BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

OBWIESZCZENIE WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

z dnia: 29 marca 2002 r.
w sprawie: ogłoszenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla poszczególnych powiatów na okres od 1 kwietnia 2002 r. do 30 września 2002 r.

Na podstawie art. 9 ust.9 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz.U. Nr 71 poz. 733 ), ogłasza się wysokość wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla poszczególnych powiatów znajdujących się na obszarze województwa na podstawie Zarządzenia Wojewody Warmińsko - Mazurskiego, stanowiące załącznik do niniejszego obwieszczenia.
ZAŁĄCZNIK
ZARZĄDZENIE Nr 53/02
WOJEWODY WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO
z dnia 29 marca 2002 r.
w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla poszczególnych powiatów na okres od 1 kwietnia 2002 r. do 30 września 2002 r.
Na podstawie art.9 ust. 9 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz.U nr.71 poz 733 ) zarządzam co następuje :
§ 1. Ustalam na okres od l kwietnia 2002 r. do 30 września 2002 r. wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla poszczególnych powiatów znajdujących się na obszarze województwa :
1. Powiat bartoszycki - 2.039 zł
2. Powiat braniewski - 2.039 zł
3. Powiat działdowski - 2.039 zł
4. Powiat elbląski - 2.039 zł
5. Powiat ełcki - 2.039 zł
6. Powiat giżycki - 2.039 zł
7. Powiat gołdapski - 2.039 zł
8. Powiat iławski - 2.039 zł
9. Powiat kętrzyński - 2.039 zł
10. Powiat lidzbarski - 2.039 zł
11. Powiat mrągowski - 2.039 zł
12. Powiat nidzicki - 2.039 zł
13. Powiat nowomiejski - 2.039 zł
14. Powiat olecki - 2.039 zł
15. Powiat olsztyński - 2.039 zł
16. Powiat ostródzki - 2.039 zł
17. Powiat piski - 2.039 zł
18. Powiat szczycieński - 2.039 zł
19. Powiat węgorzewski - 2.039 zł
20. Elbląg - miasto na prawach powiatu - 2.039 zł
21. Olsztyn - miasto na prawach powiatu - 2.177 zł
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2002 r.
Data dodania:
Data upublicznienia: sobota, 28 cze 2003 09:18
Opublikował(a): Damian Modzelewski
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1605 razy