BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

wtorek, 03 października 2017

Wiadomości

Zawiadomienie o wyborze oferty

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o wyborze oferty - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wynikach konsultacji społecznych projektu programu współpracy Gminy Biała Piska z organizacjami pozarządowymi

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach konsultacji społecznych projektu programu współpracy Gminy Biała Piska z organizacjami pozarządowymi - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wynikach konsultacji społecznych projektu programu współpracy Gminy Biała Piska z organizacjami pozarządowymi

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach konsultacji społecznych projektu programu współpracy Gminy Biała Piska z organizacjami pozarządowymi - [Wszystkie zmiany]

Informacja o strzelaniu amunicją bojową w terminie od 01.10.2017 r. do 08.10.2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o strzelaniu amunicją bojową w terminie od 01.10.2017 r. do 08.10.2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 05 października 2017

Wiadomości

OBWIESZCZENIE BiRG.6220.9.2017.6

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE BiRG.6220.9.2017.6 - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE BiRG.6733.4.2017.WS.11

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE BiRG.6733.4.2017.WS.11 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 06 października 2017

Wiadomości

Wykazy nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Biała Piska przeznaczonych w najem od dnia 6 października 2017 roku

Dodanie nowej wiadomości: Wykazy nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Biała Piska przeznaczonych w najem od dnia 6 października 2017 roku - [Wszystkie zmiany]

Rusza Amatorska Halowa Liga Piłki Nożnej

Dodanie nowej wiadomości: Rusza Amatorska Halowa Liga Piłki Nożnej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 09 października 2017

Wiadomości

Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku WM położonej w Białej Piskiej przy ul. Plac Adama Mickiewicza 5

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku WM położonej w Białej Piskiej przy ul. Plac Adama Mickiewicza 5 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 10 października 2017

Wiadomości

Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze

Dodanie nowej wiadomości: Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - [Wszystkie zmiany]

Informacja o strzelaniu amunicją bojową w terminie od 11.10.2017 r. do 13.10.2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o strzelaniu amunicją bojową w terminie od 11.10.2017 r. do 13.10.2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 11 października 2017

Wiadomości

OBWIESZCZENIE BiRG.6220.9.2017.9

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE BiRG.6220.9.2017.9 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 12 października 2017

Wiadomości

Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w bud. WM położonym w Białej Piskiej przy ul. Pl. A.Mickiewicza 5

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w bud. WM położonym w Białej Piskiej przy ul. Pl. A.Mickiewicza 5 - [Wszystkie zmiany]

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Dodanie nowej wiadomości: Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej - [Wszystkie zmiany]

Uchwały podjęte na XXIX sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej w dniu 06 października 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwały podjęte na XXIX sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej w dniu 06 października 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 13 października 2017

Wiadomości

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Wykazy nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Biała Piska przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.

Dodanie nowej wiadomości: Wykazy nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Biała Piska przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym. - [Wszystkie zmiany]

Wykazy nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Dodanie nowej wiadomości: Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na Gminne Święto Pieczonego Ziemniaka

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na Gminne Święto Pieczonego Ziemniaka - [Wszystkie zmiany]

Dyżur Eksperta Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Białej Piskiej

Dodanie nowej wiadomości: Dyżur Eksperta Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Białej Piskiej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 16 października 2017

Wiadomości

Program współpracy Gminy Biała Piska z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok

Dodanie nowej wiadomości: Program współpracy Gminy Biała Piska z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok - [Wszystkie zmiany]

Informacja o strzelaniu amunicją bojową w terminie od 17.10.2017 r. do 22.10.2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o strzelaniu amunicją bojową w terminie od 17.10.2017 r. do 22.10.2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Wykonanie budżetu Gminy Biała Piska za I półrocze 2017 rok

Dodanie nowej wiadomości: Wykonanie budżetu Gminy Biała Piska za I półrocze 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 18 października 2017

Wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 19 października 2017

Wiadomości

Zaproszenie na XXX Sesję Rady Miejskiej w Białej Piskiej

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na XXX Sesję Rady Miejskiej w Białej Piskiej - [Wszystkie zmiany]

Zadania Punktu Konsultacyjnego d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Dodanie nowej wiadomości: Zadania Punktu Konsultacyjnego d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - [Wszystkie zmiany]

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Biała Piska

Dodanie nowej wiadomości: Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Biała Piska - [Wszystkie zmiany]

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017 – 2020

Dodanie nowej wiadomości: Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017 – 2020 - [Wszystkie zmiany]

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 – 2020

Dodanie nowej wiadomości: Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 – 2020 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zadania Referatu Organizacyjnego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: SPRAWY W REFERACIE ROLNICTWA - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zadania i Regulami - [Wszystkie zmiany]

Zadania

Dodanie nowej wiadomości: Zadania referatu - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości DODATEK ENERGETYCZNY - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości DODATEK MIESZKANIOWY - [Wszystkie zmiany]

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

Edycja wiadomości WINDYKACJA NALEŻNOŚCI - [Wszystkie zmiany]

Wniosek o realizację zadania publicznego w trybie inicjatywy lokalnej

Dodanie nowej wiadomości: Wniosek o realizację zadania publicznego w trybie inicjatywy lokalnej - [Wszystkie zmiany]

Osoby pełniące funkcje

Edycja wiadomości Osoby pełniące funkcje - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Rejestry i ewidencje - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Plany i Zamierzenia - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Protokół z kontroli wykorzystania środków PFRON - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Plany i Zamierzenia - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: REFERAT BUDOWNICTWA I ROZWOJU GMINY - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ustalenie warunków zabudowy - [Wszystkie zmiany]

Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Nieruchomości

Edycja wiadomości Referat Gospodarki Mieszkaniowej - [Wszystkie zmiany]

Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Nieruchomości

Edycja wiadomości Referat Gospodarki Mieszkaniowej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie Burmistrza Białej Piskiej z dnia 04 marca 2005 r. o Otwartym Konkursie Ofert na realizację zadań publicznych Gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2005 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Białej Piskiej

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Białej Piskiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zasady ustalania podstawy wymiaru emerytur i rent - [Wszystkie zmiany]

Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Nieruchomości

Edycja wiadomości Referat Gospodarki Mieszkaniowej - [Wszystkie zmiany]

Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Nieruchomości

Edycja wiadomości Referat Gospodarki Mieszkaniowej - [Wszystkie zmiany]

Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Nieruchomości

Edycja wiadomości Referat Gospodarki Mieszkaniowej - [Wszystkie zmiany]

Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Nieruchomości

Edycja wiadomości Referat Gospodarki Mieszkaniowej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 20 października 2017

Wiadomości

Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 30 września 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 30 września 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Informacja o strzelaniu amunicją bojową w terminie od 23.10.2017 r. do 29.10.2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o strzelaniu amunicją bojową w terminie od 23.10.2017 r. do 29.10.2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 23 października 2017

Wiadomości

Projekty uchwał przygotowane na XXX Sesję Rady Miejskiej w Białej Piskiej

Dodanie nowej wiadomości: Projekty uchwał przygotowane na XXX Sesję Rady Miejskiej w Białej Piskiej - [Wszystkie zmiany]

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Piszu adresowany do hodowców trzody chlewnej w powiecie piskim

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Piszu adresowany do hodowców trzody chlewnej w powiecie piskim - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 24 października 2017

Wiadomości

Wniosek o oszacowanie szkód

Dodanie nowej wiadomości: Wniosek o oszacowanie szkód - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 27 października 2017

Wiadomości

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 30 października 2017

Wiadomości

Zaproszenie na obchody Narodowego Święta Niepodległości

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na obchody Narodowego Dnia Niepodległości - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o przetargu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu - [Wszystkie zmiany]

Uchwały podjęte na XXX sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej w dniu 26 października 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwały podjęte na XXX sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej w dniu 26 października 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian