BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

poniedziałek, 16 czerwca 2003

Wiadomości

Postępowanie administracyjne o wymeldowanie

Dodanie nowej wiadomości: Decyzja o wymeldowaniu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Meldowanie na pobyt stały i czasowy - [Wszystkie zmiany]

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Meldowanie na pobyt stały i czasowy - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Odznaczenie z okazji jubileuszu 50-lecia związku małżeńskiego - [Wszystkie zmiany]

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 23 czerwca 2003

Wiadomości

Uchwała Nr VI/40/2003

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr VI/40/03 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr VI/41/2003

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr VI/41/03 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr III/11/2002 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: UCHWAŁA Nr III/ 12/2002 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr III/18/2002

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr III/18/2002 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr III/14/2002

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr III/14/2002 - [Wszystkie zmiany]

PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ

Dodanie nowej wiadomości: PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 24 czerwca 2003

Wiadomości

REFERAT FINANSOWY

Dodanie nowej wiadomości: REFERAT FINANSOWY - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH - [Wszystkie zmiany]

PUNKT KONSULTACYJNY DLA RODZIN Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM

Dodanie nowej wiadomości: PUNKT KONSULTACYJNY DLA RODZIN Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Osoby pełniące funkcje - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Świadczenia pomocy społecznej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zadania i Regulamin - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Treści dokumentów urzędowych - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 25 czerwca 2003

Wiadomości

Cele i zadania gimnazjum

Pomyłka w kategorii - [Wszystkie zmiany]

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Dodanie nowej wiadomości: Sposób przyjmowania i załatwiania spraw - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr V/26/2003 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 26 czerwca 2003

Wiadomości

Skasowanie wiadomości o tytule: REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH - [Wszystkie zmiany]

Zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Dodanie nowej wiadomości: Zezwolenia na sprzedaż alkoholu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zezwolenia na sprzedaż alkoholu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała Nr V/26/2003 - [Wszystkie zmiany]

Osoby pełniące funkcje

Dodanie nowej wiadomości: Osoby pełniące funkcje - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Stanisława Palczewskiego w Drygałach - [Wszystkie zmiany]

Osoby pełniące funkcje

Edycja wiadomości osoby pełniące funkcje - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: SPOSÓB ZACHOWANIA SIĘ LUDNOŚCI PO USŁYSZENIU SYGNAŁÓW ALARMOWYCH - [Wszystkie zmiany]

Porozumienie współpracy zawarte pomiędzy Radą Miejską a Młodzieżową Radą Miejską w Białej Piskiej

Dodanie nowej wiadomości: Porozumienie współpracy zawarte pomiędzy Radą Miejską a Młodzieżową Radą Miejską w Białej Piskiej - [Wszystkie zmiany]

Przewodniczący Rady Młodzieżowej

Dodanie nowej wiadomości: Przewodniczący Rady Młodzieżowej - [Wszystkie zmiany]

Radni Młodzieżowej Rady Miejskiej

Dodanie nowej wiadomości: Radni Młodzieżowej Rady Miejskiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Porozumienie współpracy zawarte pomiędzy Radą Miejską a Młodzieżową Radą Miejską w Białej Piskiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Młodzieżowa Rada Miejska w Białej Piskiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała Nr III/11/2002 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 27 czerwca 2003

Wiadomości

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

nauczyciel religii nauczyciel germanistyki - [Wszystkie zmiany]

Organ prowadzący: Urząd Miasta i Gminy w Białej Piskiej Organy szkoły: Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski, Rada Pedagogiczna Kadra pedagogiczna: zatrudnionych jest 10 nauczycieli, w tym 2 nauczycieli w niepełnym wymiarze Organizacja szkoły: 6 oddziałów z klasami 1 - 6: 86 uczniów, 1 oddział przedszkolny, 1 zmianowość Baza szkoły: 1 budynek szkolny, 8 sal wykorzystanych do celów dydaktycznych, pracownia komputerowa na 5 stanowisk, biblioteka z czytelnią, szatnia szkolna, zastępcza sala gimnastyczna, boisko szkolne Dowożenie uczniów do szkoły: 67 uczniów dowożonych prywatnym autobusem. Opiekę nad uczniami sprawuje opiekun zatrudniony przez przewożnika Opieka: 53 uczniów objętych bezpłatnym dożywianiem Szkoła położona w malowniczym regionie Warmii i Mazur na skraju Puszczy Piskiej - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Szkoła Podstawowa w Kożuchach - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Szkoła Podstawowa w Kożuchach - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Szkoła Podstawowa w Kożuchach - [Wszystkie zmiany]

Plany i zamierzenia

Edycja wiadomości Plany i zamierzenia - [Wszystkie zmiany]

Plany i zamierzenia

Edycja wiadomości Plany i zamierzenia - [Wszystkie zmiany]

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Zadania i regulamin

Edycja wiadomości Zadania i regulamin - [Wszystkie zmiany]

Zadania i regulamin

Edycja wiadomości Zadania i regulamin - [Wszystkie zmiany]

Zadania i regulamin

Edycja wiadomości Zadania i regulamin - [Wszystkie zmiany]

Zadania i regulamin

Edycja wiadomości Zadania i regulamin - [Wszystkie zmiany]

Zadania i regulamin

Edycja wiadomości Zadania i regulamin - [Wszystkie zmiany]

Zadania i regulamin

Edycja wiadomości Zadania i regulamin - [Wszystkie zmiany]

Zadania i regulamin

Edycja wiadomości Zadania i regulamin - [Wszystkie zmiany]

Zadania i regulamin

Edycja wiadomości Zadania i regulamin - [Wszystkie zmiany]

Zadania i regulamin

Edycja wiadomości Zadania i regulamin - [Wszystkie zmiany]

Zadania i regulamin

Edycja wiadomości Zadania i regulamin - [Wszystkie zmiany]

Zadania i regulamin

Edycja wiadomości Zadania i regulamin - [Wszystkie zmiany]

Procedury Jak załatwić sprawę

Edycja wiadomości Procedury Jak załatwić sprawę - [Wszystkie zmiany]

Komunikacja z mieszkańcami

Edycja wiadomości Komunikacja z mieszkańcami - [Wszystkie zmiany]

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Edycja wiadomości Sposób przyjmowania i załatwiania spraw - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Szkoła Podstawowa w Kożuchach - [Wszystkie zmiany]

Zadania i regulamin

Edycja wiadomości Zadania i regulamin - [Wszystkie zmiany]

Procedury Jak załatwić sprawę

Dodanie nowej wiadomości: Procedury Jak załatwić sprawę - [Wszystkie zmiany]

Treści Dokumentów Urzędowych

Dodanie nowej wiadomości: Treści Dokumentów Urzędowych - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z pasa drogowego - [Wszystkie zmiany]

Komunikacja z mieszkańcami

Dodanie nowej wiadomości: Komunikacja z mieszkańcami - [Wszystkie zmiany]

Pomoc Publiczna

Dodanie nowej wiadomości: Pomoc Publiczna - [Wszystkie zmiany]

Budowa drogi gminnej Biała Piska- Szkody

Dodanie nowej wiadomości: Budowa drogi gminnej Biała Piska- Szkody - [Wszystkie zmiany]

Budowa kanalizacji w Białej Piskiej i w Drygałach

Dodanie nowej wiadomości: Budowa kanalizacji w Białej Piskiej i w Drygałach - [Wszystkie zmiany]

Budowa Gimnazjum z salą gimnastyczną i segmentem żywieniowym w Białej Piskiej

Dodanie nowej wiadomości: Budowa Gimnazjum z salą gimnastyczną i segmentem żywieniowym w Białej Piskiej - [Wszystkie zmiany]

Zadania i regulamin

Dodanie nowej wiadomości: Zadania i regulamin - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Usunięcie drzew i krzewów w wypadku gdy wnioskodawcą jest właściciel nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Plany i zamierzenia

Dodanie nowej wiadomości: Plany i zamierzenia - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wydawanie wypisów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Dodatki mieszkaniowe - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, jeżeli wartość nieruchomości uległa zmianie - [Wszystkie zmiany]

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Dodanie nowej wiadomości: Sposób przyjmowania i załatwiania spraw - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr IX/51/2003

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr IX/51/2003 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr VI/38/2003

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr VI/38/2003 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargowym - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 15/2003 z dnia 31 marca 2003r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2003 rok

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 15/2003 z dnia 31 marca 2003r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2003 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Podstawy prawne działania - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Podstawy prawne działania - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr III/12/2002

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr III/12/2002 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Sprzedaż mieszkań komunalnych na rzecz najemców - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr III/11/2002

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr III/11/2002 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr II/6/2002

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr II/6/2002 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zezwolenie na utrzymanie psa rasy agresywnej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zezwolenie na usuwanie drzew i krzewów - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr V/27/2003

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr V/27/2003 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Sprawy mieszkaniowe - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Nadanie numeru porządkowego nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ustalenie warunków zabudowy - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Podział nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Uznanie żołnierza lub poborowego służby zastępczej za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Pokrywanie należności mieszkaniowych żołnierzom lub poborowym służby zastępczej. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Uznanie żołnierza lub poborowego odbywającego służbę zastępczą za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zadania Szefa obrony cywilnej miasta i gminy Biała Piska - [Wszystkie zmiany]

SPOSÓB ZACHOWANIA SIĘ LUDNOŚCI PO USŁYSZENIU SYGNAŁÓW ALARMOWYCH

Dodanie nowej wiadomości: SPOSÓB ZACHOWANIA SIĘ LUDNOŚCI PO USŁYSZENIU SYGNAŁÓW ALARMOWYCH - [Wszystkie zmiany]

Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami

Dodanie nowej wiadomości: SPRAWY W REFERACIE ROLNICTWA - [Wszystkie zmiany]

Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami

Dodanie nowej wiadomości: SPRAWY W REFERACIE ROLNICTWA - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr VI/36/2003 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Szkoła Podstawowa w Kożuchach - [Wszystkie zmiany]

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr V/26/2003 z dnia 24 lutego 2003r. PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Dodanie nowej wiadomości: Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr V/26/2003 z dnia 24 lutego 2003r. PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Osoby pełniące funkcje - [Wszystkie zmiany]

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr V/26/2003 Plan przychodów i wydatków środków specjalnych na rok 2003

Dodanie nowej wiadomości: Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr V/26/2003 Plan przychodów i wydatków środków specjalnych na rok 2003 - [Wszystkie zmiany]

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr V/26/2003 z dnia 24 lutego 2003 PROGNOZA KWOTY DŁUGU GMINY

Dodanie nowej wiadomości: Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr V/26/2003 z dnia 24 lutego 2003 PROGNOZA KWOTY DŁUGU GMINY - [Wszystkie zmiany]

Osoby pełniące funkcje

Dodanie nowej wiadomości: Osoby pełniące funkcje - [Wszystkie zmiany]

Załącznik Nr 6 do Uchwały V/26/2003 z dnia 24 lutego 2003 ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU LUB ROZDYSPONOWANIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

Dodanie nowej wiadomości: Załącznik Nr 6 do Uchwały V/26/2003 z dnia 24 lutego 2003 ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU LUB ROZDYSPONOWANIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ - [Wszystkie zmiany]

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V/26/2003 z dnia 24 lutego 2003r

Dodanie nowej wiadomości: Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V/26/2003 z dnia 24 lutego 2003r - [Wszystkie zmiany]

Załącznik Nr 4 do Uchwały V/26/2003 z dnia 24 lutego 2003 Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym oraz wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych

Dodanie nowej wiadomości: Załącznik Nr 4 do Uchwały V/26/2003 z dnia 24 lutego 2003 Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym oraz wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych - [Wszystkie zmiany]

Załącznik Nr 2 do Uchwały V/26/2003 z dnia 24 lutego 2003r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA 2003 ROK

Dodanie nowej wiadomości: Załącznik Nr 2 do Uchwały V/26/2003 z dnia 24 lutego 2003r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA 2003 ROK - [Wszystkie zmiany]

Załącznik do Uchwały Nr V/26/2003 z dnia 24 lutego 2003 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA 2003 ROK

Dodanie nowej wiadomości: Załącznik do Uchwały Nr V/26/2003 z dnia 24 lutego 2003 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA 2003 ROK - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Podatki - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr V/26/2003 w sprawie Budżetu na rok 2003

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr V/26/2003 w sprawie Budżetu na rok 2003 - [Wszystkie zmiany]

Osoby pełniące funkcje

Dodanie nowej wiadomości: Osoby pełniące funkcje - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Osoby Pełniące Funkcje - [Wszystkie zmiany]

Zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Dodanie nowej wiadomości: Zezwolenia na sprzedaż alkoholu - [Wszystkie zmiany]

WNIOSEK o udostępnienie danych z ewidencji działalności gospodarczej

Dodanie nowej wiadomości: WNIOSEK o udostępnienie danych z ewidencji działalności gospodarczej - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJE O PODMIOTACH GOSPODARCZYCH

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJE O PODMIOTACH GOSPODARCZYCH - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJE O PODMIOTACH GOSPODARCZYCH

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJE O PODMIOTACH GOSPODARCZYCH - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ewidencja działalności gospodarczej - [Wszystkie zmiany]

Zadania

Dodanie nowej wiadomości: Referat Spraw Obywatelskich - [Wszystkie zmiany]

Osoby pełniące funkcje

Dodanie nowej wiadomości: Osoby pełniące funkcje - [Wszystkie zmiany]

Komunikacja z mieszkańcami

Dodanie nowej wiadomości: Komunikacja z mieszkańcami - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zadania Referatu Organizacyjnego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Stanisława Palczewskiego w Drygałach - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Szkoła Podstawowa w Drygałach - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wicedyrektor Szkoły Podstawowej im. St. Palczewskiego w Drygałach - [Wszystkie zmiany]

WSO w Publicznym Gimnazjum w Drygałach

Dodanie nowej wiadomości: WSO w Publicznym Gimnazjum w Drygałach - [Wszystkie zmiany]

Statut Publicznego Gimnazjum w Drygałach

Dodanie nowej wiadomości: Statut Publicznego Gimnazjum w Drygałach - [Wszystkie zmiany]

Przyjmowanie spraw różnych

Dodanie nowej wiadomości: Przyjmowanie spraw różnych - [Wszystkie zmiany]

Dyrektor Szkoły

Dodanie nowej wiadomości: Dyrektor Szkoły - [Wszystkie zmiany]

Regulamin pracy

Dodanie nowej wiadomości: Regulamin pracy - [Wszystkie zmiany]

Cele i zadania gimnazjum

Dodanie nowej wiadomości: Zele i zadania gimnazjum - [Wszystkie zmiany]

Plany i zamierzenia gimnazjum

Dodanie nowej wiadomości: Plany i zamierzenia gimnazjum - [Wszystkie zmiany]

Cele i zadania gimnazjum

Dodanie nowej wiadomości: Cele i zadania gimnazjum - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr VIII/48/2003

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr VIII/48/2003 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr VIII/49/2003

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr VIII/49/2003 - [Wszystkie zmiany]

Gimnazjum w Białej Piskiej

Dodanie nowej wiadomości: Gimnazjum w Białej Piskiej - [Wszystkie zmiany]

Osoby pełniące funkcje w Publicznym Gimnazjum w Białej Piskiej

Dodanie nowej wiadomości: Osoby pełniące funkcje w Publicznym Gimnazjum w Białej Piskiej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Dyrektor szkoły - [Wszystkie zmiany]

Statut

Dodanie nowej wiadomości: Statut - [Wszystkie zmiany]

UPOWAŻNIENIA I PEŁNOMOCNICTWA

Dodanie nowej wiadomości: UPOWAŻNIENIA I PEŁNOMOCNICTWA - [Wszystkie zmiany]

.

Dodanie nowej wiadomości: Strona Główna - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Podstawy prawne działania - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA - [Wszystkie zmiany]

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY

Dodanie nowej wiadomości: JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY - [Wszystkie zmiany]

Nabór na stanowiska dyrektorów szkół

Dodanie nowej wiadomości: Urząd Miasta i Gminy - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 2/2002

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 2/2002 - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 3/2002

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 3/2002 - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 4/2002

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 4/2002 - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 7/2002

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 7/2002 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: BURMISTRZ MIASTA i GMINY - [Wszystkie zmiany]

Spis spraw

Dodanie nowej wiadomości: Spis spraw - [Wszystkie zmiany]

Skargi i wnioski

Dodanie nowej wiadomości: Skargi i wnioski - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: PRZETARGI - [Wszystkie zmiany]

SPOSOBY FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI

Dodanie nowej wiadomości: SPOSOBY FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

sobota, 28 czerwca 2003

Wiadomości

Uchwała Nr IV/23/2002

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr IV/23/02 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr IV/24/2002

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr IV/24/02 - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Osoby Pełniące Funkcje - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Zezwolenie na usuwanie drzew i krzewów - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Sprawy mieszkaniowe - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Plany i Zamierzenia - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Referat Techniczno-Inwestycyjny i Ochrony Środowiska - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

niedziela, 29 czerwca 2003

Wiadomości

Osoby pełniące funkcje

brak niektórych danych - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Stanisława Palczewskiego w Drygałach - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości REGULAMIN Rady Pedagogicznej - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości SPOSÓB PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 30 czerwca 2003

Wiadomości

Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała Nr VI/36/2003 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr VIII/50/2003

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr VIII/50/03 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr IV/21/2002

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr IV/21/2002 - [Wszystkie zmiany]

Budowa drogi gminnej Biała Piska- Szkody

Edycja wiadomości Budowa drogi gminnej Biała Piska- Szkody - [Wszystkie zmiany]

Budowa drogi gminnej Biała Piska- Szkody

Edycja wiadomości Budowa drogi gminnej Biała Piska- Szkody - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr VI/37/2003

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr VI/37/2003 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr V/32/2003

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr V/32/2003 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr V/31/2003

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr V/31/2003 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr V/28/2003

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr V/28/2003 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr V/34/2003

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr V/34/2003 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr IV/25/2002

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr IV/25/2002 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr VI/22/2002

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr VI/22/2002 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr III/19/2002

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr III/19/2002 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr II/9/2002

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr II/9/2002 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr II/8/2002

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr II/8/2002 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr II/7/2002

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr II/7/2002 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr II/5/2002

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr II/5/2003 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr I/4/2002

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr I/4/2002 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr I/3/2002

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr I/3/2003 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr I/2/2002

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr I/2/2002 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr I/1/2002

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr I/1/2002 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr IX/54/2003

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr IX/54/2003 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr IX/53/2003

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr IX/53/2003 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr VII/46/2003

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr VII/46/2003 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr VII/45/2003

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr VII/45/2003 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr VI/44/2003

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr VI/44/2003 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr VI/43/2003

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr VI/43/2003 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr VI/35/2003

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr VI/35/2003 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr V/33/2003

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr V/33/2003 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr V/29/2003

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr V/29/2003 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Przyjmowanie skarg i wniosków - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Kontakt ze szkołą - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: SKŁAD RADY PEDAGOGICZNEJ - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: REGULAMINWYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: REGULAMIN DYŻURÓW NAUCZYCIELI - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Regulamin Samorządu Uczniowskiego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: REGULAMIN Rady Pedagogicznej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: WSO - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę /Procedury/

Dodanie nowej wiadomości: Jak załatwić sprawę /Procedury/ - [Wszystkie zmiany]

Osoby pełniące funkcje

Dodanie nowej wiadomości: Osoby pełniące funkcje - [Wszystkie zmiany]

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

Dodanie nowej wiadomości: WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA - [Wszystkie zmiany]

ZADANIA I REGULAMIN

Dodanie nowej wiadomości: ZADANIA I REGULAMIN - [Wszystkie zmiany]

PLANY I ZAMIERZENIA NA ROK SZKOLNY 2003/2004

Dodanie nowej wiadomości: PLANY I ZAMIERZENIA NA ROK SZKOLNY 2003/2004 - [Wszystkie zmiany]

Komunikacja z mieszkańcami

Dodanie nowej wiadomości: Komunikacja z mieszkańcami - [Wszystkie zmiany]

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Dodanie nowej wiadomości: Sposób przyjmowania i załatwiania spraw - [Wszystkie zmiany]

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Białej Piskiej

Dodanie nowej wiadomości: Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Białej Piskiej - [Wszystkie zmiany]

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W BIAŁEJ PISKIEJ

Edycja wiadomości ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W BIAŁEJ PISKIEJ - [Wszystkie zmiany]

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W BIAŁEJ PISKIEJ

Edycja wiadomości ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W BIAŁEJ PISKIEJ - [Wszystkie zmiany]

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W BIAŁEJ PISKIEJ

Edycja wiadomości ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W BIAŁEJ PISKIEJ - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zespół Obsługi Placówek Oświatowych - [Wszystkie zmiany]

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W BIAŁEJ PISKIEJ

Dodanie nowej wiadomości:

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
SP. Z O.O. W BIAŁEJ PISKIEJ
- [Wszystkie zmiany]

OSOBY PEŁNIĄCE FUNKCJE W ZWIK SP. Z O.O. W BIAŁEJ PISKIEJ

Dodanie nowej wiadomości: OSOBY PEŁNIĄCE FUNKCJE W ZWIK SP. ZO.O. W BIAŁEJ PISKIEJ - [Wszystkie zmiany]

Statut

Dodanie nowej wiadomości: Statut - [Wszystkie zmiany]

ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z O.O. W BIAŁEJ PISKIEJ

Dodanie nowej wiadomości: ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z O.O. W BIAŁEJ PISKIEJ - [Wszystkie zmiany]

Miejskie Przedszkole w Białej Piskiej

Dodanie nowej wiadomości: Miejskie Przedszkole w Białej Piskiej - [Wszystkie zmiany]

STATUT PRZEDSZKOLA

Dodanie nowej wiadomości: STAUTUS PRZEDSZKOLA - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian