BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Nr XXXIII/232/01 Rady Miejskiej w Białej Piskiej

z dnia: 29 marca 2001 r.
w sprawie: przekształcenia Szkoły Podstawowej w Kowalewie
Na podstawie art.59 ust.1 i 2 ustawy z dnia 07 września 1991r o systemie oświaty/ Dz .U .z 1996r. Nr 67 poz. 329, nr 106 poz.496,z 1997r nr 28 poz. 153 i nr 141 poz.943,z 1998r. Nr 117 poz. 759, nr 162 poz. 1126/ oraz art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. O samorządzie gminnym / jednolity tekst Dz. U. Z 1996r . Nr 13 poz.74 z późniejszymi zmianami/ Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala co następuje.
§ 1. Z dnia 31 sierpnia 2001 r przekształca się Szkołę Podstawową w Kowalewie O strukturze organizacyjnej z klasami I - VI w Szkole Filialną w Kowalewie O strukturze organizacyjnej z kl. I - III podległą Szkole Podstawowej w Białej Piskiej.
§ 2. Obwód szkoły przejmuje Szkoła Podstawowa im. Tadeusz Kościuszki w Białej Piskiej.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy w Białej Piskiej.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego
Data dodania:
Data upublicznienia: sobota, 28 cze 2003 09:37
Opublikował(a): Damian Modzelewski
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1247 razy