BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Nowości w serwisie

Przejdź do pozostałych zmian

poniedziałek, 23 kwiecień 2018

Wiadomości

Zawiadomienie o wyborze oferty

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o wyborze oferty - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o wyborze oferty

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o wyborze oferty - [Wszystkie zmiany]

Informacja z otwarcia ofert

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 20 kwiecień 2018

Wiadomości

Sprawozdanie Rb-NDS za I kwartał 2018 roku

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie Rb-NDS za I kwartał 2018 roku - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biała Piska wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2017 rok

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biała Piska wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o wyborze oferty

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o wyborze oferty - [Wszystkie zmiany]

Centrum Wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego

Dodanie nowej wiadomości: Centrum Wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego - [Wszystkie zmiany]

Informacja o placówkach udzielających pomocy w zakresie uzależnień od hazardu i innych uzależnień behawioralnych

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o placówkach udzielających pomocy w zakresie uzależnień od hazardu i innych uzależnień behawioralnych - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE BiRG.6220.1.2018.7

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE BiRG.6220.1.2018.7 - [Wszystkie zmiany]

Wykazy nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Biała Piska, przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Dodanie nowej wiadomości: Wykazy nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Biała Piska, przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA W DRODZE ZAMIANY

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA W DRODZE ZAMIANY - [Wszystkie zmiany]

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców.

Dodanie nowej wiadomości: Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców. - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ NA CELE ZABUDOWY USŁUGOWEJ Z ZASTOSOWANIEM 30% OBNIŻKI CENY WYWOŁAWCZEJ

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ NA CELE USŁUGOWE Z ZASTOSOWANIEM 30% OBNIŻKI CENY WYWOŁAWACZEJ - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O PRZETARGACH USTNYCH NIEOGRANICZONYCH NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY BIAŁA PISKA

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O PRZETARGACH USTNYCH NIEOGRANICZONYCH NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY BIAŁA PISKA - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 19 kwiecień 2018

Wiadomości

Zawiadomienie o wyborze oferty

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o wyborze oferty - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o wyborze oferty

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o wyborze oferty - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Burmistrza Białej Piskiej w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia oferty na zadanie "Popularyzacja wiedzy na temat sztuki i dziedzictwa narodowego"

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Burmistrza Białej Piskiej w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia oferty na zadanie "Popularyzacja wiedzy na temat sztuki i dziedzictwa narodowego" - [Wszystkie zmiany]

Odbiór odpadów wielogabarytowych w Gminie Biała Piska

Dodanie nowej wiadomości: Odbiór odpadów wielogabarytowych w Gminie Biała Piska - [Wszystkie zmiany]

Odbiór odpadów wielogabarytowych w Gminie Biała Piska

Dodanie nowej wiadomości: Odbiór odpadów wielogabarytowych w Gminie Biała Piska - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 18 kwiecień 2018

Wiadomości

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu piskiego w 2018 roku

Dodanie nowej wiadomości: Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu piskiego w 2018 roku - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdanie z realizacji w 2017 r. Programu współpracy Gminy Biała Piska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie z realizacji w 2017 r. Programu współpracy Gminy Biała Piska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 17 kwiecień 2018

Wiadomości

Uchwały podjęte na XXXVI sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej w dniu 12 kwietnia 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwały podjęte na XXXVI sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej w dniu 12 kwietnia 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 16 kwiecień 2018

Wiadomości

OBWIESZCZENIE BiRG.6220.3.2018.4

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE BiRG.6220.3.2018.4 - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE BiRG.6733.1.2018

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE BiRG.6733.1.2018 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 13 kwiecień 2018

Wiadomości

Ogłoszenie o drugich przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości przeznaczonych pod budowę garaży w zabudowie szeregowej.

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o drugich przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości przeznaczonych pod budowę garaży w zabudowie szeregowej. - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O PRZETARGACH USTNYCH NIEOGRANICZONYCH NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY BIAŁA PISKA PRZEZNACZONYCH NA CELE ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O PRZETARGACH USTNYCH NIEOGRANICZONYCH NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY BIAŁA PISKA PRZEZNACZONYCH NA CELE ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 12 kwiecień 2018

Wiadomości

KOLEJNE ŚRODKI UNIJNE TRAFIĄ DO NASZEJ GMINY!

Dodanie nowej wiadomości: KOLEJNE ŚRODKI UNIJNE TRAFIĄ DO NASZEJ GMINY! - [Wszystkie zmiany]

Reprezentacja siatkarzy Gminy Biała Piska na IV miejscu w Polsce

Dodanie nowej wiadomości: Reprezentacja siatkarzy Gminy Biała Piska na IV miejscu w Polsce - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie ofertowe na wykonanie robót polegających na przebudowie wewnetrznej instal. centralnego ogrzewania (bez lokali mieszkalnych) w budynku WM w Białej Piskiej przy ul. Słowackiego 4

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe na wykonanie robót polegających na przebudowie wewnetrznej instal. centralnego ogrzewania (bez lokali mieszkalnych) w budynku WM w Białej Piskiej przy ul. Słowackiego 4 - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku WM przy ul. Moniuszki 4

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku WM przy ul. Moniuszki 4 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 11 kwiecień 2018

Wiadomości

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 10 kwiecień 2018

Wiadomości

Informacja z otwarcia ofert

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 09 kwiecień 2018

Wiadomości

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego znak 01/ZEC/WM/2018r

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego znak 01/ZEC/WM/2018r - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

sobota, 07 kwiecień 2018

Wiadomości

Zaproszenie na XXXVI publiczną Sesję Rady Miejskiej w Białej Piskiej

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na XXXVI publiczną Sesję Rady Miejskiej w Białej Piskiej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 06 kwiecień 2018

Wiadomości

Ogłoszenie o przetargu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (Ogłoszenie UZP)

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (Ogłoszenie UZP) - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 05 kwiecień 2018

Wiadomości

Uchwały podjęte na XXXV sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej w dniu 05 kwietnia 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwały podjęte na XXXV sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej w dniu 05 kwietnia 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwały podjęte na XXXIV sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej w dniu 23 marca 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwały podjęte na XXXIV sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej w dniu 23 marca 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

XXII edycja Konkursu Recytatorskiego "Wierszowisko"

Dodanie nowej wiadomości: XXII edycja Konkursu Recytatorskiego "Wierszowisko" - [Wszystkie zmiany]

Odpowiedź na pytania

Dodanie nowej wiadomości: Odpowiedź na pytania - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 04 kwiecień 2018

Wiadomości

Odpowiedź na pytania

Dodanie nowej wiadomości: Odpowiedź na pytania - [Wszystkie zmiany]

Odpowiedź na pytania

Dodanie nowej wiadomości: Odpowiedź na pytania - [Wszystkie zmiany]

Informacja z otwarcia ofert

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 03 kwiecień 2018

Wiadomości

Zawiadomienie o wyborze oferty

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o wyborze oferty - [Wszystkie zmiany]

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w lutym 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w lutym 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Informacja o strzelaniu amunicją bojową w terminie od 03.04.2018 r. do 06.04.2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o strzelaniu amunicją bojową w terminie od 03.04.2018 r. do 06.04.2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 30 marzec 2018

Wiadomości

Informacja z otwarcia ofert

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 29 marzec 2018

Wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 28 marzec 2018

Wiadomości

Życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych

Dodanie nowej wiadomości: Życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 27 marzec 2018

Wiadomości

Odpowiedź na pytanie

Dodanie nowej wiadomości: Odpowiedź na pytanie - [Wszystkie zmiany]

Pierwsze loty z Mazur do Lwowa

Dodanie nowej wiadomości: Pierwsze loty z Mazur do Lwowa - [Wszystkie zmiany]

Informacja o strzelaniu amunicją bojową w terminie od 03.04.2018 r. do 30.04.2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o strzelaniu amunicją bojową w terminie od 03.04.2018 r. do 30.04.2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Informacja o strzelaniu amunicją bojową w terminie od 26.03.2018 r. do 31.03.2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o strzelaniu amunicją bojową w terminie od 26.03.2018 r. do 31.03.2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała w sprawie podziału gminy Biała Piska na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała w sprawie podziału gminy Biała Piska na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

niedziela, 25 marzec 2018

Wiadomości

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej polegającej na zmianie ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła energii

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej polegającej na zmianie ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła energii - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 23 marzec 2018

Wiadomości

OBWIESZCZENIE BiRG.6220.1.2018.4

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE BiRG.6220.1.2018.4 - [Wszystkie zmiany]

Odpowiedź na pytanie

Dodanie nowej wiadomości: Odpowiedź na pytanie - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Biała Piska, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Biała Piska, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 22 marzec 2018

Wiadomości

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej polegającej na zmianie ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła energii

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej polegającej na zmianie ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła energii - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 21 marzec 2018

Wiadomości

Zawiadomienie o wyborze oferty

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o wyborze oferty - [Wszystkie zmiany]

Informacja z otwarcia ofert

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 19 marzec 2018

Wiadomości

Ogłoszenie o przetargu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - [Wszystkie zmiany]

Informacja o strzelaniu amunicją bojową w terminie od 19.03.2018 r. do 25.03.2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o strzelaniu amunicją bojową w terminie od 19.03.2018 r. do 25.03.2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Projekty uchwał przygotowane na V ponadplanową, a zarazem XXXIV publiczną Sesję Rady Miejskiej w Białej Piskiej

Dodanie nowej wiadomości: Projekty uchwał przygotowane na V ponadplanową, a zarazem XXXIV publiczną Sesję Rady Miejskiej w Białej Piskiej - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Burmistrza Białej Piskiej w sprawie zatwierdzenia do realziacji oferty ULKS "Derby" Biała Piska na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Burmistrza Białej Piskiej w sprawie zatwierdzenia do realziacji oferty ULKS "Derby" Biała Piska na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na V ponadplanową, a zarazem XXXIV publiczną Sesję Rady Miejskiej w Białej Piskiej

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na V ponadplanową, a zarazem XXXIV publiczną Sesję Rady Miejskiej w Białej Piskiej - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE BiRG.6733.5.2017

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE BiRG.6733.5.2017 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 16 marzec 2018

Wiadomości

Wykazy nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Biała Piska przeznaczonych w najem od dnia 16 marca 2018 roku

Dodanie nowej wiadomości: Wykazy nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Biała Piska przeznaczonych w najem od dnia 16 marca 2018 roku - [Wszystkie zmiany]

Informacja z otwarcia ofert

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 15 marzec 2018

Wiadomości

Ogłoszenie o przetargu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 14 marzec 2018

Wiadomości

Zarządzenie Burmistrza Białej Piskiej w sprawie ogłoszenia otwatrego konkursu ofert na zadanie "Popularyzacja wiedzy na temat sztuki i dziedzictwa narodowego"

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Burmistrza Białej Piskiej w sprawie ogłoszenia otwatrego konkursu ofert na zadanie "Popularyzacja wiedzy na temat sztuki i dziedzictwa narodowego" - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze oferty - ul. Plac Adama Mickiewicza 7 Biała Piska

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze oferty - ul. Plac Adama Mickiewicza 7 Biała Piska - [Wszystkie zmiany]

Informacja z otwarcia ofert

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 13 marzec 2018

Wiadomości

OBWIESZCZENIE BiRG.6220.8.2017.9

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE BiRG.6220.8.2017.9 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 12 marzec 2018

Wiadomości

Odpowiedź na pytania dotyczące SIWZ

Dodanie nowej wiadomości: Odpowiedź na pytania dotyczące SIWZ - [Wszystkie zmiany]

Informacja z otwarcia ofert

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu - [Wszystkie zmiany]

Wyślij PIT przez internet

Dodanie nowej wiadomości: Wyślij PIT przez internet - [Wszystkie zmiany]

Dyżur Eksperta Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Białej Piskiej

Dodanie nowej wiadomości: Dyżur Eksperta Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Białej Piskiej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian