BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Nr XLI/288/2002 Rady Miejskiej w Białej Piskiej

z dnia: 26 lutego 2002 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ustalonej opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wykorzystywanej lub przeznaczonej na cele mieszkaniowe
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 4a ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (Dz. U. z 1999 r. Nr 65, poz. 746 z późn. zm.) - Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 50 % od ustalonej opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, nieruchomości wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy w Białej Piskiej.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.
Data dodania:
Data upublicznienia: sobota, 28 cze 2003 09:21
Opublikował(a): Damian Modzelewski
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1285 razy