BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Nowości w serwisie

Przejdź do pozostałych zmian

poniedziałek, 11 grudzień 2017

Wiadomości

Zapytanie ofertowe

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 08 grudzień 2017

Wiadomości

Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Biała Piska, przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Biała Piska, przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym. - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. - [Wszystkie zmiany]

Wykazy nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Biała Piska przeznaczonych w najem od dnia 8 grudnia 2017 roku

Dodanie nowej wiadomości: Wykazy nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Biała Piska przeznaczonych w najem od dnia 8 grudnia 2017 roku - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przeznaczonych pod budowę garaży w zabudowie szeregowej.

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przeznaczonych pod budowę garaży w zabudowie szeregowej. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 07 grudzień 2017

Wiadomości

Ogłoszenie o przetargu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 06 grudzień 2017

Wiadomości

Informacja o wyniku konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wprowadzenia przepisów porządkowych dotyczących przewozu osób i bagażu taksówkami osobowymi na terenie Gminy Biała Piska

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyniku konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wprowadzenia przepisów porządkowych dotyczących przewozu osób i bagażu taksówkami osobowymi na terenie Gminy Biała Piska - [Wszystkie zmiany]

Protokół z otwarcia ofert

Dodanie nowej wiadomości: Protokół z otwarcia ofert - [Wszystkie zmiany]

Projekty uchwał przygotowane na XXXII Sesję Rady Miejskiej w Białej Piskiej

Dodanie nowej wiadomości: Projekty uchwał przygotowane na XXXII Sesję Rady Miejskiej w Białej Piskiej - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na XXXII Sesję Rady Miejskiej w Białej Piskiej

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na XXXII Sesję Rady Miejskiej w Białej Piskiej - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wynikach konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2018-2022

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2018-2022 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wynikach konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 05 grudzień 2017

Wiadomości

Zapytanie ofert na wykonanie robót pn. "Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Białej Piskiej przy ul. Targowej 1"

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofert na wykonanie robót pn. "Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Białej Piskiej przy ul. Targowej 1" - [Wszystkie zmiany]

Podatek na 2017 rok

Dodanie nowej wiadomości: Podatek na 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Protokół z otwarcia ofert

Dodanie nowej wiadomości: Protokół z otwarcia ofert - [Wszystkie zmiany]

Uchwały podjęte na XXXI sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej w dniu 30 listopada 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwały podjęte na XXXI sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej w dniu 30 listopada 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Informacja o strzelaniu amunicją bojową w terminie od 04.12.2017 r. do 10.12.2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o strzelaniu amunicją bojową w terminie od 04.12.2017 r. do 10.12.2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 04 grudzień 2017

Wiadomości

Odpowiedź na zapytanie dot. przetargu

Dodanie nowej wiadomości: Odpowiedź na zapytanie dot. przetargu - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie ofertowe na wymianę pokrycia dachowego z papy - lokale użytkowe i garaże w Białej Piskiej ul. Kościuszki 23

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe na wymianę pokrycia dachowego z papy - lokale użytkowe i garaże w Białej Piskiej ul. Kościuszki 23 - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 30 listopad 2017

Wiadomości

Mikołajki w Białej Piskiej

Dodanie nowej wiadomości: Mikołajki w Białej Piskiej - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie ofertowe

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 29 listopad 2017

Wiadomości

OBWIESZCZENIE BiRG.6220.12.2017.3

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE BiRG.6220.12.2017.3 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o strzelaniu amunicją bojową w terminie od 04.12.2017 r. do 20.12.2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o strzelaniu amunicją bojową w terminie od 04.12.2017 r. do 20.12.2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na XXXI Sesję Rady Miejskiej w Białej Piskiej

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na XXXI Sesję Rady Miejskiej w Białej Piskiej - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie ofertowe na zakup i montaż drzwi zewnętrznych aluminiowych w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Kościelnej 4 w Drygałach

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe na zakup i montaż drzwi zewnętrznych aluminiowych w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Kościelnej 4 w Drygałach - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 28 listopad 2017

Wiadomości

OBWIESZCZENIE BiRG.6733.12.2017.2

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE BiRG.6733.12.2017.2 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 27 listopad 2017

Wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumnetacji projektowo - kosztorysowej wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w bud. WM przy ul. Plac A. Mickiewicza 5 w Białej Piskiej

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumnetacji projektowo - kosztorysowej wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w bud. WM przy ul. Plac A. Mickiewicza 5 w Białej Piskiej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 24 listopad 2017

Wiadomości

Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w bud. WM przy ul. Plac Adama Mickiewicza 7

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w bud. WM przy ul. Plac Adama Mickiewicza 7 - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE BiRG.6733.5.2017

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE BiRG.6733.5.2017 - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Biała Piska, przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Biała Piska, przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym. - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze oferty - ul. Plac Adama Mickiewicza 5 , 12-230 Biała Piska

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze oferty - ul. Plac Adama Mickiewicza 5 , 12-230 Biała Piska - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze oferty - ul. Żeromskiego3, 12-230 Biała Piska

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze oferty - ul. Żeromskiego3, 12-230 Biała Piska - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 23 listopad 2017

Wiadomości

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w zakresie "Zwiększenie dostępności do poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej"

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w zakresie "Zwiększenie dostępności do poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej" - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w zakresie "Kultura fizyczna w 2018 roku"

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w zakresie "Kultura fizyczna w 2018 roku" - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w zakresie "Ochrona i promocja zdrowia"

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w zakresie "Ochrona i promocja zdrowia" - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w zakresie "Opieka medyczna i rehabilitacyjna"

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w zakresie "Opieka medyczna i rehabilitacyjna" - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 22 listopad 2017

Wiadomości

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 21 listopad 2017

Wiadomości

Biuletyn Informacyjny Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Dodanie nowej wiadomości: Biuletyn Informacyjny Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie Burmistrza Białej Piskiej o konsultacjach społecznych

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie Burmistrza Białej Piskiej o konsultacjach społecznych - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 20 listopad 2017

Wiadomości

Uzyskaj licencję na taksówkę

Dodanie nowej wiadomości: Uzyskaj licencję na taksówkę - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie Burmistrza Białej Piskiej o konsultacjach społecznych projektu Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Biała Piska na lata 2018-2020

Dodanie nowej wiadomości: Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Biała Piska na lata 2018-2020 - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie Burmistrza Białej Piskiej o konsultacjach społecznych projektu Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020

Dodanie nowej wiadomości: Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 16 listopad 2017

Wiadomości

Projekt budżetu Gminy Biała Piska na 2018 rok oraz WPF na lata 2018 - 2026

Dodanie nowej wiadomości: Projekt budżetu Gminy Biała Piska na 2018 rok oraz WPF na lata 2018 - 2026 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 15 listopad 2017

Wiadomości

Protokół z otwarcia ofert

Dodanie nowej wiadomości: Protokół z otwarcia ofert - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 13 listopad 2017

Wiadomości

Informacja o strzelaniu amunicją bojową w terminie od 13.11.2017 r. do 18.11.2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o strzelaniu amunicją bojową w terminie od 13.11.2017 r. do 18.11.2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 10 listopad 2017

Wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA W DRODZE ZAMIANY

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA W DRODZE ZAMIANY - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 08 listopad 2017

Wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 07 listopad 2017

Wiadomości

OBWIESZCZENIE BiRG.6733.11.2017.2

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE BiRG.6733.11.2017.2 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 06 listopad 2017

Wiadomości

OBWIESZCZENIE BiRG.6733.9.2017.WS.5

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE BiRG.6733.9.2017.WS.5 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 03 listopad 2017

Wiadomości

Informacja o strzelaniu amunicją bojową w terminie od 06.11.2017 r. do 30.11.2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o strzelaniu amunicją bojową w terminie od 06.11.2017 r. do 30.11.2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Informacja o strzelaniu amunicją bojową w terminie od 06.11.2017 r. do 12.11.2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o strzelaniu amunicją bojową w terminie od 06.11.2017 r. do 10.11.2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Wykazy nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Biała Piska, przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.

Dodanie nowej wiadomości: Wykazy nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Biała Piska, przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym. - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania w bud. WM przy ul. Plac A. Mickiewicza 5 w Białej Piskiej

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania w bud. WM przy ul. Plac A. Mickiewicza 5 w Białej Piskiej - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie ofertowe na wykonanie robót pn. "Przebudowa instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania w bud. mieszk. w Białej Piskiej przy ul. Żeromskiego 3

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe na wykonanie robót pn. "Przebudowa instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania w bud. mieszk. w Białej Piskiej przy ul. Żeromskiego 3 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze oferty - ul. Plac Adama Mickiewicza 5, 12-230 Biała Piska

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze oferty - ul. Plac Adama Mickiewicza 5, 12-230 Biała Piska - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze oferty - ul. Żeromskiego 3, Biała Piska

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze oferty - ul. Żeromskiego 3, Biała Piska - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 30 październik 2017

Wiadomości

Uchwały podjęte na XXX sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej w dniu 26 października 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwały podjęte na XXX sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej w dniu 26 października 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o przetargu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na obchody Narodowego Święta Niepodległości

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na obchody Narodowego Dnia Niepodległości - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 27 październik 2017

Wiadomości

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 24 październik 2017

Wiadomości

Wniosek o oszacowanie szkód

Dodanie nowej wiadomości: Wniosek o oszacowanie szkód - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 23 październik 2017

Wiadomości

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Piszu adresowany do hodowców trzody chlewnej w powiecie piskim

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Piszu adresowany do hodowców trzody chlewnej w powiecie piskim - [Wszystkie zmiany]

Projekty uchwał przygotowane na XXX Sesję Rady Miejskiej w Białej Piskiej

Dodanie nowej wiadomości: Projekty uchwał przygotowane na XXX Sesję Rady Miejskiej w Białej Piskiej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 20 październik 2017

Wiadomości

Informacja o strzelaniu amunicją bojową w terminie od 23.10.2017 r. do 29.10.2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o strzelaniu amunicją bojową w terminie od 23.10.2017 r. do 29.10.2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 30 września 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 30 września 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 19 październik 2017

Wiadomości

Zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Białej Piskiej

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Białej Piskiej - [Wszystkie zmiany]

Wniosek o realizację zadania publicznego w trybie inicjatywy lokalnej

Dodanie nowej wiadomości: Wniosek o realizację zadania publicznego w trybie inicjatywy lokalnej - [Wszystkie zmiany]

Zadania referatu

Dodanie nowej wiadomości: Zadania referatu - [Wszystkie zmiany]

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 – 2020

Dodanie nowej wiadomości: Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 – 2020 - [Wszystkie zmiany]

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017 – 2020

Dodanie nowej wiadomości: Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017 – 2020 - [Wszystkie zmiany]

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Biała Piska

Dodanie nowej wiadomości: Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Biała Piska - [Wszystkie zmiany]

Zadania Punktu Konsultacyjnego d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Dodanie nowej wiadomości: Zadania Punktu Konsultacyjnego d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na XXX Sesję Rady Miejskiej w Białej Piskiej

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na XXX Sesję Rady Miejskiej w Białej Piskiej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 18 październik 2017

Wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian