BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

poniedziałek, 02 lipca 2018

Wiadomości

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w maju 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w maju 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Badania mammograficzne w Białej Piskiej

Dodanie nowej wiadomości: Badania mammograficzne w Białej Piskiej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 03 lipca 2018

Wiadomości

OBWIESZCZENIE BiRG.6733.6.2018

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE BiRG.6733.6.2018 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 04 lipca 2018

Wiadomości

Uchwały podjęte na XXXVII sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej w dniu 28 czerwca 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwały podjęte na XXXVII sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej w dniu 28 czerwca 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 06 lipca 2018

Wiadomości

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Dodanie nowej wiadomości: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie ofertowe „DOSTAWA SŁOMY W SEZONIE GRZEWCZYM 2018/2019 DLA ZAKŁADU ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z o.o. w BIAŁEJ PISKIEJ”

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe „DOSTAWA SŁOMY W SEZONIE GRZEWCZYM 2018/2019 DLA ZAKŁADU ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z o.o. w BIAŁEJ PISKIEJ” - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE BiRG.6733.7.2018

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE BiRG.6733.7.2018 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 09 lipca 2018

Wiadomości

Informacja o strzelaniu amunicją bojową w terminie od 16.07.2018 r. do 22.07.2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o strzelaniu amunicją bojową w terminie od 09.07.2018 r. do 14.07.2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 10 lipca 2018

Wiadomości

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy na wolne stanowiska urzędnicze

Dodanie nowej wiadomości: Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy na wolne stanowiska urządnicze - [Wszystkie zmiany]

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy na wolne stanowiska urzędnicze

Dodanie nowej wiadomości: Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy na wolne stanowiska urzędnicze - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Białej Piskiej

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Białej Piskiej - [Wszystkie zmiany]

Szacowanie szkód spowodowanych przez suszę

Dodanie nowej wiadomości: Szacowanie szkód spowodowanych przez suszę - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 12 lipca 2018

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej - [Wszystkie zmiany]

Mobilny Punkt Informacji Funduszy Europejskich

Dodanie nowej wiadomości: Mobilny Punkt Informacji Funduszy Europejskich - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 13 lipca 2018

Wiadomości

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Dodanie nowej wiadomości: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE BiRG.6220.8.2018.3

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE BiRG.6220.8.2018.3 - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Biała Piska przeznaczonych w najem od dnia 13 lipca 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Biała Piska przeznaczonych w najem od dnia 13 lipca 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o przetargu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 17 lipca 2018

Wiadomości

Modernizacja Dróg Gminnych w ramach PROW 2014-2020

Dodanie nowej wiadomości: Modernizacja Dróg Gminnych w ramach PROW 2014-2020 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 18 lipca 2018

Wiadomości

OBWIESZCZENIE BiRG.6733.5.2018

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE BiRG.6733.5.2018 - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości DODATEK MIESZKANIOWY - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości DODATEK MIESZKANIOWY - [Wszystkie zmiany]

Osoby pełniące funkcje

Edycja wiadomości Osoby pełniące funkcje - [Wszystkie zmiany]

Osoby pełniące funkcje

Edycja wiadomości Osoby pełniące funkcje - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości DODATEK MIESZKANIOWY - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 20 lipca 2018

Wiadomości

OGŁOSZENIA O PRZEATRGACH USTNYCH NIEOGRANICZONYCH NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIA O PRZEATRGACH USTNYCH NIEOGRANICZONYCH NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI - [Wszystkie zmiany]

Wykazy nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Biała Piska, przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Dodanie nowej wiadomości: Wykazy nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Biała Piska, przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 23 lipca 2018

Wiadomości

Sprawozdanie Rb-NDS za II kwartał 2018 roku

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie Rb-NDS za II kwartał 2018 roku - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie ofertowe na remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kościuszki 8 w Białej Piskiej

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe na remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kościuszki 8 w Białej Piskiej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 25 lipca 2018

Wiadomości

Zapytanie ofertowe na wymiane pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej na budynku WM przy ul. Sienkiewicza 21A w Białej Piskiej

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe na wymiane pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej na budynku WM przy ul. Sienkiewicza 21A w Białej Piskiej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 26 lipca 2018

Wiadomości

Koncert muzyczny Młodzi Niepodległej

Dodanie nowej wiadomości: Koncert muzyczny Młodzi Niepodległej - [Wszystkie zmiany]

Otwarcie placu zabaw przy ul. Dolnej w Białej Piskiej

Dodanie nowej wiadomości: Otwarcie placu zabaw przy ul. Dolnej w Białej Piskiej - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na VII ponadplanową, a zarazem XXXVIII publiczną Sesję Rady Miejskiej w Białej Piskiej

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na VII ponadplanową, a zarazem XXXVIII publiczną Sesję Rady Miejskiej w Białej Piskiej - [Wszystkie zmiany]

Projekty uchwał przygotowane na VII ponadplanową, a zarazem XXXVIII publiczną sesję Rady Miejskiej w Białej Piskiej

Dodanie nowej wiadomości: Projekty uchwał przygotowane na VII ponadplanową, a zarazem XXXVIII publiczną sesję Rady Miejskiej w Białej Piskiej - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE Nr BiRG.6220.5.2018.4

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE Nr BiRG.6220.5.2018.4 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 27 lipca 2018

Wiadomości

Obwieszczenie RDOŚ Nr WOOŚ.420.4.2018.JC.32 z dnia 23.07.2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie RDOŚ Nr WOOŚ.420.4.2018.JC.32 z dnia 23.07.2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Dokumenty do pobrania

Dodanie nowej wiadomości: Dokumenty do pobrania - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie ofertowe

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Burmistrza Białej Piskiej w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie "Prowadzenie działań w zakresie ratownictwa i ochrony ludności na terenie Gminy Biała Piska"

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Burmistrza Białej Piskiej w sprawie ogłoszenia otwatrego konkursu ofert na zadanie "Prowadzenie działań w zakresie ratownictwa i ochrony ludności na terenie Gminy Biała Piska" - [Wszystkie zmiany]

Informacja o strzelaniu amunicją bojową w terminie od 30.07.2018 r. do 05.08.2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o strzelaniu amunicją bojową w terminie od 30.07.2018 r. do 05.08.2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 30 lipca 2018

Wiadomości

Informacja z otwarcia ofert

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 31 lipca 2018

Wiadomości

OBWIESZCZENIE Nr BiRG.6733.8.2018.2

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE Nr BiRG.6733.8.2018.2 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian