BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Nr XXXIII/231/01 Rady Miejskiej w Białej Piskiej

z dnia: 29 marca 2001 r.
w sprawie: przekształcenia Szkoły Podstawowej w Orłowie
Na podstawie art.59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty /Dz. U. z 1996 r. nr 67 poz.329, nr 106 poz. 496, z 1997 r. nr 28 poz. 153 i nr 141 poz. 943, z 1998 r. nr 117 poz. 759, nr 162 poz. 1126/
oraz art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74 z późniejszymi zmianami /Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala co następuje.
§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2001 r. przekształca się Szkołę Podstawową w Orłowie
o strukturze organizacyjnej z klasami I - VI w Szkołę Filialną w Orłowie
o strukturze organizacyjnej z kl. I - III podległą Szkole Podstawowej w Białej Piskiej.
§ 2. Obwód szkoły przejmuje Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Białej Piskiej.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy w Białej Piskiej.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.
Data dodania:
Data upublicznienia: sobota, 28 cze 2003 09:38
Opublikował(a): Damian Modzelewski
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1290 razy