BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Nowości w serwisie

Przejdź do pozostałych zmian

wtorek, 28 stycznia 2020

Wiadomości

Konkurs na "Aktywne sołectwo w gminie Biała Piska"

Dodanie nowej wiadomości: Konkurs na "Aktywne sołectwo w gminie Biała Piska" - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 27 stycznia 2020

Wiadomości

Zapytanie ofertowe na wykonanie docieplenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Białej Piskiej przy u. Kajki 3

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe na wykonanie docieplenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Białej Piskiej przy u. Kajki 3 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 24 stycznia 2020

Wiadomości

Ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Dodanie nowej wiadomości: Ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Referacie Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Referacie Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 23 stycznia 2020

Wiadomości

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

Dodanie nowej wiadomości: Wniosek o wydanie dowodu osobistego - [Wszystkie zmiany]

Projekty uchwał przygotowane na XIX publiczną sesję Rady Miejskiej w Białej Piskiej w dniu 30 stycznia 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Projekty uchwał przygotowane na XIX publiczną sesję Rady Miejskiej w Białej Piskiej w dniu 30 stycznia 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Kwalifikacja wojskowa 2020

Dodanie nowej wiadomości: Kwalifikacja wojskowa 2020 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 22 stycznia 2020

Wiadomości

Zarządzenie w sprawie wyboru oferty zadania publicznego w zakresie "Kultura fizyczna w 2020 r."

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie w sprawie wyboru oferty zadania publicznego w zakresie "Kultura fizyczna w 2020 r." - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie w sprawie wyboru oferty zadania publicznego w zakresie "Opieka medyczna i rehabilitacyjna"

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie w sprawie wyboru oferty zadania publicznego w zakresie "Opieka medyczna i rehabilitacyjna" - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie w sprawie wyboru oferty zadania publicznego w zakresie "Zwiększenie dostępności do poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej"

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie w sprawie wyboru oferty zadania publicznego w zakresie "Zwiększenie dostępności do poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej" - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na XIX publiczną Sesję Rady Miejskiej w Białej Piskiej

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na XIX publiczną Sesję Rady Miejskiej w Białej Piskiej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 21 stycznia 2020

Wiadomości

Życzenia z okazji Dnia Babci i Dziadka

Dodanie nowej wiadomości: Życzenia z okazji Dnia Babci i Dziadka - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 20 stycznia 2020

Wiadomości

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku - [Wszystkie zmiany]

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Białej Piskiej - zarządzone za dzień 22 marca 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Białej Piskiej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 17 stycznia 2020

Wiadomości

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY - Klauzula informacyjna (dot. ZEC Sp. z o.o.)

Dodanie nowej wiadomości: OBOWIĄZEK INFORMACYJNY - Klauzula informacyjna (dot. ZEC Sp. z o.o.) - [Wszystkie zmiany]

Obowiązek informacyjny - klauzula informacyjna o monitoringu

Dodanie nowej wiadomości: Obowiązek informacyjny - klauzula informacyjna o monitoringu - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. kadr Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. kadr Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej - [Wszystkie zmiany]

Plan Zamówień Publicznych na 2020 rok

Dodanie nowej wiadomości: Plan Zamówień Publicznych na 2020 rok - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 15 stycznia 2020

Wiadomości

Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do roztrzygniecia ofert

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do roztrzygniecia ofert - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 13 stycznia 2020

Wiadomości

Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do roztrzygniecia ofert zadania "Kultura fizyczna w 2020 roku"

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do roztrzygniecia ofert zadania "Kultura fizyczna w 2020 roku" - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o zwołaniu zebrania wiejskiego w celu wyboru Sołtysa Sołectwa Lipińskie oraz Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Kożuchy Małe

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o zwołaniu zebrania wiejskiego w celu wyboru Sołtysa Sołectwa Lipińskie oraz Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Kożuchy Małe - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 10 stycznia 2020

Wiadomości

Interpelacje z dnia 10.01.2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacje z dnia 10.01.2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie PBI.6733.10.2019

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie PBI.6733.10.2019 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 09 stycznia 2020

Wiadomości

Obwieszczenie PBI.6220.14.2019.4

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie PBI.6220.14.2019.4 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 08 stycznia 2020

Wiadomości

Informacja o zasadach wydobywania piasku i żwiru oraz wykonywania robót geologicznych

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zasadach wydobywania piasku i żwiru oraz wykonywania robót geologicznych - [Wszystkie zmiany]

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2020 rok

Dodanie nowej wiadomości: Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2020 rok - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 07 stycznia 2020

Wiadomości

Budżet Gminy Biała Piska na 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Budżet Gminy Biała Piska na 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Informacja o strzelaniu amunicją bojową

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o strzelaniu amunicją bojową - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 03 stycznia 2020

Wiadomości

Uchwały podjęte na XVIII sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej w dniu 20 grudnia 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwały podjęte na XVIII sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej w dniu 20 grudnia 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 03.01.2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 03.01.2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Podatek 2020

Dodanie nowej wiadomości: Podatek 2020 - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie PBI.6220.10.2019.9

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie PBI.6220.10.2019.9 - [Wszystkie zmiany]

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dla mieszkańców Powiatu Piskiego

Dodanie nowej wiadomości: Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dla mieszkańców Powiatu Piskiego - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Referacie Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Referacie Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 02 stycznia 2020

Wiadomości

Obwieszczenie PBI.6733.1.2020

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie PBI.6733.1.2020 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 31 grudnia 2019

Wiadomości

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie wyników otwartego naboru na partnera do wspólnej realziacji projektu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie wyników otwartego naboru na partnera do wspólnej realziacji projektu - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie wyników otwartego naboru na partnera do wspólnej realizacji projektu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie wyników otwartego naboru na partnera do wspólnej realizacji projektu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 27 grudnia 2019

Wiadomości

Drugie spotkanie "Forum Sołtysów"

Dodanie nowej wiadomości: Drugie spotkanie "Forum Sołtysów" - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 24 grudnia 2019

Wiadomości

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania "Zwiększenie dostępności do poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej w 2020 roku"

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania "Zwiększenie dostępności do poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej w 2020 roku" - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania "Ochrona i promocja zdrowia w 2020 roku"

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania "Ochrona i promocja zdrowia w 2020 roku" - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 23 grudnia 2019

Wiadomości

Informacja o możliwości wykorzystania materiałów wybuchowych do niszczenia przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o możliwości wykorzystania materiałów wybuchowych do niszczenia przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania "Opieka medyczna i rehabilitacyjna" w 2020 roku

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania "Opieka medyczna i rehabilitacyjna" w 2020 roku - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania "Kultura fizyczna w 2020 roku"

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania "Kultura fizyczna w 2020 roku" - [Wszystkie zmiany]

Nowe wzory ofert, umów i sprawozdań

Dodanie nowej wiadomości: Aktualne wzory dokumentów - [Wszystkie zmiany]

28. finał WOŚP w Białej Piskiej

Dodanie nowej wiadomości: 28. finał WOŚP w Białej Piskiej - [Wszystkie zmiany]

Życzenia świąteczne

Dodanie nowej wiadomości: Życzenia świąteczne - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 20 grudnia 2019

Wiadomości

Zawiadomienie o wyborze oferty

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o wyborze oferty - [Wszystkie zmiany]

Imienne wykazy głosowań radnych na XVIII sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej w dniu 20 grudnia 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Imienne wykazy głosowań radnych na XVIII sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej w dniu 20 grudnia 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie PBI.6220.12.2019.7

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie PBI.6220.12.2019.7 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 19 grudnia 2019

Wiadomości

Otwarty Turniej Piłki Siatkowej Kobiet

Dodanie nowej wiadomości: Otwarty Turniej Piłki Siatkowej Kobiet - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 18 grudnia 2019

Wiadomości

"Wiatr w żagle - Festiwal Piosenki Wszelakiej" w Bemowie Piskim

Dodanie nowej wiadomości: "Wiatr w żagle - Festiwal Piosenki Wszelakiej" w Bemowie Piskim - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 17 grudnia 2019

Wiadomości

Zawiadomienie o wyborze oferty

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o wyborze oferty - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 13 grudnia 2019

Wiadomości

Zawiadomienie o wyborze oferty

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o wyborze oferty - [Wszystkie zmiany]

Informacja z otwarcia ofert

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Biała Piska, przeznaczonych do oddania w najem w trybie bepzrzetargowym

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Biała Piska, przeznaczonych do oddania w najem w trybie bepzrzetargowym - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O DRUGICH PRZETARGACH USTNYCH NIEOGRANICZONYCH NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O PIERWSZYCH PRZETARGACH USTNYCH NIEOGRANICZONYCH NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI - [Wszystkie zmiany]

Zapraszamy na spotkanie opłatkowe

Dodanie nowej wiadomości: Zapraszamy na spotkanie opłatkowe - [Wszystkie zmiany]

Uwaga! Trwają jazdy testowe

Dodanie nowej wiadomości: Uwaga! Trwają jazdy testowe - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ NA CELE USŁUGOWE

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 12 grudnia 2019

Wiadomości

Informacja z otwarcia ofert

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 11 grudnia 2019

Wiadomości

Bezpłatne kursy języka angielskiego lub niemieckiego

Dodanie nowej wiadomości: Bezpłatne kursy języka angielskiego lub niemieckiego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 09 grudnia 2019

Wiadomości

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Odpowiedź na zapytanie do SIWZ

Dodanie nowej wiadomości: Odpowiedź na zapytanie do SIWZ - [Wszystkie zmiany]

Odpowiedź na zapytanie do SIWZ

Dodanie nowej wiadomości: Odpowiedź na zapytanie do SIWZ - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 06 grudnia 2019

Wiadomości

Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania -ul. Konopnickiej 5, 12-230 Biała Piska

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania -ul. Konopnickiej 5, 12-230 Biała Piska - [Wszystkie zmiany]

Protokół z otwarcia ofert

Dodanie nowej wiadomości: Protokół z otwarcia ofert - [Wszystkie zmiany]

Projekty uchwał przygotowane na XVIII publiczną sesję Rady Miejskiej w Białej Piskiej w dniu 20 grudnia 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Projekty uchwał przygotowane na XVIII publiczną sesję Rady Miejskiej w Białej Piskiej w dniu 20 grudnia 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Wykaz lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Biała Piska, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Biała Piska, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na XVIII publiczną Sesję Rady Miejskiej w Białej Piskiej

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na XVIII publiczną Sesję Rady Miejskiej w Białej Piskiej - [Wszystkie zmiany]

Wykazy nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy

Dodanie nowej wiadomości: Wykazy nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy - [Wszystkie zmiany]

Uchwały podjęte na XVII sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej w dniu 29 listopada 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwały podjęte na XVII sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej w dniu 29 listopada 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 05 grudnia 2019

Wiadomości

Ogłoszenie otwartego naboru na partnera do wspólnej realizacji projektu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie otwartego naboru na partnera do wspólnej realizacji projektu - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie otwartego naboru na partnera do wspólnej realizacji projektu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie otwartego naboru na partnera do wspólnej realizacji projektu - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o przetargu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 04.12.2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 04.12.2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie ofertowe

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe - [Wszystkie zmiany]

Opinia RIO w sprawie projektu uchwały budżetowej oraz WPF Gminy Biała Piska na 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Opinia RIO w sprawie projektu uchwały budżetowej oraz WPF Gminy Biała Piska na 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Opinia RIO w sprawie możliwości spłaty przez Gminę Biała Piska kredytu

Dodanie nowej wiadomości: Opinia RIO w sprawie możliwości spłaty przez Gminę Biała Piska kredytu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian