BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Nowości w serwisie

Przejdź do pozostałych zmian

środa, 18 październik 2017

Wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 16 październik 2017

Wiadomości

Wykonanie budżetu Gminy Biała Piska za I półrocze 2017 rok

Dodanie nowej wiadomości: Wykonanie budżetu Gminy Biała Piska za I półrocze 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Informacja o strzelaniu amunicją bojową w terminie od 17.10.2017 r. do 22.10.2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o strzelaniu amunicją bojową w terminie od 17.10.2017 r. do 22.10.2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Program współpracy Gminy Biała Piska z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok

Dodanie nowej wiadomości: Program współpracy Gminy Biała Piska z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 13 październik 2017

Wiadomości

Dyżur Eksperta Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Białej Piskiej

Dodanie nowej wiadomości: Dyżur Eksperta Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Białej Piskiej - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na Gminne Święto Pieczonego Ziemniaka

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na Gminne Święto Pieczonego Ziemniaka - [Wszystkie zmiany]

Wykazy nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Dodanie nowej wiadomości: Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. - [Wszystkie zmiany]

Wykazy nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Biała Piska przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.

Dodanie nowej wiadomości: Wykazy nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Biała Piska przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym. - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 12 październik 2017

Wiadomości

Uchwały podjęte na XXIX sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej w dniu 06 października 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwały podjęte na XXIX sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej w dniu 06 października 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Dodanie nowej wiadomości: Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w bud. WM położonym w Białej Piskiej przy ul. Pl. A.Mickiewicza 5

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w bud. WM położonym w Białej Piskiej przy ul. Pl. A.Mickiewicza 5 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 11 październik 2017

Wiadomości

OBWIESZCZENIE BiRG.6220.9.2017.9

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE BiRG.6220.9.2017.9 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 10 październik 2017

Wiadomości

Informacja o strzelaniu amunicją bojową w terminie od 11.10.2017 r. do 13.10.2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o strzelaniu amunicją bojową w terminie od 11.10.2017 r. do 13.10.2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - [Wszystkie zmiany]

Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze

Dodanie nowej wiadomości: Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 09 październik 2017

Wiadomości

Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku WM położonej w Białej Piskiej przy ul. Plac Adama Mickiewicza 5

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku WM położonej w Białej Piskiej przy ul. Plac Adama Mickiewicza 5 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 06 październik 2017

Wiadomości

Rusza Amatorska Halowa Liga Piłki Nożnej

Dodanie nowej wiadomości: Rusza Amatorska Halowa Liga Piłki Nożnej - [Wszystkie zmiany]

Wykazy nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Biała Piska przeznaczonych w najem od dnia 6 października 2017 roku

Dodanie nowej wiadomości: Wykazy nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Biała Piska przeznaczonych w najem od dnia 6 października 2017 roku - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 05 październik 2017

Wiadomości

OBWIESZCZENIE BiRG.6733.4.2017.WS.11

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE BiRG.6733.4.2017.WS.11 - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE BiRG.6220.9.2017.6

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE BiRG.6220.9.2017.6 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 03 październik 2017

Wiadomości

Informacja o strzelaniu amunicją bojową w terminie od 01.10.2017 r. do 08.10.2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o strzelaniu amunicją bojową w terminie od 01.10.2017 r. do 08.10.2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wynikach konsultacji społecznych projektu programu współpracy Gminy Biała Piska z organizacjami pozarządowymi

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach konsultacji społecznych projektu programu współpracy Gminy Biała Piska z organizacjami pozarządowymi - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wynikach konsultacji społecznych projektu programu współpracy Gminy Biała Piska z organizacjami pozarządowymi

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach konsultacji społecznych projektu programu współpracy Gminy Biała Piska z organizacjami pozarządowymi - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o wyborze oferty

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o wyborze oferty - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 29 wrzesień 2017

Wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zmaówieniu - [Wszystkie zmiany]

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Dodanie nowej wiadomości: Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o sprzedaży lokalu mieszkalnego w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o sprzedaży lokalu mieszkalnego w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 28 wrzesień 2017

Wiadomości

Zapytanie ofertowe na remont wewnętrznej instalacji zasilającej WLZ w bud. mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Sienkiewicza 1 w Białej Piskiej

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe na remont wewnętrznej instalacji zasilającej WLZ w bud. mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Sienkiewicza 1 w Białej Piskiej - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE BiRG.6733.9.2017.WS.2

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE BiRG.6733.9.2017.WS.2 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 27 wrzesień 2017

Wiadomości

Projekty uchwał przygotowane na XXIX Sesję Rady Miejskiej w Białej Piskiej

Dodanie nowej wiadomości: Projekty uchwał przygotowane na XXIX Sesję Rady Miejskiej w Białej Piskiej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 25 wrzesień 2017

Wiadomości

Informacja o strzelaniu amunicją bojową w terminie od 25.09.2017 r. do 02.10.2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o strzelaniu amunicją bojową w terminie od 25.09.2017 r. do 02.10.2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 22 wrzesień 2017

Wiadomości

Wykonanie Budżetu Gminy Biała Piska za 2016 rok

Dodanie nowej wiadomości: Wykonanie Budżetu Gminy Biała Piska za 2016 rok - [Wszystkie zmiany]

Wykazy nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Biała Piska przeznaczonych w najem od dnia 22 września 2017 roku

Dodanie nowej wiadomości: Wykazy nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Biała Piska przeznaczonych w najem od dnia 25 sierpnia 2017 roku - [Wszystkie zmiany]

Informacja z otwarcia ofert

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert - [Wszystkie zmiany]

Wykazy nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Biała Piska, przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Dodanie nowej wiadomości: Wykazy nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Biała Piska, przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na XXIX Sesję Rady Miejskiej w Białej Piskiej

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na XXIX Sesję Rady Miejskiej w Białej Piskiej - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na XXIX Sesję Rady Miejskiej w Białej Piskiej

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na XXIX Sesję Rady Miejskiej w Białej Piskiej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 21 wrzesień 2017

Wiadomości

Zapytanie ofertowe na wykonanie robót pn. "Przebudowa instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym w Białej Piskiej przy ul. Żeromskiego 3"

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe na wykonanie robót pn. "Przebudowa instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym w Białej Piskiej przy ul. Żeromskiego 3" - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 20 wrzesień 2017

Wiadomości

Informacja o wyborze oferty - ul. Żeromskiego 3 Biała Piska

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze oferty - ul. Żeromskiego 3 Biała Piska - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 19 wrzesień 2017

Wiadomości

OBWIESZCZENIE BiRG.6733.7.2017.4

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE BiRG.6733.7.2017.4 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 15 wrzesień 2017

Wiadomości

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Biała Piska

Dodanie nowej wiadomości: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Biała Piska - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O 4 PRZETARGACH USTNYCH NIEOGRANICZONYCH NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O 4 PRZETARGACH USTNYCH NIEOGRANICZONYCH NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE BiRG.6720.1.2014

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE BiRG.6720.1.2014 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 14 wrzesień 2017

Wiadomości

OBWIESZCZENIE BiRG.6733.4.2017.WS.9

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE BiRG.6733.4.2017.WS.9 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 13 wrzesień 2017

Wiadomości

Opinia RIO z wykonania budżetu Gminy Biała Piska za pierwsze półrocze 2017 roku

Dodanie nowej wiadomości: Opinia RIO z wykonania budżetu Gminy Biała Piska za pierwsze półrocze 2017 roku - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 12 wrzesień 2017

Wiadomości

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Biała Piska z organizacjami pozarządowymi

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Biała Piska z organizacjami pozarządowymi - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Biała Piska z organizacjami pozarządowymi

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Biała Piska z organizacjami pozarządowymi - [Wszystkie zmiany]

Zmiana treści SIWZ poprzez zmianę przedmiaru robót

Dodanie nowej wiadomości: Zmiana treści SIWZ poprzez zmianę przedmiaru robót - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 08 wrzesień 2017

Wiadomości

OBWIESZCZENIE BiRG.6220.10.2017.9

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE BiRG.6220.10.2017.9 - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE BiRG.6220.7.2017.9

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE BiRG.6220.7.2017.9 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o strzelaniu amunicją bojową w terminie od 11.09.2017 r. do 17.09.2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o strzelaniu amunicją bojową w terminie od 11.09.2017 r. do 17.09.2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Wykazy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Biała Piska przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Dodanie nowej wiadomości: Wykazy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Biała Piska przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowych

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowych - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 07 wrzesień 2017

Wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 06 wrzesień 2017

Wiadomości

OBWIESZCZENIE BiRG.6220.5.2017.7

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE BiRG.6220.5.2017.7 - [Wszystkie zmiany]

Uchwały podjęte na XXVIII sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej w dniu 29 sierpnia 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwały podjęte na XXVIII sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej w dniu 29 sierpnia 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie ofertowe na przebudowę wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w bud. WM przy ul. Żeromskiego 3 w Białej Piskiej

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe na przebudowę wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w bud. WM przy ul. Żeromskiego 3 w Białej Piskiej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 05 wrzesień 2017

Wiadomości

Dyżur Eksperta Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Białej Piskiej

Dodanie nowej wiadomości: Dyżur Eksperta Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Białej Piskiej - [Wszystkie zmiany]

Informacja o strzelaniu amunicją bojową w terminie od 01.09.2017 r. do 30.09.2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o strzelaniu amunicją bojową w terminie od 01.09.2017 r. do 30.09.2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 04 wrzesień 2017

Wiadomości

OBWIESZCZENIE BiRG.6733.17.2016.WS.12

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE BiRG.6733.17.2016.WS.12 - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE BiRG.6220.10.2017.6

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE BiRG.6220.10.2017.6 - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE BiRG.6220.8.2017.6

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE BiRG.6220.8.2017.6 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 01 wrzesień 2017

Wiadomości

OSTATNIE POŻEGNANIE

Dodanie nowej wiadomości: OSTATNIE POŻEGNANIE - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 30 sierpień 2017

Wiadomości

OBWIESZCZENIE BiRG.6220.7.2017.6

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE BiRG.6220.7.2017.6 - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE BiRG.6220.6.2017.7

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE BiRG.6220.6.2017.7 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 29 sierpień 2017

Wiadomości

Obchody 78 rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz wypadu podlaskiej brygady kawalerii

Dodanie nowej wiadomości: Obchody 78 rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz wypadu podlaskiej brygady kawalerii - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian