BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

OBWIESZCZENIE Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

z dnia: 28 września 2001 r.
w sprawie: ogłoszenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla poszczególnych powiatów na okres od 1 października 2001 r. do 31 marca 2002 r.

Na podstawie art.9 ust. 9 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz.U. Nr 71 poz. 733 ), ogłasza się wysokość wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla poszczególnych powiatów znajdujących się na obszarze województwa na podstawie Zarządzenia Wojewody Warmińsko - Mazurskiego, stanowiące załącznik do niniejszego obwieszczenia.
ZAŁĄCZNIK
ZARZĄDZENIE Nr 120/01
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 28 września 2001 r.
w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla poszczególnych powiatów na okres od 1 października 2001 r. do 31 marca 2002 r.
Na podstawie art.9 ust.9 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U nr.71 poz 733) zarządzam co następuje :
§ 1. Ustalam na okres od 1 października 2001 r. do 31 marca 2002 r. wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla poszczególnych powiatów znajdujących się na obszarze województwa :
1. Powiat bartoszycki - 2.215 zł
2. Powiat braniewski - 2.215 zł
3. Powiat działdowsk - 2.215 zł
4. Powiat elbląski - 2.215 zł
5. Powiat ełcki - 2.215 zł
6. Powiat giżycki - 2.215 zł
7. Powiat iławski - 2.215 zł
8. Powiat kętrzyński - 2.215 zł
9. Powiat lidzbarski - 2 215 zł
10. Powiat mrągowski - 2.215 zł
11. Powiat nidzicki - 2.215 zł
12. Powiat nowomiejski - 2.215 zł
13. Powiat olecko - gołdapski - 2215 ń
14. Powiat olsztyński - 2.215 zł
15. Powiat ostródzki - 2.215 zł
16. Powiat piski - 2.215 zł
17. Powiat szczycieński - 2.215 zł
18. Elbląg - miasto na prawach powiatu - 2.215 zł
19. Olsztyn - miasto na prawach powiatu - 2.215 zł
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2001 r.
Data dodania:
Data upublicznienia: sobota, 28 cze 2003 09:32
Opublikował(a): Damian Modzelewski
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1653 razy