BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

INFORMACJA Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia: 7 listopada 2002 r.
w sprawie: Decyzji z dnia 25 października 2002 r. Nr OGD - 820/556-A/16/2002/I/DJ odmawiającej zatwierdzenia taryfy dla ciepła, sporządzonej przez Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Białej Piskiej
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki informuje, iż na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984), w związku z art. 30 oraz art. 47 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą - Prawo energetyczne", na wniosek Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Białej Piskiej, na podstawie koncesji w zakresie wytwarzania ciepła Nr WCC/525/556/U/OT-7/98/DL z dnia 10 listopada 1998 r., przesyłania i dystrybucji ciepła Nr PCC/889/556/W/3/2000/MJ z dnia 21 lutego 2000 r. oraz obrotu ciepłem Nr OCC/264/556/W/3/2000/MJ z dnia 21 lutego 2000 r., po wcześniejszym wezwaniu Przedsiębiorstwa do złożenia taryfy, w dniu 22 kwietnia 2002 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez zainteresowanego.
Po przeprowadzaniu postępowania administracyjnego, Prezes URE w dniu 25 października 2002 r. wydał decyzję o odmowie zatwierdzenia przedstawionej taryfy dla ciepła, z uwagi na stwierdzenie niezgodności taryfy z przepisami i zasadami, o których mowa w art. 45 i art. 46 ustawy - Prawo energetyczne.
Data dodania:
Data upublicznienia: sobota, 28 cze 2003 09:00
Opublikował(a): Damian Modzelewski
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1437 razy