BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr PCC/889/556/W/3/2000/MJ

z dnia: 1 marca 2000 r.
w sprawie: wniosku ZEC w sprawie przesyłania i dystrybucji ciepła
W dniu 21 lutego 2000 r. została udzielona koncesja na wniosek Zakładowi Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Sikorskiego 22, w 12-230 Biała Piska na przesyłanie i dystrybucję ciepła w okresie od dnia 25 lutego 2000 r. do dnia 25 lutego 2010 r.
Uzasadnienie:
Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. został w pisany do Rejestru Handlowego Sądu Rejonowego w Suwałkach V Wydział Gospodarczy Dział B Nr 884 w dniu 8 czerwca 1995 r. i spełnia warunki określone w art. 33 ust.1 pkt 1-4 ustawy - Prawo energetyczne. W szczególności dysponuje środkami finansowymi i możliwościami technicznymi gwarantującymi prawidłowe wykonywanie działalności oraz zatrudnia osoby o właściwych kwalifikacjach zawodowych. Ponadto nie występują przesłanki, uniemożliwiające wydanie decyzji. Okres ważności koncesji został określony na 10 lat ze względu na to, że dokument rządowy, przyjęty przez Radę Ministrów 17 października 1995 r., "Założenia polityki energetycznej Polski do 2010 r." określa prognozy rozwoju sytuacji energetycznej w Polsce w tym bilans zapotrzebowania i dostaw energii oraz potrzeby inwestycyjne do roku 2010.
Data dodania:
Data upublicznienia: sobota, 28 cze 2003 09:48
Opublikował(a): Damian Modzelewski
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1318 razy