BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

poniedziałek, 02 grudzień 2013

Wiadomości

Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia do realizacji oferty OSP Drygały o nazwie "Przeciwdziałanie skutkom katastrof i klęsk żywiołowych"

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia do realizacji oferty OSP Drygały o nazwie "Przeciwdziałanie skutkom katastrof i klęsk żywiołowych" - [Wszystkie zmiany]

Informacja

Dodanie nowej wiadomości: Informacja - [Wszystkie zmiany]

Zakup i dostawa materiałów ekspoatacyjnych (Tusze i Tonery) do sprzętu drukarskiego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej w 2014 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zakup i dostawa materiałów ekspoatacyjnych (Tusze i Tonery) do sprzętu drukarskiego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej w 2014 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Program współpracy Gminy Biała Piska z organizacjami pozarządowymi na 2014 r. - [Wszystkie zmiany]

Program współpracy Gminy Biała Piska z organizacjami pozarządowymi na 2014 r.

Dodanie nowej wiadomości: Program współpracy Gminy Biała Piska z organizacjami pozarządowymi na 2014 r. - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 03 grudzień 2013

Wiadomości

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Biała Piska w 2014 r. o nazwie "Opieka medyczna i rehablilitacyjna"

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Biała Piska w 2014 r. o nazwie "Opieka medyczna i rehablilitacyjna" - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Biała Piska o nazwie "Kultura fizyczna w 2014 r."

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Biała Piska o nazwie "Kultura fizyczna w 2014 r." - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 04 grudzień 2013

Wiadomości

Uchwały podjęte na LI Sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 28 listopada 2013 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwały podjęte na LI Sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 28 listopada 2013 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 05 grudzień 2013

Wiadomości

Wykazy nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Dodanie nowej wiadomości: Wykazy nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym - [Wszystkie zmiany]

Mikołajki w Białej Piskiej

Dodanie nowej wiadomości: Mikołajki w Białej Piskiej - [Wszystkie zmiany]

IMGW ostrzega przed porywistym wiatrem w Polsce

Dodanie nowej wiadomości: IMGW ostrzega przed porywistym wiatrem w Polsce - [Wszystkie zmiany]

Wykazy nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Biała Piska przeznaczonych w najem 05.12.2013

Dodanie nowej wiadomości: Wykazy nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Biała Piska przeznaczonych w najem 05.12.2013 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 06 grudzień 2013

Wiadomości

OBWIESZCZENIE BiRG.6733.14.2013.WS.4

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE BiRG.6733.14.2013.WS.4 - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o przetargu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o wyborze oferty.

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o wyborze oferty. - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o przetargo

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargo - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 09 grudzień 2013

Wiadomości

Obwieszczenie

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 10 grudzień 2013

Wiadomości

Ogłoszenie o przetargu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o przetargu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 11 grudzień 2013

Wiadomości

Zaproszenie na spotkanie opłatkowe

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na spotkanie opłatkowe - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Odpowiedź na zapytanie do SIWZ

Dodanie nowej wiadomości: Odpowiedź na zapytanie do SIWZ - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 12 grudzień 2013

Wiadomości

Wykazy nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Biała Piska przeznaczonych w najem 12.12.2013

Dodanie nowej wiadomości: Wykazy nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Biała Piska przeznaczonych w najem 12.12.2013 - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na LII Sesję Rady Miejskiej w Białej Piskiej

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na LII Sesję Rady Miejskiej w Białej Piskiej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 13 grudzień 2013

Wiadomości

Odpowiedź na zapytanie do SIWZ

Dodanie nowej wiadomości: Odpowiedź na zapytanie do SIWZ - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 16 grudzień 2013

Wiadomości

Projekty uchwał przygotowane na LII Sesję Rady Miejskiej w Białej Piskiej

Dodanie nowej wiadomości: Projekty uchwał przygotowane na LII Sesję Rady Miejskiej w Białej Piskiej - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 19 grudzień 2013

Wiadomości

Życzenia świąteczne

Dodanie nowej wiadomości: Życzenia świąteczne - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 20 grudzień 2013

Wiadomości

Odpowiedź na zapytanie do SIWZ

Dodanie nowej wiadomości: Odpowiedź na zapytanie do SIWZ - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 23 grudzień 2013

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie - [Wszystkie zmiany]

Odpowiedź na zapytanie do SIWZ

Dodanie nowej wiadomości: Odpowiedź na zapytanie do SIWZ - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o przetargu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 24 grudzień 2013

Wiadomości

Zawiadomienie o wyborze oferty

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o wyborze oferty - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o wyborze oferty

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o wyborze oferty - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 30 grudzień 2013

Wiadomości

Uchwała nr LI/409/2013 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr LI/409/2013 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr LI/410/2013 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr LI/410/2013 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Uchwała nr LI/411/2013 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr LI/411/2013 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 31 grudzień 2013

Wiadomości

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian