BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

środa, 01 sierpień 2018

Wiadomości

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Dyrektora Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Białej Piskiej

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyniku naboru na stanowisko Dyrektora Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Białej Piskiej - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Nr BiRG.6733.3.2018

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Nr BiRG.6733.3.2018 - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o przetargu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o przetargu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 03 sierpień 2018

Wiadomości

Ogłoszenie o przetargu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu - [Wszystkie zmiany]

Informacja o strzelaniu amunicją bojową w terminie od 05.08.2018 r. do 12.08.2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o strzelaniu amunicją bojową w terminie od 05.08.2018 r. do 12.08.2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 06 sierpień 2018

Wiadomości

Zapytanie ofertowe na wymianę pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej na budynku Wspólnoty Mieszkaniowej w Białej Piskiej przy ul. Piłsudskiego 4

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe na wymianę pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej na budynku Wspólnoty Mieszkaniowej w Białej Piskiej przy ul. Piłsudskiego 4 - [Wszystkie zmiany]

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - [Wszystkie zmiany]

Nagroda za pomoc w złapaniu sprawców podpalenia

Dodanie nowej wiadomości: Nagroda za pomoc w złapaniu sprawców podpalenia - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o przetargu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 07 sierpień 2018

Wiadomości

OBWIESZCZENIE BiRG.6733.2.2018

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE BiRG.6733.2.2018 - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE BiRG.6220.4.2018.7

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE BiRG.6220.4.2018.7 - [Wszystkie zmiany]

Plan zamówień publicznych na 2018 rok - aktualizacja sierpień 2018

Dodanie nowej wiadomości: Plan zamówień publicznych na 2018 rok - aktualizacja sierpień 2018 - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko urzędnicze Inspektora ds. gospodarki odpadami komunalnymi

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o konkursie na stanowisko urzędnicze Inspektora ds. gospodarki odpadami komunalnymi - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko urzędnicze - Inspektor Referatu Robót Publicznych i Gospodarki Komunalnej

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o konkursie na stanowisko urzędnicze - Inspektor Referatu Robót Publicznych i Gospodarki Komunalnej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 08 sierpień 2018

Wiadomości

KLAUZULA INFORMACYJNA w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Dodanie nowej wiadomości: KLAUZULA INFORMACYJNA w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz audytu remontowego remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Białej Piskiej przy ul. Sienkiewicza 17

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz audytu remontowego remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Białej Piskiej przy ul. Sienkiewicza 17 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 09 sierpień 2018

Wiadomości

Skasowanie wiadomości o tytule: Osoby pełniące funkcje - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dane adresowe - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Statut Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Piskiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Świadczenia pomocy społecznej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: ŚWIADCZENIA RODZINNE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: FUNDUSZ ALIMENTACYJNY - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: ZASIŁEK DLA OPIEKUNA - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY ORAZ śWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Treści dokumentów urzędowych - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Rachunek bankowy - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyniku naboru na stanowisko Administratora Świadczeń Rodzinnych - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyniku naboru na stanowisko Administratora Świadczeń Rodzinnych w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Białej Piskiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zarządzenie Nr 3/2011 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Piskiej z dnia 07 lutego 2011 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zarządzenie Nr 2/2011 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Piskiej z dnia 07 lutego 2011 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zarządzenie Nr 1/2011 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Piskiej z dnia 07 lutego 2011 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: GŁOŚNE CZYTANIE NOCĄ - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Kontakt - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE BiRG.6733.4.2018

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE BiRG.6733.4.2018 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 10 sierpień 2018

Wiadomości

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko urzędnicze Inspektora ds. bezpieczeństwa i higieny pracy

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o konkursie na stanowisko urzędnicze Inspektora ds. bezpieczeństwa i higieny pracy - [Wszystkie zmiany]

Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

Dodanie nowej wiadomości: Mobilny Punktu Informacyjny Funduszy Europejskich - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 13 sierpień 2018

Wiadomości

Zapytanie ofertowe na wymianę pokrycia dachowego z dachówki na blachodachówkę - budynek. WM położony w m. DRYGAŁY ul. Targowa 6

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe na wymianę pokrycia dachowego z dachówki na blachodachówkę - budynek. WM położony w m. DRYGAŁY ul. Targowa 6 - [Wszystkie zmiany]

Sprostowanie wykazu

Dodanie nowej wiadomości: Sprostowanie wykazu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 14 sierpień 2018

Wiadomości

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (Ogłoszenie UZP)

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (Ogłoszenie UZP) - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 16 sierpień 2018

Wiadomości

Informacja o strzelaniu amunicją bojową w terminie od 13.08.2018 r. do 19.08.2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o strzelaniu amunicją bojową w terminie od 13.08.2018 r. do 19.08.2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie ofertowe na wymianę rynny dachowej na budynku Wspólnoty Mieszkaniowej położonej w m. DRYGAŁY przy ul. Targowej 2

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe na wymianę rynny dachowej na budynku Wspólnoty Mieszkaniowej położonej w m. DRYGAŁY przy ul. Targowej 2 - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o przetargu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu - [Wszystkie zmiany]

Protokół z otwarcia ofert

Dodanie nowej wiadomości: Protokół z otwarcia ofert - [Wszystkie zmiany]

Modernizacja drogi gminnej w Bemowie Piskim

Dodanie nowej wiadomości: Modernizacja drogi gminnej w Bemowie Piskim - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na dożynki w Gminie Biała Piska

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na dożynki w Gminie Biała Piska - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE BiRG.6220.4.2018.9

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE BiRG.6220.4.2018.9 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 17 sierpień 2018

Wiadomości

Wykazy nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Biała Piska, przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Dodanie nowej wiadomości: Wykazy nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Biała Piska, przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zaproszenie na uroczystość upamiętniającą rocznicę wybuchu II wojny światowej - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na obchody upamiętniające rocznicę wybuchu II wojny światowej

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na obchody upamiętniające rocznicę wybuchu II wojny światowej - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA (OGŁOSZENIE UZP)

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA (OGŁOSZENIE UZP) - [Wszystkie zmiany]

Modyfikacja SIWZ w zakresie Formularza Ofertowego

Dodanie nowej wiadomości: Modyfikacja SIWZ w zakresie Formularza Ofertowego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 20 sierpień 2018

Wiadomości

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O PRZETARGU - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O PRZETARGU - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O PRZETARGU - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie ofertowe na wykonanie inwentaryzacji technicznej instalacji sanitarnej w zakresie instalacji wod. - kan. w budynku WM - ul. Słowackiego 7 Biała Piska

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe na wykonanie inwentaryzacji technicznej instalacji sanitarnej w zakresie instalacji wod. - kan. w budynku WM - ul. Słowackiego 7 Biała Piska - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie ofertowe na wykonanie inwentaryzacji technicznej instalacji sanitarnej w zakresie instalacji wod. - kan. w budynku WM - ul. Słowackiego 7 Biała Piska

Edycja wiadomości Zapytanie ofertowe na wykonanie inwentaryzacji technicznej instalacji sanitarnej w zakresie instalacji wod. - kan. w budynku WM - ul. Słowackiego 7 Biała Piska - [Wszystkie zmiany]

Odpowiedź na pytania dotyczące przetargu nieograniczonego pn.: „Zakup i dostawa nowego, średniego samochodu pożarniczego dla OSP Biała Piska”

Dodanie nowej wiadomości: Odpowiedź na pytania dotyczące przetargu nieograniczonego pn.: „Zakup i dostawa nowego, średniego samochodu pożarniczego dla OSP Biała Piska” - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 21 sierpień 2018

Wiadomości

OBWIESZCZENIE BiRG.6733.7.2018

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE BiRG.6733.7.2018 - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE BiRG.6733.6.2018

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE BiRG.6733.6.2018 - [Wszystkie zmiany]

Odpowiedź na pytania dotyczące przetargu nieograniczonego pn.: „Zakup i dostawa nowego, średniego samochodu pożarniczego dla OSP Biała Piska”

Dodanie nowej wiadomości: Odpowiedź na pytania dotyczące przetargu nieograniczonego pn.: „Zakup i dostawa nowego, średniego samochodu pożarniczego dla OSP Biała Piska” - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 22 sierpień 2018

Wiadomości

Protokół z otwarcia ofert

Dodanie nowej wiadomości: Protokół z otwarcia ofert - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 23 sierpień 2018

Wiadomości

Zawiadomienie BiRG.6733.7.2017

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie BiRG.6733.7.2017 - [Wszystkie zmiany]

Szacowanie szkód łowieckich - zmiana przepisów od 23 sierpnia 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Szacowanie szkód łowieckich - zmiana przepisów od 23 sierpnia 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 24 sierpień 2018

Wiadomości

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

Dodanie nowej wiadomości: PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT - [Wszystkie zmiany]

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Burmistrza Białej Piskiej z dnia 24 sierpnia 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Burmistrza Białej Piskiej z dnia 24 sierpnia 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 27 sierpień 2018

Wiadomości

OBWIESZCZENIE BiRG.6220.8.2018.5

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE BiRG.6220.8.2018.5 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 28 sierpień 2018

Wiadomości

Zapytanie ofertowe na pokrycie dachu papą termozgrzewalną w układzie jednowarstwowym na budynku WM w Białej Piskiej przy ul. Piłsudskiego 4

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe na pokrycie dachu papą termozgrzewalną w układzie jednowarstwowym na budynku WM w Białej Piskiej przy ul. Piłsudskiego 4 - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Starosty Piskiego w dnia 20 sierpnia 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Starosty Piskiego w dnia 20 sierpnia 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 17 sierpnia 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 17 sierpnia 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Informacje

Dodanie nowej wiadomości: Informacje - [Wszystkie zmiany]

Informacja o strzelaniu amunicją bojową w terminie od 01.09.2018 r. do 30.09.2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o strzelaniu amunicją bojową w terminie od 01.09.2018 r. do 30.09.2018 r. - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE BiRG.6220.6.2018.4

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE BiRG.6220.6.2018.4 - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE BiRG.6220.11.2018.4

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE BiRG.6220.11.2018.4 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 29 sierpień 2018

Wiadomości

Zarządzenie Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 12 lutego 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 12 lutego 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Pożegnanie lata w Białej Piskiej

Dodanie nowej wiadomości: Zakończenie lata w Białej Piskiej - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenia Burmistrza Białej Piskiej w sprawie miejsc na plakatowanie

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenia Burmistrza Białej Piskiej w sprawie miejsc na plakatowanie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 30 sierpień 2018

Wiadomości

Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz audytu remontowego , remiontu budynku WM położonej w Białej Piskiej prtzy ul. Warszawskiej 16

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz audytu remontowego , remiontu budynku WM położonej w Białej Piskiej prtzy ul. Warszawskiej 16 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze Inspektora ds. gospodarki odpadami komunalnymi

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze Inspektora ds. gospodarki odpadami komunalnymi - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze - Inspektor Referatu Robót Publicznych i Gospodarki Komunalnej

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze - Inspektor Referatu Robót Publicznych i Gospodarki Komunalnej - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze Inspektora ds. bezpieczeństwa i higieny pracy

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze Inspektora ds. bezpieczeństwa i higieny pracy - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko urzędnicze Inspektora ds. rolnictwa, leśnictwa i gospodarki nieruchomościami

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o konkursie na stanowisko urzędnicze Inspektora ds. rolnictwa, leśnictwa i gospodarki nieruchomościami - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko urzędnicze Inspektora ds. bezpieczeństwa i higieny pracy

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o konkursie na stanowisko urzędnicze Inspektora ds. bezpieczeństwa i higieny pracy - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 31 sierpień 2018

Wiadomości

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE BiRG.6220.12.2018.4

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE BiRG.6220.12.2018.4 - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE BiRG.6220.13.2018.4

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE BiRG.6220.13.2018.4 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian