BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

piątek, 04 sierpień 2006

Wiadomości

Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oerta pracy - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 07 sierpień 2006

Wiadomości

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym powyżej 60 000 euro

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym powyżej 60 000 euro - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 09 sierpień 2006

Wiadomości

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zawarciu umowy - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 11 sierpień 2006

Wiadomości

Informacja na temat pomocy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dla gospodarstw rolnych poszkodowanych w wyniku klęski suszy

Dodanie nowej wiadomości: Informacja na temat pomocy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dla gospodarstw rolnych poszkodowanych w wyniku klęski suszy - [Wszystkie zmiany]

Zestawienie gminne strat w produkcji roślinnej i działach specjalnych produkcji rolnej powstałych wskutek suszy w 2006 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zestawienie gminne strat w produkcji roślinnej i działach specjalnych produkcji rolnej powstałych wskutek suszy w 2006 r. - [Wszystkie zmiany]

Turnie Piłki Noznej

Dodanie nowej wiadomości: Turnie Piłki Noznej - [Wszystkie zmiany]

Życzenia

Dodanie nowej wiadomości: Życzenia - [Wszystkie zmiany]

Informacja

Dodanie nowej wiadomości: Informacja - [Wszystkie zmiany]

Informacje

Dodanie nowej wiadomości: Informacje - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 16 sierpień 2006

Wiadomości

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Dodanie nowej wiadomości: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 17 sierpień 2006

Wiadomości

Kontrole

Dodanie nowej wiadomości: Kontrole - [Wszystkie zmiany]

Plany i zamierzenia

Dodanie nowej wiadomości: Plany i zamierzenia - [Wszystkie zmiany]

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw.

Dodanie nowej wiadomości: Sposób przyjmowania i załatwiania spraw. - [Wszystkie zmiany]

Odpowiedź na zapytanie do SIWZ

Dodanie nowej wiadomości: Odpowiedź na zapytanie do SIWZ - [Wszystkie zmiany]

Odpowiedź na zapytanie do SIWZ

Dodanie nowej wiadomości: Odpowiedź na zapytanie do SIWZ - [Wszystkie zmiany]

Odpowiedź na zapytanie do SIWZ

Dodanie nowej wiadomości: Odpowiedź na zapytanie do SIWZ - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 18 sierpień 2006

Wiadomości

Informacja

Dodanie nowej wiadomości: Informacja - [Wszystkie zmiany]

Informacje

Dodanie nowej wiadomości: Informacje - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym powyżej 60 000 euro

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym powyżej 60 000 euro - [Wszystkie zmiany]

Odpowiedź na zapytanie do SIWZ

Dodanie nowej wiadomości: Odpowiedź na zapytanie do SIWZ - [Wszystkie zmiany]

Odpowiedź na zapytanie do SIWZ

Dodanie nowej wiadomości: Odpowiedź na zapytanie do SIWZ - [Wszystkie zmiany]

Odpowiedź na zapytanie do SIWZ

Dodanie nowej wiadomości: Odpowiedź na zapytanie do SIWZ - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 21 sierpień 2006

Wiadomości

Ogłoszenie naboru na stanowisko pracy w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Białej Piskiej ul. Sienkiewicza 4, 12-230 Biała Piska

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie naboru na stanowisko pracy w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Białej Piskiej ul. Sienkiewicza 4, 12-230 Biała Piska - [Wszystkie zmiany]

Informacja w sprawie kryterium dochodowego obowiązującego przy ubieganiu się o stypendium szkolne

Dodanie nowej wiadomości: Informacja w sprawie kryterium dochodowego obowiązującego przy ubieganiu się o stypendium szkolne - [Wszystkie zmiany]

Postanowienie nr 21

Dodanie nowej wiadomości: Postanowienie nr 21 - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 24 sierpień 2006

Wiadomości

Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 25 sierpień 2006

Wiadomości

Wykaz nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 29 sierpień 2006

Wiadomości

Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 30 sierpień 2006

Wiadomości

Życzenia

Dodanie nowej wiadomości: Życzenia - [Wszystkie zmiany]

Informacje

Dodanie nowej wiadomości: Informacje - [Wszystkie zmiany]

Komunikat

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat - [Wszystkie zmiany]

Sprzątanie świata

Dodanie nowej wiadomości: Sprzątanie świata - [Wszystkie zmiany]

Dożynki 2006

Dodanie nowej wiadomości: Dożynki 2006 - [Wszystkie zmiany]

Turniej Piłki Nożnej 2006

Dodanie nowej wiadomości: Turniej Piłki Nożnej 2006 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 31 sierpień 2006

Wiadomości

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 60 000 euro

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 60 000 euro - [Wszystkie zmiany]

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Dodanie nowej wiadomości: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze oferty

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze oferty - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze oferty

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze oferty - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze oferty

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze oferty - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian