BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

piątek, 02 listopad 2018

Wiadomości

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Dodanie nowej wiadomości: wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - [Wszystkie zmiany]

Wykazy nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Biała Piska, przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym:

Dodanie nowej wiadomości: Wykazy nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Biała Piska, przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym: - [Wszystkie zmiany]

Wykazy nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Biała Piska, przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Dodanie nowej wiadomości: Wykazy nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Biała Piska, przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 05 listopad 2018

Wiadomości

Protokół wyników głosowania i wyników wyboru Burmistrza Białej Piskiej - ponowne głosowanie

Dodanie nowej wiadomości: Protokół wyników głosowania i wyników wyboru Burmistrza Białej Piskiej - ponowne głosowanie - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE BiRG.6220.10.2018.6

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE BiRG.6220.10.2018.6 - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE BiRG.6733.17.2018

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE BiRG.6733.17.2018 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 07 listopad 2018

Wiadomości

Oferta MLKS "ZNICZ" Biała Piska na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

Dodanie nowej wiadomości: Oferta MLKS "ZNICZ" Biała Piska na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE BiRG.6220.15.2018.6

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE BiRG.6220.15.2018.6 - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o przetargu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 08 listopad 2018

Wiadomości

Ogłoszenie o przetargu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu - [Wszystkie zmiany]

Informacja o odbiorze odpadów komunalnych w dniu 12.11.2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o odbiorze odpadów komunalnych w dniu 12.11.2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 09 listopad 2018

Wiadomości

OBWIESZCZENIE BiRG.6220.12.2018.6

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE BiRG.6220.12.2018.6 - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE BiRG.6220.13.2018.6

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE BiRG.6220.13.2018.6 - [Wszystkie zmiany]

Modyfikacja SIWZ

Dodanie nowej wiadomości: Modyfikacja SIWZ - [Wszystkie zmiany]

Modyfikacja SIWZ

Dodanie nowej wiadomości: Modyfikacja SIWZ - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na XLIII publiczną Sesję Rady Miejskiej w Białej Piskiej

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na XLIII publiczną Sesję Rady Miejskiej w Białej Piskiej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 12 listopad 2018

Wiadomości

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego znak 10/ZEC/WM/2018 z dnia 09.10.2018 dot. budynku mieszkalnego przy ul. Plac A. Mickiewicza 9 w Białej Piskiej

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego znak 10/ZEC/WM/2018 z dnia 09.10.2018 dot. budynku mieszkalnego przy ul. Plac A. Mickiewicza 9 w Białej Piskiej - [Wszystkie zmiany]

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego znak 10/ZEC/WM/2018 z dnia 15.10.2018r dot. budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Słowackiego 7 w Białej Piskiej

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego znak 10/ZEC/WM/2018 z dnia 15.10.2018r dot. budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Słowackiego 7 w Białej Piskiej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 13 listopad 2018

Wiadomości

Ćwiczenia Krajowe RENEGADE- SAREX 2018/II

Dodanie nowej wiadomości: Ćwiczenia Krajowe RENEGADE- SAREX 2018/II - [Wszystkie zmiany]

Informacja o strzelaniu amunicją bojową w terminie od 13.11.2018 r. do 17.11.2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o strzelaniu amunicją bojową w terminie od 13.11.2018 r. do 17.11.2018 r. - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE BiRG.6733.14.2018

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE BiRG.6733.14.2018 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 14 listopad 2018

Wiadomości

Burmistrz Białej Piskiej informuje, że Gmina Biała Piska zrealizowała zadanie pn.: PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO TARGOWISKA W BIAŁEJ PISKIEJ

Dodanie nowej wiadomości: Burmistrz Białej Piskiej informuje, że Gmina Biała Piska zrealizowała zadanie pn.: PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO TARGOWISKA W BIAŁEJ PISKIEJ - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE BiRG.6733.15.2018

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE BiRG.6733.15.2018 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 15 listopad 2018

Wiadomości

OBWIESZCZENIE BiRG.6733.7.2017

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE BiRG.6733.7.2017 - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie ofertowe na "Remont i naprawę elementów konstrukcyjnych budynku przy ul. Plac Adama Mickiewicza 9 w Białej Piskiej"

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe na "Remont i naprawę elementów konstrukcyjnych budynku przy ul. Plac Adama Mickiewicza 9 w Białej Piskiej" - [Wszystkie zmiany]

Protokół z otwarcia ofert

Dodanie nowej wiadomości: Protokół z otwarcia ofert - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu budynku wilorodzinnego przy ul. |Słowackiego 7 w m. Biała Piska

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu budynku wilorodzinnego przy ul. |Słowackiego 7 w m. Biała Piska - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE BiRG.6733.8.2018

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE BiRG.6733.8.2018 - [Wszystkie zmiany]

Wykonanie budżetu Gminy Biała Piska za I półrocze 2018 rok

Dodanie nowej wiadomości: Wykonanie budżetu Gminy Biała Piska za I półrocze 2018 rok - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 16 listopad 2018

Wiadomości

Wykaz nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Biała Piska przeznaczonych w najem od dnia 16 listopada 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Biała Piska przeznaczonych w najem od dnia 14 września 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

WYKAZY NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY - [Wszystkie zmiany]

Wykazy nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Biała Piska, przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Dodanie nowej wiadomości: Wykazy nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Biała Piska, przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na I Sesję Rady Miejskiej w Białej Piskiej

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na I Sesję Rady Miejskiej w Białej Piskiej - [Wszystkie zmiany]

Informacja z otwarcia ofert z dnia 16.11.2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert z dnia 16.11.2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

sobota, 17 listopad 2018

Wiadomości

Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego w m. Drygały przy ul. Szkolnej 1 gm. Biała Piska

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego w m. Drygały przy ul. Szkolnej 1 gm. Biała Piska - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

niedziela, 18 listopad 2018

Wiadomości

Zapytanie ofertowe na wykonanie robót związanych z "Termomodernizacją budynku mieszkalnego w Bemowie Piskim przy ul. Lipowej 96"

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe na wykonanie robót związanych z "Termomodernizacją budynku mieszkalnego w Bemowie Piskim przy ul. Lipowej 96" - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 19 listopad 2018

Wiadomości

Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia oferty MLKS "ZNICZ" Biała Piska na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia oferty MLKS "ZNICZ" Biała Piska na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE BiRG.6220.15.2018.9

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE BiRG.6220.15.2018.9 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 22 listopad 2018

Wiadomości

Ogłoszenie o przetargu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu - [Wszystkie zmiany]

Klauzula informacyjna dotycząca nagrywania sesji

Dodanie nowej wiadomości: Klauzula informacyjna dotycząca nagrywania sesji - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 26 listopad 2018

Wiadomości

Zawiadomienie o wyborze oferty

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o wyborze oferty - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE BiRG.6733.18.2018

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE BiRG.6733.18.2018 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 27 listopad 2018

Wiadomości

Skasowanie wiadomości o tytule: OSOBA PEŁNIĄCA FUNKCJĘ - [Wszystkie zmiany]

Skład osobowy Rady Miejskiej w Białej Piskiej

Dodanie nowej wiadomości: Skład osobowy Rady Miejskiej w Białej Piskiej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Uchwały podjęte na I sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej w dniu 23 listopada 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwały podjęte na I sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej w dniu 23 listopada 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwały podjęte na XLII sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej w dniu 08 listopada 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwały podjęte na XLII sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej w dniu 08 listopada 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwały podjęte na XLIII sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej w dniu 16 listopada 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwały podjęte na XLIII sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej w dniu 16 listopada 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwały podjęte na I sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej w dniu 23 listopada 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwały podjęte na I sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej w dniu 23 listopada 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Projekt pn. "Budowa pięciu Otwartych Stref Aktywności na terenie gminy Biała Piska"

Dodanie nowej wiadomości: Projekt pn. "Budowa pięciu Otwartych Stref Aktywności na terenie gminy Biała Piska" - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 28 listopad 2018

Wiadomości

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy konserwator/operator równiarki drogowej Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy konserwator/operator równiarki drogowej Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 29 listopad 2018

Wiadomości

Informacja o strzelaniu amunicją bojową w grudniu 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o strzelaniu amunicją bojową w terminie od 01.12.2018 r. do 21.12.2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Ślubowanie burmistrza i radnych Rady Miejskiej

Dodanie nowej wiadomości: Ślubowanie burmistrza i radnych Rady Miejskiej - [Wszystkie zmiany]

Wiadomności z biura Senatorskiego Senator Małgorzaty Kopiczko

Dodanie nowej wiadomości: Wiadomności z biura Senatorskiego Senator Małgorzaty Kopiczko - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o wyborze oferty

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o wyborze oferty - [Wszystkie zmiany]

Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych (Tuszy i Tonerów) na potrzeby Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej w 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych (Tuszy i Tonerów) na potrzeby Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej w 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na II sesję Rady Miejskiej w Białej Piskiej

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na II sesję Rady Miejskiej w Białej Piskiej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 30 listopad 2018

Wiadomości

Projekty uchwał przygotowane na II publiczną sesję Rady Miejskiej w Białej Piskiej w dniu 07.12.2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Projekty uchwał przygotowane na II publiczną sesję Rady Miejskiej w Białej Piskiej w dniu 07.12.2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na obchody 37 rocznicy pacyfikacji KWK „Wujek” oraz uczczenia poległych górników w grudniu 1981

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na obchody 37 rocznicy pacyfikacji KWK „Wujek” oraz uczczenia poległych górników w grudniu 1981 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian