BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Nr XXXIII/233/01 Rady Miejskiej w Białej Piskiej

z dnia: 29 marca 2001 r.
w sprawie: przekształcenia Szkoły Podstawowej w Dmusach
Na podstawie art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 07 września 1991 r o systemie oświaty /Dz. U. z 1996r nr 67 poz. 329, nr 106 poz. 496, z 1997r nr 28 poz. 153 i nr 141 poz. 943, z 1998r nr 117 poz. 759, nr 162 poz. 1126/
oraz art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 1996r nr 13 poz. 74 z późniejszymi zmianami/ Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala co następuje:
§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2001r przekształca się Szkołę Podstawową w Dmusach o strukturze organizacyjnej z klasami I-VI w Szkołę Filialną w Dmusach o strukturze organizacyjnej z klasami I-III podległą Szkole Podstawowej w Skarżynie.
§ 2. 1. Do obwodu szkolnego Szkoły Filialnej w Dmusach należą uczniowie klas I-III z miejscowości: Dmusy, Kruszewo, Lisy, Lipińskie.
2. Uczniowie klas IV-VI z miejscowości Dmusy, Lipińskie należą do obwodu szkolnego Szkoły Podstawowej w Skarżynie.
3. Uczniowie klas IV- VI z miejscowości Kruszewo i Lisy należą do obwodu szkolnego Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Białej Piskiej.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy w Białej Piskiej.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego.
Data dodania:
Data upublicznienia: sobota, 28 cze 2003 09:36
Opublikował(a): Damian Modzelewski
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1325 razy