BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

czwartek, 02 lutego 2017

Wiadomości

Demontaż, transport i unieszkodliwianie azbestu

Dodanie nowej wiadomości: Demontaż, transport i unieszkodliwianie azbestu - [Wszystkie zmiany]

Opinie RIO w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu

Dodanie nowej wiadomości: Opinie RIO w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 03 lutego 2017

Wiadomości

Regulacje prawa miejscowego dotyczące rekrutacji do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Biała Piska w roku szkolnym 2016/2017

Dodanie nowej wiadomości: Regulacje prawa miejscowego dotyczące rekrutacji do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Biała Piska w roku szkolnym 2016/2017 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 06 lutego 2017

Wiadomości

OBWIESZCZENIE BiRG.6733.2.2017.WS.2

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE BiRG.6733.2.2017.WS.2 - [Wszystkie zmiany]

Oferta LUKS "Orzeł" Drygały

Dodanie nowej wiadomości: Oferta LUKS "Orzeł" Drygały - [Wszystkie zmiany]

Protokół z otwarcia ofert

Dodanie nowej wiadomości: Protokół z otwarcia ofert - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 07 lutego 2017

Wiadomości

Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Biała Piska na lata 2017-2021

Dodanie nowej wiadomości: Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Biała Piska na lata 2017-2021 - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości DODATEK MIESZKANIOWY - [Wszystkie zmiany]

Obowiązki informacyjne zarządców nieruchomości

Edycja wiadomości Obowiązki informacyjne zarządców nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze oferty

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze oferty - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 08 lutego 2017

Wiadomości

OBWIESZCZENIE BiRG.6220.8.2013.2016.2017

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE BiRG.6220.8.2013.2016.2017 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 09 lutego 2017

Wiadomości

Kwalfikacja wojskowa 2017

Dodanie nowej wiadomości: Kwalfikacja wojskowa 2017 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 10 lutego 2017

Wiadomości

Wykazy nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Biała Piska przeznaczonych w najem od dnia 10 lutego 2017 roku

Dodanie nowej wiadomości: Wykazy nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Biała Piska przeznaczonych w najem od dnia 27 stycznia 2017 roku - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 14 lutego 2017

Wiadomości

Wykaz petycji w 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz petycji w 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół z otwarcia ofert

Dodanie nowej wiadomości: Protokół z otwarcia ofert - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 15 lutego 2017

Wiadomości

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2016

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2016 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 17 lutego 2017

Wiadomości

Wykazy nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Biała Piska przeznaczonych w najem od dnia 17 lutego 2017 roku

Dodanie nowej wiadomości: Wykazy nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Biała Piska przeznaczonych w najem od dnia 17 lutego 2017 roku - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ ZABUDOWANEJ DZIAŁKI GRUNTU

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ ZABUDOWANEJ DZIAŁKI GRUNTU - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY - [Wszystkie zmiany]

WYKAZY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY BIAŁA PISKA, PRZEZNACZONE DO DZIERŻAWY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY BIAŁA PISKA, PRZEZNACZONE DO DZIERŻAWY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na XXIV Sesję Rady Miejskiej w Białej Piskiej

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na XXIX Sesję Rady Miejskiej w Białej Piskiej - [Wszystkie zmiany]

Projekty uchwał przygotowane na XXIV Sesję Rady Miejskiej w Białej Piskiej

Dodanie nowej wiadomości: Projekty uchwał przygotowane na XXIV Sesję Rady Miejskiej w Białej Piskiej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 20 lutego 2017

Wiadomości

Sprawozdanie Rb-NDS za 2016 r.

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie Rb-NDS za 2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Informacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach

Dodanie nowej wiadomości: Informacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 21 lutego 2017

Wiadomości

Zarządzenie Burmistrza w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji z pominięciem otwartego konkursu ofert w zakresie "Kultura fizyczna w 2017 r."

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Burmistrza w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji z pominięciem otwartego konkursu ofert w zakresie "Kultura fizyczna w 2017 r." - [Wszystkie zmiany]

Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów Gminy Biała Piska przez podmioty wykonujące zawodowo działalność lobbingową w 2016 r.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów Gminy Biała Piska przez podmioty wykonujące zawodowo działalność lobbingową w 2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdanie Rb-NDS za 2016 r. - korekta

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie Rb-NDS za 2016 r. - korekta - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 22 lutego 2017

Wiadomości

OBWIESZCZENIE

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o wyborze oferty

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o wyborze oferty - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 23 lutego 2017

Wiadomości

Ogłoszenie o przetargu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 24 lutego 2017

Wiadomości

OBWIESZCZENIE BiRG.6220.2.2017.WS.3

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE BiRG.6220.2.2017.WS.3 - [Wszystkie zmiany]

Osoby pełniące funkcje

Edycja wiadomości Osoby pełniące funkcje - [Wszystkie zmiany]

Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Nieruchomości

Edycja wiadomości Referat Gospodarki Mieszkaniowej - [Wszystkie zmiany]

TERMIN PŁATNOŚCI:

Edycja wiadomości TERMIN PŁATNOŚCI: - [Wszystkie zmiany]

OBOWIĄZKI NAJEMCÓW LOKALI

Edycja wiadomości OBOWIĄZKI NAJEMCÓW LOKALI - [Wszystkie zmiany]

TERMIN PŁATNOŚCI:

Edycja wiadomości TERMIN PŁATNOŚCI: - [Wszystkie zmiany]

OBOWIĄZKI WYNAJMUJĄCEGO – GMINY BIAŁA PISKA

Edycja wiadomości OBOWIĄZKI WYNAJMUJĄCEGO – GMINY BIAŁA PISKA - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości DODATEK ENERGETYCZNY - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XVIII/236/2011 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Biała Piska.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XVIII/236/2011 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Biała Piskah w skład mieszkaniowego zasobu gminy Biała Piska - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XVIII/236/2011 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Biała Piska.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XVIII/236/2011 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Biała Piska. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XVIII/236/2011 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Biała Piska.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XVIII/236/2011 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Biała Piska. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XVIII/236/2011 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Biała Piska.

Edycja wiadomości Uchwała Nr XVIII/236/2011 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Biała Piska. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 289/1/2016 Burmistrza Białej Piskiej z dnia 07 lipca 2016 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 289/1/2016 Burmistrza Białej Piskiej z dnia 07 lipca 2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Osoby pełniące funkcje

Edycja wiadomości Osoby pełniące funkcje - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 370/1/16 Burmistrza Białej Piskiej z dnia 30 grudnia 2016 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 370/1/16 Burmistrza Białej Piskiej z dnia 30 grudnia 2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Nieruchomości

Edycja wiadomości Referat Gospodarki Mieszkaniowej - [Wszystkie zmiany]

Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Nieruchomości

Edycja wiadomości Referat Gospodarki Mieszkaniowej - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o przetargu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 27 lutego 2017

Wiadomości

O B W I E S Z C Z E N I E

Dodanie nowej wiadomości: O B W I E S Z C Z E N I E - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania.

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 28 lutego 2017

Wiadomości

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian