej Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyniku naboru na stanowisko konserwator/operator równiarki drogowej Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE BiRG.6733.8.2018

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE BiRG.6733.8.2018 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 17 stycznia 2019

Wiadomości

Zarządzenie w sprawie wyboru oferty i przynania środków finansowych na wsparcie w 2019 r. realizacji zadania publicznego "Zwiększenie dostępności do poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej"

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie w sprawie wyboru oferty i przynania środków finansowych na wsparcie w 2019 r. realizacji zadania publicznego "Zwiększenie dostępności do poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej" - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie w sprawie wyboru oferty i przynania środków finansowych na wsparcie w 2019 r. realizacji zadania publicznego Gminy Biała Piska w zakresie "Kultura fizyczna w 2019 r."

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie w sprawie wyboru oferty i przynania środków finansowych na wsparcie w 2019 r. realizacji zadania publicznego Gminy Biała Piska w zakresie "Kultura fizyczna w 2019 r." - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenia majątkowe złożone w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania - kadencja 2018-2023

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenia majątkowe złożone w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania - kadencja 2018-2023 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 18 stycznia 2019

Wiadomości

Wykaz nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Biała Piska przeznaczonych w najem od dnia 18 stycznia 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Biała Piska przeznaczonych w najem od dnia 18 stycznia 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE BiRG.6733.2.2019

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE BiRG.6733.2.2019 - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenia Burmistrza Białej Piskiej

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenia Burmistrza Białej Piskiej - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE BiRG.6220.15.2018.15

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE BiRG.6220.15.2018.15 - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE BiRG.6733.1.2019

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE BiRG.6733.1.2019 - [Wszystkie zmiany]

Plan zamówień publicznych na 2019 rok

Dodanie nowej wiadomości: Plan zamówień publicznych na 2019 rok - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 23 stycznia 2019

Wiadomości

Wykaz wolnych lokali użytkowych i garaży przeznaczonych w najem w trybie bezprzetargowym

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz wolnych lokali użytkowych i garaży przeznaczonych w najem w trybie bezprzetargowym - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 24 stycznia 2019

Wiadomości

Budżet Gminy Biała Piska na 2019 rok

Dodanie nowej wiadomości: Budżet Gminy Biała Piska na 2019 rok - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o przetargu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 25 stycznia 2019

Wiadomości

Wykaz nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Biała Piska przeznaczonych w najem od dnia 25 stycznia 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Biała Piska przeznaczonych w najem od dnia 25 stycznia 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja z otwarcia ofert z dnia 16.11.2018 r. - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE BiRG.6733.4.2019

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE BiRG.6733.4.2019 - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Biała Piska, przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Biała Piska, przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym. - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera projektu pn. Opracowanie i/lub wdrożenie programów zdrowotnych z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o otwartym naborze partnera projektu pn. Opracowanie i/lub wdrożenie programów zdrowotnych z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera projektu pn. Opracowanie i/lub wdrożenie programów zdrowotnych z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o otwartym naborze partnera projektu pn. Opracowanie i/lub wdrożenie programów zdrowotnych z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 29 stycznia 2019

Wiadomości

Zarządzenie nr 5/2018 Dyrektora ZEC Sp. z o.o. w Białej Piskiej w sprawie wprowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 5/2018 Dyrektora ZEC Sp. z o.o. w Białej Piskiej w sprawie wprowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 5/A/2018 Dyrektora ZEC Sp. z o.o. Białej Piskiej w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 5/A/2018 Dyrektora ZEC Sp. z o.o. Białej Piskiej w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie nr 6/2018 Dyrektora ZEC Sp. z o.o. w Białej Piskiej w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 6/2018 Dyrektora ZEC Sp. z o.o. w Białej Piskiej w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE BiRG.6733.3.2019

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE BiRG.6733.3.2019 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 30 stycznia 2019

Wiadomości

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Dodanie nowej wiadomości: Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - [Wszystkie zmiany]

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Dodanie nowej wiadomości: Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - [Wszystkie zmiany]

Badania mammograficzne

Dodanie nowej wiadomości: Badania mammograficzne - [Wszystkie zmiany]

Informacja o strzelaniu amunicją bojową w lutym 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o strzelaniu amunicją bojową w lutym 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 31 stycznia 2019

Wiadomości

Wykaz nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Biała Piska przeznaczonych w najem od dnia 1 lutego 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Biała Piska przeznaczonych w najem od dnia 1 lutego 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian