BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

OBWIESZCZENIE WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

z dnia: 20 września 2002 r.
w sprawie: ogłoszenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla poszczególnych powiatów na okres od 1 października 2002 r. do 31 marca 2003 r

Na podstawie art.9 ust. 9 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz.U. Nr 71 poz. 733 ), ogłasza się wysokość wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla poszczególnych powiatów znajdujących się na obszarze województwa na podstawie Zarządzenia Wojewody Warmińsko - Mazurskiego, stanowiące załącznik do niniejszego obwieszczenia.
ZAŁĄCZNIK
ZARZĄDZENIE Nr 146/02
WOJEWODY WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO
z dnia 20 września 2002 r.
w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla poszczególnych powiatów na okres od l października 2002 r. do 31 marca 2003 r.
Na podstawie art. 9 ust. 9 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.Unr.71 poz. 733 ) zarządza się co następuje:
§ 1. Ustala się na okres od 1 października 2002 r. do 31 marca 2003 r. wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla poszczególnych powiatów znajdujących się na obszarze województwa:
1. Powiat bartoszycki - 2.074zł
2. Powiat braniewski - 2.074 zł
3. Powiat działdowski - 2.074 zł
4. Powiat elbląski - 2.074 zł
5. Powiat ełcki - 2.074 zł
6. Powiat giżycki - 2.074 zł
7. Powiat gołdapski - 2.074 zł
8. Powiat iławski - 2.074 zł
9. Powiat kętrzyński - 2.074 zł
10. Powiat lidzbarski - 2.074 zł
11. Powiat mrągowski - 2.074 zł
12. Powiat nidzicki - 2.074 zł
13. Powiat nowomiejski - 2.074 zł
14. Powiat olecki - 2.074 zł
15. Powiat olsztyński - 2.074 zł
16. Powiat ostródzki - 2.074 zł
17. Powiat piski - 2.074 zł
18. Powiat szczycieński - 2.074 zł
19. Powiat węgorzewski - 2.074 zł
20. Elbląg - miasto na prawach powiatu - 2.120 zł
21. Olsztyn - miasto na prawach powiatu - 2.120 zł
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2002 r.
Data dodania:
Data upublicznienia: sobota, 28 cze 2003 09:08
Opublikował(a): Damian Modzelewski
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1667 razy