BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

czwartek, 01 marzec 2018

Wiadomości

Plan zamówień publicznych na 2018 rok - aktualizacja

Dodanie nowej wiadomości: Plan zamówień publicznych na 2018 rok - aktualizacja - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o wyborze oferty

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o wyborze oferty - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 02 marzec 2018

Wiadomości

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem.

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości przeznaczonej w najem - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na Dzień Kobiet

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na Dzień Kobiet - [Wszystkie zmiany]

Stanowisko komisji konkursowej do złożonej ofert

Dodanie nowej wiadomości: Stanowisko komisji konkursowej do złożonej ofert - [Wszystkie zmiany]

Oferta ULKS "Derby" Biała Piska na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

Dodanie nowej wiadomości: Oferta ULKS "Derby" Biała Piska na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 06 marzec 2018

Wiadomości

Zarządzenie Burmistrza Białej Piskiej w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia oferty ULKS "Derby" Biała Piska na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Burmistrza w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia oferty ULKS "Derby" Biała Piska na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert - [Wszystkie zmiany]

Informacja o strzelaniu amunicją bojową w terminie od 05.03.2018 r. do 10.03.2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o strzelaniu amunicją bojową w terminie od 05.03.2018 r. do 10.03.2018 r. - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE BiRG.6733.1.2018

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE BiRG.6733.1.2018 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 07 marzec 2018

Wiadomości

Życzenia z okazji Dnia Kobiet

Dodanie nowej wiadomości: Życzenia z okazji Dnia Kobiet - [Wszystkie zmiany]

Życzenia z okazji Dnia Sołtysa

Dodanie nowej wiadomości: Życzenia z okazji Dnia Sołtysa - [Wszystkie zmiany]

Odpowiedź na pytania dotyczące SIWZ oraz zmiana terminu składania ofert

Dodanie nowej wiadomości: Odpowiedź na pytania dotyczące SIWZ oraz zmiana terminu składania ofert - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Odpowiedź na pytania

Dodanie nowej wiadomości: Odpowiedź na pytania - [Wszystkie zmiany]

Odpowiedź na pytanie

Dodanie nowej wiadomości: Odpowiedź na pytanie - [Wszystkie zmiany]

Odpowiedź na pytanie

Dodanie nowej wiadomości: Odpowiedź na pytanie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 08 marzec 2018

Wiadomości

Życzenia z okazji Dnia Kobiet od Pani Wioletty Śląskiej-Zyśk Wicemarszałka Województwa Warmińsko - Mazurskiego

Dodanie nowej wiadomości: Życzenia z okazji Dnia Kobiet od Pani Wioletty Śląskiej-Zyśk Wicemarszałka Województwa Warmińsko - Mazurskiego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 09 marzec 2018

Wiadomości

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - [Wszystkie zmiany]

Życzenia z okazji Dnia Sołtysa od Pani Anny Wasilewskiej Posła na Sejm RP

Dodanie nowej wiadomości: Życzenia z okazji Dnia Sołtysa od Pani Anny Wasilewskiej Posła na Sejm RP - [Wszystkie zmiany]

Wykazy nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Biała Piska przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Dodanie nowej wiadomości: Wykazy nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Biała Piska przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 12 marzec 2018

Wiadomości

Dyżur Eksperta Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Białej Piskiej

Dodanie nowej wiadomości: Dyżur Eksperta Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Białej Piskiej - [Wszystkie zmiany]

Wyślij PIT przez internet

Dodanie nowej wiadomości: Wyślij PIT przez internet - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu - [Wszystkie zmiany]

Informacja z otwarcia ofert

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert - [Wszystkie zmiany]

Odpowiedź na pytania dotyczące SIWZ

Dodanie nowej wiadomości: Odpowiedź na pytania dotyczące SIWZ - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 13 marzec 2018

Wiadomości

OBWIESZCZENIE BiRG.6220.8.2017.9

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE BiRG.6220.8.2017.9 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 14 marzec 2018

Wiadomości

Informacja z otwarcia ofert

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze oferty - ul. Plac Adama Mickiewicza 7 Biała Piska

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze oferty - ul. Plac Adama Mickiewicza 7 Biała Piska - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Burmistrza Białej Piskiej w sprawie ogłoszenia otwatrego konkursu ofert na zadanie "Popularyzacja wiedzy na temat sztuki i dziedzictwa narodowego"

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Burmistrza Białej Piskiej w sprawie ogłoszenia otwatrego konkursu ofert na zadanie "Popularyzacja wiedzy na temat sztuki i dziedzictwa narodowego" - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 15 marzec 2018

Wiadomości

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o przetargu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 16 marzec 2018

Wiadomości

Informacja z otwarcia ofert

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert - [Wszystkie zmiany]

Wykazy nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Biała Piska przeznaczonych w najem od dnia 16 marca 2018 roku

Dodanie nowej wiadomości: Wykazy nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Biała Piska przeznaczonych w najem od dnia 16 marca 2018 roku - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 19 marzec 2018

Wiadomości

OBWIESZCZENIE BiRG.6733.5.2017

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE BiRG.6733.5.2017 - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na V ponadplanową, a zarazem XXXIV publiczną Sesję Rady Miejskiej w Białej Piskiej

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na V ponadplanową, a zarazem XXXIV publiczną Sesję Rady Miejskiej w Białej Piskiej - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Burmistrza Białej Piskiej w sprawie zatwierdzenia do realziacji oferty ULKS "Derby" Biała Piska na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Burmistrza Białej Piskiej w sprawie zatwierdzenia do realziacji oferty ULKS "Derby" Biała Piska na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert - [Wszystkie zmiany]

Projekty uchwał przygotowane na V ponadplanową, a zarazem XXXIV publiczną Sesję Rady Miejskiej w Białej Piskiej

Dodanie nowej wiadomości: Projekty uchwał przygotowane na V ponadplanową, a zarazem XXXIV publiczną Sesję Rady Miejskiej w Białej Piskiej - [Wszystkie zmiany]

Informacja o strzelaniu amunicją bojową w terminie od 19.03.2018 r. do 25.03.2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o strzelaniu amunicją bojową w terminie od 19.03.2018 r. do 25.03.2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o przetargu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 21 marzec 2018

Wiadomości

Informacja z otwarcia ofert

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o wyborze oferty

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o wyborze oferty - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 22 marzec 2018

Wiadomości

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej polegającej na zmianie ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła energii

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej polegającej na zmianie ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła energii - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 23 marzec 2018

Wiadomości

Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Biała Piska, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Biała Piska, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. - [Wszystkie zmiany]

Odpowiedź na pytanie

Dodanie nowej wiadomości: Odpowiedź na pytanie - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE BiRG.6220.1.2018.4

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE BiRG.6220.1.2018.4 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

niedziela, 25 marzec 2018

Wiadomości

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej polegającej na zmianie ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła energii

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej polegającej na zmianie ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła energii - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 27 marzec 2018

Wiadomości

Uchwała w sprawie podziału gminy Biała Piska na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała w sprawie podziału gminy Biała Piska na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu - [Wszystkie zmiany]

Informacja o strzelaniu amunicją bojową w terminie od 26.03.2018 r. do 31.03.2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o strzelaniu amunicją bojową w terminie od 26.03.2018 r. do 31.03.2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Informacja o strzelaniu amunicją bojową w terminie od 03.04.2018 r. do 30.04.2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o strzelaniu amunicją bojową w terminie od 03.04.2018 r. do 30.04.2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Pierwsze loty z Mazur do Lwowa

Dodanie nowej wiadomości: Pierwsze loty z Mazur do Lwowa - [Wszystkie zmiany]

Odpowiedź na pytanie

Dodanie nowej wiadomości: Odpowiedź na pytanie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 28 marzec 2018

Wiadomości

Życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych

Dodanie nowej wiadomości: Życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 29 marzec 2018

Wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 30 marzec 2018

Wiadomości

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - [Wszystkie zmiany]

Informacja z otwarcia ofert

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian