BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

czwartek, 01 sierpnia 2019

Wiadomości

Obwieszczenie nr PBI.6733.8.2019

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie nr PBI.6733.8.2019 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 02 sierpnia 2019

Wiadomości

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Biała Piska przeznaczonych do sprzedaży

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Biała Piska przeznaczonych do sprzedaży - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Biała Piska, przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Biała Piska, przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym. - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O PIERWSZYCH PRZETARGACH USTNYCH NIEOGRANICZONYCH NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O PIERWSZYCH PRZETARGACH USTNYCH NIEOGRANICZONYCH NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI - [Wszystkie zmiany]

SPROSTOWANIE DO WYKAZÓW NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

Dodanie nowej wiadomości: SPROSTOWANIE DO WYKAZÓW NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 07 sierpnia 2019

Wiadomości

Zarządzenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Białej Piskiej oraz kalendarz wyborczy

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Białej Piskiej oraz kalendarz wyborczy - [Wszystkie zmiany]

Komunikat Komisarza Wyborczego w Olsztynie II o miejscu i czasie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Białej Piskiej

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat Komisarza Wyborczego w Olsztynie II o miejscu i czasie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Białej Piskiej - [Wszystkie zmiany]

Komunikat Komisarza Wyborczego w Olsztynie II o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat Komisarza Wyborczego w Olsztynie II o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych - [Wszystkie zmiany]

Komunikat Komisarza Wyborczego w Olsztynie II o miejscu, czasie i terminie składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat Komisarza Wyborczego w Olsztynie II o miejscu, czasie i terminie składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 08 sierpnia 2019

Wiadomości

Święto Wojska Polskiego w Bemowie Piskim

Dodanie nowej wiadomości: Święto Wojska Polskiego w Bemowie Piskim - [Wszystkie zmiany]

Informacja z otwarcia ofert

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 09 sierpnia 2019

Wiadomości

Zaproszenie na XI publiczną Sesję Rady Miejskiej w Białej Piskiej

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na XI publiczną Sesję Rady Miejskiej w Białej Piskiej - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie nr PBI.6220.11.2019.4

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie nr PBI.6220.11.2019.4 - [Wszystkie zmiany]

Projekty uchwał przygotowane na XI publiczną sesję Rady Miejskiej w Białej Piskiej w dniu 19 sierpnia 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Projekty uchwał przygotowane na XI publiczną sesję Rady Miejskiej w Białej Piskiej w dniu 19 sierpnia 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 12 sierpnia 2019

Wiadomości

Sprostowanie wykazów nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży z dnia 29.07.2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Sprostowanie wykazów nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży z dnia 29.07.2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Sprostowanie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży z dnia 29.07.2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Sprostowanie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży z dnia 29.07.2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Burmistrza Białej Piskiej z dn. 12 sierpnia 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie Burmistrza Białej Piskiej z dn. 12 sierpnia 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Burmistrza Białej Piskiej z dn. 12 sierpnia 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Burmistrza Białej Piskiej z dn. 12 sierpnia 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Dożynki Gminne w Drygałach

Dodanie nowej wiadomości: Dożynki Gminne w Drygałach - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 13 sierpnia 2019

Wiadomości

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (unieważnienie postępowania)

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (unieważnienie postępowania) - [Wszystkie zmiany]

Dotyczy: zapytania ofertowego „Dostawa słomy w sezonie grzewczym 2019/2020 dla Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Białej Piskiej”

Dodanie nowej wiadomości: Dotyczy: zapytania ofertowego „Dostawa słomy w sezonie grzewczym 2019/2020 dla Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Białej Piskiej” - [Wszystkie zmiany]

Dotyczy: zapytania ofertowego „Dostawa biomasy w sezonie grzewczym 2019/2020 dla Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Białej Piskiej”

Dodanie nowej wiadomości: Dotyczy: zapytania ofertowego „Dostawa biomasy w sezonie grzewczym 2019/2020 dla Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Białej Piskiej” - [Wszystkie zmiany]

Dotyczy: zapytania ofertowego „Dostawa miału węgla kamiennego w sezonie grzewczym 2019/2020 dla Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Białej Piskiej”

Dodanie nowej wiadomości: Dotyczy: zapytania ofertowego „Dostawa miału węgla kamiennego w sezonie grzewczym 2019/2020 dla Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Białej Piskiej” - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 14 sierpnia 2019

Wiadomości

Obwieszczenie o miejscach przeznaczonych na umieszczanie obwieszczeń i plakatów wyborczych

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie o miejscach przeznaczonych na umieszczanie obwieszczeń i plakatów wyborczych - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 16 sierpnia 2019

Wiadomości

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 06 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 06 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych - [Wszystkie zmiany]

Wizualizacja wyborów

Dodanie nowej wiadomości: Wizualizacja wyborów - [Wszystkie zmiany]

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Dodanie nowej wiadomości: Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - [Wszystkie zmiany]

Informacja Komisarza o terminie i sposobie zgłaszania kandydatów do TKW i OKW

Dodanie nowej wiadomości: Informacja Komisarza o terminie i sposobie zgłaszania kandydatów do TKW i OKW - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Burmistrza Białej Piskiej z dnia 16 sierpnia 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Burmistrza Białej Piskiej z dnia 16 sierpnia 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 19 sierpnia 2019

Wiadomości

Imienne wykazy głosowań radnych na XI sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej w dniu 19 sierpnia 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Imienne wykazy głosowań radnych na XI sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej w dniu 19 sierpnia 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 22 sierpnia 2019

Wiadomości

INFORMACJA URZĘDNIKA WYBORCZEGO W GMINIE BIAŁA PISKA O SIEDZIBIE I WYZNACZONYCH TERMINACH DYŻURÓW

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA URZĘDNIKA WYBORCZEGO W GMINIE BIAŁA PISKA O SIEDZIBIE I WYZNACZONYCH TERMINACH DYŻURÓW - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja Komisarza Wyborczego w Olsztynie II z dnia 22 sierpnia 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja Komisarza Wyborczego w Olsztynie II z dnia 22 sierpnia 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Informacja Komisarza Wyborczego w Olsztynie II z dnia 22 sierpnia 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja Komisarza Wyborczego w Olsztynie II z dnia 22 sierpnia 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 23 sierpnia 2019

Wiadomości

UCHWAŁA NR 79/2019 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 5 sierpnia 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR 79/2019 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 5 sierpnia 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 26 sierpnia 2019

Wiadomości

Postanowie Komisarza Wyborczego w Olsztynie II z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Białej Piskiej

Dodanie nowej wiadomości: Postanowie Komisarza Wyborczego w Olsztynie II z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Białej Piskiej - [Wszystkie zmiany]

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Olsztynie II z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Białej Piskiej

Dodanie nowej wiadomości: Postanowienie Komisarza Wyborczego w Olsztynie II z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Białej Piskiej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 27 sierpnia 2019

Wiadomości

Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Białej Piskiej z dnia 27 sierpnia 2019 r. o składzie osobowym i pełnionych dyżurach

Dodanie nowej wiadomości: Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Białej Piskiej z dnia 27 sierpnia 2019 r. o składzie osobowym i pełninych dyżurach - [Wszystkie zmiany]

Dokumenty dotyczące zgłaszania list kandydatów na radnych

Dodanie nowej wiadomości: Dokumenty dotyczące zgłaszania list kandydatów na radnych - [Wszystkie zmiany]

Wzory zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych

Dodanie nowej wiadomości: Wzory zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 28 sierpnia 2019

Wiadomości

Informację Okręgowej Komisji Wyborczej w Olsztynie z dnia 27 sierpnia 2019 r. o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach

Dodanie nowej wiadomości: Informację Okręgowej Komisji Wyborczej w Olsztynie z dnia 27 sierpnia 2019 r. o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 29 sierpnia 2019

Wiadomości

Interpelacja z dnia 26.07.2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 26.07.2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwały podjęte na XI sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej w dniu 19 sierpnia 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwały podjęte na XI sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej w dniu 19 sierpnia 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Burmistrza Białej Piskiej w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Burmistrza Białej Piskiej w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 30 sierpnia 2019

Wiadomości

Ogłoszenie o przetargu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu - [Wszystkie zmiany]

Wykazy nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Dodanie nowej wiadomości: Wykazy nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian