BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

poniedziałek, 02 lutego 2015

Wiadomości

Informacja

Dodanie nowej wiadomości: Informacja - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zastępca Burmistrza Białej Piskiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: SPRAWOZDANIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja z działalności Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Biała Piska za okres międzysesyjny - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 05 lutego 2015

Wiadomości

SPOKÓJ I ATMOSFERA PRACY W GMINIE

Dodanie nowej wiadomości: SPOKÓJ I ATMOSFERA PRACY W GMINIE - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIA O PRZETARGACH USTNYCH NIEOGRANICZONYCH na sprzedaż nieruchomości.

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIA O PRZETARGACH USTNYCH NIEOGRANICZONYCH na sprzedaż nieruchomości. - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O TRZECIM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ JEDNORODZINNĄ.

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O TRZECIM USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ JEDNORODZINNĄ. - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O TRZECIM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ POD ZABUDOWĘ USŁUGOWĄ

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O TRZECIM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ POD ZABUDOWĘ USŁUGOWĄ - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O DRUGICH PRZETARGACH USTNYCH NIEOGRANICZONYCH NA SPRZEDAŻ DZIAŁEK POD BUDOWĘ GARAŻY W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ.

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O DRUGICH PRZETARGACH USTNYCH NIEOGRANICZONYCH NA SPRZEDAŻ DZIAŁEK POD BUDOWĘ GARAŻY W ZABUDOWIE SZEREGEOWEJ. - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM GOSPODARCZYM PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO.

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM GOSPODARCZYM PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO. - [Wszystkie zmiany]

Podatek 2019

Dodanie nowej wiadomości: . - [Wszystkie zmiany]

Plan audytu na rok 2015

Dodanie nowej wiadomości: Plan audytu na rok 2015 - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdanie z wykonania Planu Audytu Wewnętrznego za rok 2014

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie z wykonania Planu Audytu Wewnętrznego za rok 2014 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 06 lutego 2015

Wiadomości

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2014

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2014 - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenia Wójta Gminy Prostki

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenia Wójta Gminy Prostki - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE BiRG.6733.3.2015.WS.2

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE BiRG.6733.3.2015.WS.2 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 09 lutego 2015

Wiadomości

Zarządzenie Burmistrza w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji w zakresie "Kultura fizyczna w 2015 r. "

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Burmistrza w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji w zakresie "Kultura fizyczna w 2015 r. " - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 10 lutego 2015

Wiadomości

Walentynki 2015

Dodanie nowej wiadomości: Walentynki 2015 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 11 lutego 2015

Wiadomości

Obwieszczenie BiRG.6733.10.2014.WS.6

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie BiRG.6733.10.2014.WS.6 - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie BiRG.6733.12.2014.WS.6

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie BiRG.6733.12.2014.WS.6 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 13 lutego 2015

Wiadomości

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 17 lutego 2015

Wiadomości

GMINNA HALOWA LIGA PIŁKI NOŻNEJ

Dodanie nowej wiadomości: I GMINNA HALOWA LIGA PIŁKI NOŻNEJ - [Wszystkie zmiany]

GMINNA LIGA PIŁKI SIATKOWEJ

Dodanie nowej wiadomości: GMINNA LIGA PIŁKI SIATKOWEJ - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 18 lutego 2015

Wiadomości

Rejestr osób objętych obowiazkiem złożeniem oświadczenia majątkowego za 2014 rok

Dodanie nowej wiadomości: Rejestr osób objętych obowiazkiem złożeniem oświadczenia majątkowego za 2014 rok - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami osiedli

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami osiedli - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: 2015 - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Wójta Gminy Prostki

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Wójta Gminy Prostki - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Wójta Gminy Prostki

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Wójta Gminy Prostki - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 19 lutego 2015

Wiadomości

Zarządzenia Burmistrza Białej Piskiej

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenia Burmistrza Białej Piskiej - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Burmistrza w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji w zakresie "Opieka medyczna i rehabilitacyna"

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Burmistrza w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji w zakresie "Opieka medyczna i rehabilitacyna" - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Burmistrza w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji w zakresie zwiększenia dostępności do poradnictwa zawodowego i informcji zawodowej

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Burmistrza w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji w zakresie zwiększenia dostępności do poradnictwa zawodowego i informcji zawodowej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 20 lutego 2015

Wiadomości

Zawiadomienie o wyborze oferty.

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o wyborze oferty. - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o wyborze oferty.

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o wyborze oferty. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 23 lutego 2015

Wiadomości

.

Dodanie nowej wiadomości: . - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 25 lutego 2015

Wiadomości

Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Biała Piska na lata 2012-2016

Dodanie nowej wiadomości: Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Biała Piska na lata 2012-2016 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Biała Piska na lata 2012-2016 - [Wszystkie zmiany]

Obowiązki informacyjne zarządców nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Obowiązki informacyjne zarządców nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

TERMIN PŁATNOŚCI:

Dodanie nowej wiadomości: TERMIN PŁATNOŚCI CZYNSZU - [Wszystkie zmiany]

OBOWIĄZKI WYNAJMUJĄCEGO – GMINY BIAŁA PISKA

Dodanie nowej wiadomości: OBOWIĄZKI WYNAJMUJĄCEGO – GMINY BIAŁA PISKA - [Wszystkie zmiany]

OBOWIĄZKI NAJEMCÓW LOKALI

Dodanie nowej wiadomości: Obowiązki najemcy lokali - [Wszystkie zmiany]

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

Dodanie nowej wiadomości: WINDYKACJA NALEŻNOŚCI - [Wszystkie zmiany]

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

Edycja wiadomości WINDYKACJA NALEŻNOŚCI - [Wszystkie zmiany]

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

Edycja wiadomości WINDYKACJA NALEŻNOŚCI - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości DODATEK ENERGETYCZNY - [Wszystkie zmiany]

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

Edycja wiadomości WINDYKACJA NALEŻNOŚCI - [Wszystkie zmiany]

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

Edycja wiadomości WINDYKACJA NALEŻNOŚCI - [Wszystkie zmiany]

Informacja

Dodanie nowej wiadomości: Informacja - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA - [Wszystkie zmiany]

Osoby pełniące funkcje

Edycja wiadomości Osoby pełniące funkcje - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości DODATEK ENERGETYCZNY - [Wszystkie zmiany]

Informacje

Dodanie nowej wiadomości: Informacje - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości DODATEK MIESZKANIOWY - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na obchody Narodowego Dnia Żołnierzy Wykletych

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na obchody Narodowego Dnia Żołnierzy Wykletych - [Wszystkie zmiany]

Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Zadannia Referatu Gospodarki Mieszkaniowej - [Wszystkie zmiany]

Projekty uchwał przygotowane na V Sesję Rady Miejskiej w Białej Piskiej

Dodanie nowej wiadomości: Projekty uchwał przygotowane na V Sesję Rady Miejskiej w Białej Piskiej - [Wszystkie zmiany]

Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Nieruchomości

Edycja wiadomości Zadannia Referatu Gospodarki Mieszkaniowej - [Wszystkie zmiany]

Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Nieruchomości

Edycja wiadomości Referat Gospodarki Mieszkaniowej - [Wszystkie zmiany]

Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Nieruchomości

Edycja wiadomości REFERAT GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ - [Wszystkie zmiany]

Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Nieruchomości

Edycja wiadomości REFERAT GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ - [Wszystkie zmiany]

Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Nieruchomości

Edycja wiadomości REFERAT GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ - [Wszystkie zmiany]

Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Nieruchomości

Edycja wiadomości REFERAT GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ - [Wszystkie zmiany]

Osoby pełniące funkcje

Edycja wiadomości Osoby pełniące funkcje - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości DODATEK ENERGETYCZNY - [Wszystkie zmiany]

Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Nieruchomości

Edycja wiadomości Referat Gospodarki Mieszkaniowej - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na V sesję Rady Miejskiej w Białej Piskiej

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na V sesję Rady Miejskiej w Białej Piskiej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 26 lutego 2015

Wiadomości

Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Nieruchomości

Edycja wiadomości Referat Gospodarki Mieszkaniowej - [Wszystkie zmiany]

WYKAZY NIERUCHOMOŚCI LOKALOWYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM NA RZECZ NAJEMCY

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZY NIERUCHOMOŚCI LOKALOWYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM NA RZECZ NAJEMCY - [Wszystkie zmiany]

WYKAZY NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZY NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO - [Wszystkie zmiany]

Wykazy nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy

Dodanie nowej wiadomości: Wykazy nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE BiRG.6733.3.2015.WS.4

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE BiRG.6733.3.2015.WS.4 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 27 lutego 2015

Wiadomości

Osoby pełniące funkcje

Edycja wiadomości Osoby pełniące funkcje - [Wszystkie zmiany]

Osoby pełniące funkcje

Edycja wiadomości Osoby pełniące funkcje - [Wszystkie zmiany]

Osoby pełniące funkcje

Edycja wiadomości Osoby pełniące funkcje - [Wszystkie zmiany]

Osoby pełniące funkcje

Edycja wiadomości Osoby pełniące funkcje - [Wszystkie zmiany]

Osoby pełniące funkcje

Edycja wiadomości Osoby pełniące funkcje - [Wszystkie zmiany]

Osoby pełniące funkcje

Edycja wiadomości Osoby pełniące funkcje - [Wszystkie zmiany]

Osoby pełniące funkcje

Edycja wiadomości Osoby pełniące funkcje - [Wszystkie zmiany]

TERMIN PŁATNOŚCI:

Edycja wiadomości TERMIN PŁATNOŚCI: - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian