BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Uchwała Nr X/43/2001 Zgromadzenia Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich

z dnia: 27 marca 2001 r.
w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji budżetu Związku Gmin Warmińsko -Mazurskich za rok 2000
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) i art 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014) oraz § 5 ust. 1 Regulaminu Komisji Rewizyjnej Związku Gmin Warmińsko - Mazurskich, uchwala się co następuje:
§ 1. Stwierdza się, że w głosowaniu jawnym Zgromadzenie Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich przyjęło sprawozdanie z realizacji budżetu Związku za 2000 rok zgodnie z załącznikami.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data dodania:
Data upublicznienia: sobota, 28 cze 2003 09:31
Opublikował(a): Damian Modzelewski
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1394 razy