BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

piątek, 01 wrzesień 2017

Wiadomości

OSTATNIE POŻEGNANIE

Dodanie nowej wiadomości: OSTATNIE POŻEGNANIE - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 04 wrzesień 2017

Wiadomości

OBWIESZCZENIE BiRG.6220.8.2017.6

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE BiRG.6220.8.2017.6 - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE BiRG.6220.10.2017.6

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE BiRG.6220.10.2017.6 - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE BiRG.6733.17.2016.WS.12

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE BiRG.6733.17.2016.WS.12 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 05 wrzesień 2017

Wiadomości

Informacja o strzelaniu amunicją bojową w terminie od 01.09.2017 r. do 30.09.2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o strzelaniu amunicją bojową w terminie od 01.09.2017 r. do 30.09.2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Dyżur Eksperta Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Białej Piskiej

Dodanie nowej wiadomości: Dyżur Eksperta Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Białej Piskiej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 06 wrzesień 2017

Wiadomości

Zapytanie ofertowe na przebudowę wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w bud. WM przy ul. Żeromskiego 3 w Białej Piskiej

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe na przebudowę wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w bud. WM przy ul. Żeromskiego 3 w Białej Piskiej - [Wszystkie zmiany]

Uchwały podjęte na XXVIII sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej w dniu 29 sierpnia 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwały podjęte na XXVIII sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej w dniu 29 sierpnia 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE BiRG.6220.5.2017.7

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE BiRG.6220.5.2017.7 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 07 wrzesień 2017

Wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 08 wrzesień 2017

Wiadomości

Zarządzenie w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowych

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowych - [Wszystkie zmiany]

Wykazy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Biała Piska przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Dodanie nowej wiadomości: Wykazy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Biała Piska przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym - [Wszystkie zmiany]

Informacja o strzelaniu amunicją bojową w terminie od 11.09.2017 r. do 17.09.2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o strzelaniu amunicją bojową w terminie od 11.09.2017 r. do 17.09.2017 r. - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE BiRG.6220.7.2017.9

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE BiRG.6220.7.2017.9 - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE BiRG.6220.10.2017.9

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE BiRG.6220.10.2017.9 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 12 wrzesień 2017

Wiadomości

Zmiana treści SIWZ poprzez zmianę przedmiaru robót

Dodanie nowej wiadomości: Zmiana treści SIWZ poprzez zmianę przedmiaru robót - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Biała Piska z organizacjami pozarządowymi

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Biała Piska z organizacjami pozarządowymi - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Biała Piska z organizacjami pozarządowymi

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Biała Piska z organizacjami pozarządowymi - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 13 wrzesień 2017

Wiadomości

Opinia RIO z wykonania budżetu Gminy Biała Piska za pierwsze półrocze 2017 roku

Dodanie nowej wiadomości: Opinia RIO z wykonania budżetu Gminy Biała Piska za pierwsze półrocze 2017 roku - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz Sołectw i Sołtysów na terenie Gminy Biała Piska - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 14 wrzesień 2017

Wiadomości

OBWIESZCZENIE BiRG.6733.4.2017.WS.9

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE BiRG.6733.4.2017.WS.9 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 15 wrzesień 2017

Wiadomości

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE BiRG.6720.1.2014

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE BiRG.6720.1.2014 - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O 4 PRZETARGACH USTNYCH NIEOGRANICZONYCH NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O 4 PRZETARGACH USTNYCH NIEOGRANICZONYCH NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI - [Wszystkie zmiany]

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Biała Piska

Dodanie nowej wiadomości: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Biała Piska - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 19 wrzesień 2017

Wiadomości

OBWIESZCZENIE BiRG.6733.7.2017.4

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE BiRG.6733.7.2017.4 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 20 wrzesień 2017

Wiadomości

Informacja o wyborze oferty - ul. Żeromskiego 3 Biała Piska

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze oferty - ul. Żeromskiego 3 Biała Piska - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 21 wrzesień 2017

Wiadomości

Zapytanie ofertowe na wykonanie robót pn. "Przebudowa instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym w Białej Piskiej przy ul. Żeromskiego 3"

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe na wykonanie robót pn. "Przebudowa instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym w Białej Piskiej przy ul. Żeromskiego 3" - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 22 wrzesień 2017

Wiadomości

Zaproszenie na XXIX Sesję Rady Miejskiej w Białej Piskiej

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na XXIX Sesję Rady Miejskiej w Białej Piskiej - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na XXIX Sesję Rady Miejskiej w Białej Piskiej

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na XXIX Sesję Rady Miejskiej w Białej Piskiej - [Wszystkie zmiany]

Wykazy nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Biała Piska, przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Dodanie nowej wiadomości: Wykazy nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Biała Piska, przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym - [Wszystkie zmiany]

Informacja z otwarcia ofert

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert - [Wszystkie zmiany]

Wykazy nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Biała Piska przeznaczonych w najem od dnia 22 września 2017 roku

Dodanie nowej wiadomości: Wykazy nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Biała Piska przeznaczonych w najem od dnia 25 sierpnia 2017 roku - [Wszystkie zmiany]

Wykonanie Budżetu Gminy Biała Piska za 2016 rok

Dodanie nowej wiadomości: Wykonanie Budżetu Gminy Biała Piska za 2016 rok - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 25 wrzesień 2017

Wiadomości

Informacja o strzelaniu amunicją bojową w terminie od 25.09.2017 r. do 02.10.2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o strzelaniu amunicją bojową w terminie od 25.09.2017 r. do 02.10.2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 27 wrzesień 2017

Wiadomości

Projekty uchwał przygotowane na XXIX Sesję Rady Miejskiej w Białej Piskiej

Dodanie nowej wiadomości: Projekty uchwał przygotowane na XXIX Sesję Rady Miejskiej w Białej Piskiej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 28 wrzesień 2017

Wiadomości

OBWIESZCZENIE BiRG.6733.9.2017.WS.2

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE BiRG.6733.9.2017.WS.2 - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie ofertowe na remont wewnętrznej instalacji zasilającej WLZ w bud. mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Sienkiewicza 1 w Białej Piskiej

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe na remont wewnętrznej instalacji zasilającej WLZ w bud. mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Sienkiewicza 1 w Białej Piskiej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 29 wrzesień 2017

Wiadomości

Ogłoszenie o pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o sprzedaży lokalu mieszkalnego w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o sprzedaży lokalu mieszkalnego w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - [Wszystkie zmiany]

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Dodanie nowej wiadomości: Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zmaówieniu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian