BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

ZARZĄDZENIE Nr 43 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

z dnia: 5 kwietnia 2001 r.
w sprawie: ogłoszenia rejestru domów pomocy społecznej, mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1. Ogłasza się Wojewódzki Rejestr Domów Pomocy Społecznej stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
ZAŁĄCZNIK(1)
WOJEWÓDZKI REJESTR DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ


Lp. Nr w Pełna i skrócona nazwa Domu Typ Domu Liczba Powiat Podmiot Nr i data wydania Data wpisu do
Rejestrze Pomocy Społecznej oraz miejsc prowadzący dom zezwolenia Rejestru
siedziba

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

1. 12 Dom Pomocy Społecznej Dom stałego pobytu dla 75 BARTOSZYCE POWIAT S.I.8150-5/99 06.01.2000.
ul. Boh. Monte Casino osób przewlekle BARTOSZYCKI 20 grudnia 1999r.
4 somatycznie chorych
11-200 Bartoszyce
nazwa skrócona DPS

2. 10 Dom Pomocy Społecznej Dom stałego pobytu dla 80 BARTOSZYCE POWIAT S.I.8150-6/99 06.01.2000.
Ul. 9 Maja 7 dorosłych BARTOSZYCKI 20 grudnia 1999r.
11-330 Bisztynek niepełnosprawnych
nazwa skrócona DPS intelektualnie - kobiet

3. 9 Dom Pomocy Społecznej Dom stałego pobytu dla 43 BARTOSZYCE POWIAT S.I.8150-7/99 06.01.2000.
Szczurkowo 11-205 Wodukajmy osób starych - kobiet BARTOSZYCKI 20 grudnia 1999r.
nazwa skrócona DPS

4. 28 Dom Pomocy Społecznej Dom stałego pobytu dla 86 BRANIEWO POWIAT S.I.8150-4/99 03.02.2000.
ul. Królewiecka dorosłych BRANIEWSKI 5 stycznia 2000r.
3 14-500 Braniewo niepełnosprawnych zm.S.II.9013-1/00
nazwa skrócona DPS intelektualnie 17 maja 2000r.

5. 5 Dom Pomocy Dom stałego pobytu dla 100 DZIAŁDOWO POWIAT S.I.8150-16/99 06.01.2000.
Społecznej osób przewlekle DZIAŁDOWSKI 20 grudnia 1999r.
13-124 Uzdowo psychicznie chorych
nazwa skrócona DPS

6. 31 Dom Pomocy Społecznej Dom stałego pobytu dla 101 ELBLĄG POWIAT ELBLĄSKI S.I.8150-8/99 23.02.2000.
ul. Szpitalna osób przewlekle 7 lutego 2000r
282-300 Tolkmicko somatycznie chorych
nazwa skrócona DPS

7. 6 Dom Pomocy Społecznej Dom stałego pobytu dla 35 ELBLĄG POWIAT ELBLĄSKI S.I.8150-12/99 05.01.2000.
Rangóry osób przewlekle 20 grudnia 1999r.
82-300 Elbląg somatycznie chorych
nazwa skrócona DPS -kobiet

8. 7 Dom Pomocy Społecznej Dom stałego pobytu dla 36 ELBLĄG POWIAT ELBLĄSKI S.I.8150-9/99 05.01.2000.
Władysławowo osób przewlekle 20 grudnia 1999r.
82-300 Elbląg somatycznie chorych
nazwa skrócona DPS -mężczyźni

9. 23 Dom Pomocy Społecznej ul. Dom stałego pobytu dla 110 EŁK ZGROMADZENIE S.I.8150-28/99 21.01.2000.
Kilińskiego dzieci i młodzieży ZAKONNE 29 grudnia 1999r.
219-300 Ełk niepełnosprawnych
nazwa skrócona DPS intelektualnie - chłopcy

10. 8 Dom Pomocy Dom stałego pobytu dla 280 EŁK POWIAT EŁCKI S.I.8150-14/99 06.01.2000.
Społecznej osób przewlekle 20 grudnia 1999r.
19-301 Nowa Wieś psychicznie chorych
Ełcka
nazwa skrócona DPS

11. 4 Dom Pomocy Społecznej Dom stałego pobytu dla 156 GIŻYCKO POWIAT GIŻYCKI S.I.8150-3/99 06.01.2000.
Ul. Warszawska osób starych 20 grudnia 1999r
31 11-500 Giżycko
nazwa skrócona DPS

12. 3 Dom Pomocy Społecznej Dom stałego pobytu dla 320 GIŻYCKO POWIAT GIŻYCKI S.I.8150-2/99 06.01.2000.
ul. 11 Listopada dorosłych 20 grudnia 1999r.
12 11-600 Węgorzewo niepełnosprawnych
nazwa skrócona DPS intelektualnie -
mężczyźni

13. 16 Dom Pomocy Społecznej Dom stałego pobytu dla 30 IŁAWA POWIAT IŁAWSKI S.I.8150-19/99 19.01.2000.
ul. Grunwaldzka dorosłych 29 grudnia 1999r.
11 14-260 Lubawa niepełnosprawnych
nazwa skrócona DPS intelektualnie -
mężczyźni

14. 16 Filia DPS w Lubawie Dom stałego pobytu dla 30 S.II.9013-4/00 21.07.2000.
ul. Dąbrowskiego osób przewlekle 28 czerwca 2000r
15A somatycznie chorych
14-200 Iława
nazwa skrócona DPS

15. 17 Dom Pomocy Społecznej Dom stałego pobytu dla 84 IŁAWA POWIAT IŁAWSKI S.I.8150-20/99 20.01.2000.
ul. Iławska 42 dzieci i młodzieży 29 grudnia 1999r.
82-540 Susz niepełnosprawnych
nazwa skrócona DPS intelektualnie

16. 11 Dom Pomocy Społecznej Dom stałego pobytu dla 100 KĘTRZYN POWIAT S.I.8150-15/99 06.01.2000.
ul. Wileńska 16 osób przewlekle KĘTRZYŃSKI 20 grudnia 1999r.
11-400 Kętrzyn somatycznie chorych
nazwa skrócona DPS

17. 15 Dom Pomocy Społecznej Dom stałego pobytu dla 80 MRĄGOWO PARAFIA WZPS.0111/1/98 14.01.2000.
Pl. Kościelny 51 osób starych EWANGELICKO-AUGS 30 grudnia 1998r
11-730 Mikołajki BURSKA Przeniesiono wpis
nazwa skrócona DPS z rejestru
Wojewody
Suwalskiego spod
n-ru 1

18. 25 Dom Pomocy Społecznej Dom stałego pobytu dla 95 MRĄGOWO POWIAT MRĄGOWSKI S.I.8150-26/99 28.01.2000.
ul. Młodkowskiego dzieci i młodzieży 29 grudnia 1999r.
19 niepełnosprawnych
11-700 Mrągowo intelektualnie; oddział
nazwa skrócona DPS dla samotnych matek z
dziećmi

19. 1 Dom Pomocy Dom stałego i okresowego 18 NIDZICA POLSKIE S.I.015-3-1/99 20.05.1999.
Społecznej pobytu dla dorosłych STOWARZYSZENIE 30 kwietnia 1999r.
13-104 Napiwoda 58a niepełnosprawnych NA RZECZ OSÓB
nazwa skrócona DPS intelektualnie UPOŚLEDZONYCH
UMYSŁOWO Koło w
Nidzicy

20. 2 Dom Pomocy Dom stałego pobytu dla 42 NOWE POWIAT S.I.8150-1/99 06.01.2000.
Społecznej osób starych MIASTO NOWOMIEJSKI 20 grudnia 1999r.
13-124 Grodziczno LUBAWSKIE
nazwa skrócona DPS

21. 24 Dom Pomocy Społecznej Dom stałego pobytu dla 40 OLECKO-GOŁD POWIAT S.I.8150-27/99 28.01.2000.
ul. Witosa 8 osób starych AP OLECKO-GOŁDAPSKI 29 grudnia 1999r.
19-240 Kowale
Oleckie
nazwa skrócona DPS

22. 18 Dom Pomocy Społecznej Dom stałego pobytu dla 207 OLSZTYN POWIAT S.I.8150-23/99 19.01.2000.
ul. Kraszewskiego osób przewlekle OLSZTYŃSKI 29 grudnia 1999r.
17 somatycznie chorych
11-010 Barczewo
nazwa skrócona DPS

23. 19 Dom Pomocy Społecznej Dom stałego pobytu dla 94 OLSZTYN POWIAT S.I.8150-22/99 19.01.2000.
Grazymy dorosłych OLSZTYŃSKI 29 grudnia 1999r.
14-131 Biesal niepełnosprawnych
nazwa skrócona DPS intelektualnie -
mężczyźni

24. 22 Dom Pomocy Społecznej Dom stałego pobytu dla 145 OLSZTYN POWIAT S.I.8150-21/99 24.01.2000.
ul. Kajki 49 dorosłych OLSZTYŃSKI 29 grudnia 1999r.
11-320 Jeziorany niepełnosprawnych
nazwa skrócona DPS intelektualnie- kobiety

25. 20 Dom Pomocy Społecznej Dom stałego pobytu dla 54 OLSZTYN POWIAT S.I.8150-25/99 20.01.2000.
ul. Lipowa 9 osób przewlekle OLSZTYŃSKI 29 grudnia 1999r.
11-042 Jonkowo somatycznie chorych i
nazwa skrócona DPS starych

26. 20 Filia DPS w Jonkowie Dom stałego pobytu dla 21 OLSZTYN POWIAT S.II.9013-2/00 01.06.2000.
ul. Łużycka 73 osób przewlekle OLSZTYŃSKI 18 maja 2000r.
11-040 Dobre Miasto somatycznie chorych i
nazwa skrócona DPS starych

27. 21 Dom Pomocy Społecznej Dom stałego pobytu dla 231 OLSZTYN POWIAT S.I.8150-24/99 19.01.2000.
ul. Park 5 osób przewlekle OLSZTYŃSKI 29 grudnia 1999r.
11-015 Olsztynek psychicznie chorych
nazwa skrócona DPS

28. 27 Dom Pomocy Dom stałego pobytu dla 80 OSTRÓDA POWIAT OSTRÓDZKI S.I.8150-29/99 02.02.2000.
Społecznej osób przewlekle 5 stycznia 2000r.
14-106 Szyldak psychicznie chorych
nazwa skrócona DPS

29. 13 Dom Pomocy Społecznej Dom stałego pobytu dla 132 SZCZYTNO POWIAT S.I.8150-13/99 06.01.2000.
ul. Wielbarska 2 osób przewlekle SZCZYCIEŃSKI 20 grudnia 1999r.
12-100 Szczytno psychicznie chorych
nazwa skrócona DPS

30. 29 Dom Pomocy Społecznej Dom stałego pobytu dla 106 ELBLĄG ELBLĄG MIASTO S.I.8150-17/99 04.02.2000.
ul.Toruńska 17 osób przewlekle osób MIASTO 5 stycznia 2000r.
82-300 Elbląg somatycznie chorych
nazwa skrócona DPS

31. 14 Dom Pomocy Dom stałego pobytu dla 50 ELBLĄG ZGROMADZENIE S.I.8150-10/99 10.01.2000.
Społecznej osób dorosłych MIASTO ZAKONNE 20 grudnia 1999r.
ul.Bema 8 niepełnosprawnych
82-300 Elbląg intelektualnie - kobiety
nazwa skrócona DPS

32. 26 Dom Pomocy Dom stałego pobytu dla 10 ELBLĄG DIECEZJA S.I.8150-18/99 28.01.2000.
Społecznej samotnych matek MIASTO ELBLĄSKA 29 grudnia 1999r.
ul.Bema 79
82-300 Elbląg
nazwa skrócona DPS

33. 30 Dom Pomocy Społecznej Dom stałego pobytu dla 141 OLSZTYN OLSZTYN MIASTO S.I.8150-11/99 03.02.2000.
"Kombatant" osób przewlekle MIASTO 3 stycznia 2000r.
ul. Falata 23 somatycznie chorych
10-211 Olsztyn
nazwa skrócona DPS

34. 32 Dom Pomocy Społecznej Molza Dom stałego pobytu dla 20 OSTRÓDA POWIAT OSTRÓDZKI S.II.9013-3/00 04.08.2000.
18 osób starych 30 czerwca 2000r.
14-105 Łukta
nazwa skrócona DPS

35. 33 Dom Pomocy Społecznej Dom stałego pobytu dla 20 OLSZTYN POLSKI ZWIĄZEK S.II.9013-7/00 27.12.2000.
ul. Paukszty 57 osób przewlekle MIASTO NIEWIDOMYCH - 12 grudnia 2000r.
10-685 Olsztyn somatycznie chorych OŚRODEK
nazwa skrócona DPS MIESZKALNO-
REHABILITACYJNY
w Olsztynie

36. 34 Dom Pomocy Społecznej Dom Pomocy Społecznej OLSZTYN ZARZĄD KOŁA W 02.08.2001.
ul. Traktorowa 35 dla Dorosłych OLSZTYNIE
Olsztyn Niepełnosprawnych POLSKIEGO
Intelektualnie STOWARZYSZENIA
NA RZECZ OSÓB Z
UPOŚLEDZENIEM
UMYSŁOWYM
Data dodania:
Data upublicznienia: sobota, 28 cze 2003 09:44
Opublikował(a): Damian Modzelewski
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 3325 razy