BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Nr III/11/02 Rady Miejskiej w Białej Piskiej

z dnia: 18 grudnia 2002 r.
w sprawie: obniżenia ceny żyta przyjętej jako podstawa obliczania podatku rolnego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (j.t. Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z późn .zm.) Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala, co następuje:
§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczania podatku rolnego z kwoty 33,45 zł. za 1 q do kwoty 30 zł. za 1 q.
§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje w roku podatkowym 2003 r.
Data dodania:
Data upublicznienia: sobota, 28 cze 2003 08:45
Opublikował(a): Damian Modzelewski
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1336 razy