BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

OBWIESZCZENIE Komisarza Wyborczego w Olsztynie

z dnia: 4 listopada 2002 r.
w sprawie: Wyniki wyborów do rad na obszarze województwa
Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików (Dz. U. Nr 95, poz. 602, Nr 160, poz. 1060, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 89, poz. 971 i z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 113, poz. 984 i Nr 127, poz. 1089), art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 19 kwietnia 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. Nr 41, poz. 641 i Nr 127, poz. 1087) Komisarz Wyborczy w Olsztynie podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego przeprowadzonych w dniu 27 października 2002 r.
Dane ogólne dotyczące wyborów do rad
1. Wybory przeprowadzono do 136 rad, w tym:
1) do 116 rad gmin, z czego:
a) do 98 rad gmin w gminach liczących do 20 tys. mieszkańców,
b) do 16 rad gmin w gminach liczących powyżej 20 tys. mieszkańców,
c) do 2 rad miejskich w miastach na prawach powiatu,
2) do 19 rad powiatów,
3) do Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
2. Wybierano łącznie 2.233 radnych, w tym:
1) 1.858 radnych rad gmin, z czego:
a) 1.470 radnych rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców,
b) 338 radnych rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców,
c) 50 radnych rad miejskich w miastach na prawach powiatu,
2) 345 radnych rad powiatów,
3) 30 radnych Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
3. Wybrano łącznie 2.233 radnych, w tym:
1) 1.858 radnych rad gmin, z czego:
a) 1.470 radnych rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców,
b) 338 radnych rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców,
c) 50 radnych rad miejskich w miastach na prawach powiatu,
2) 345 radnych rad powiatów,
3) 30 radnych Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
4. Wybory przeprowadzono w 1.139 okręgach wyborczych.
5. We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.
6. Głosowanie przeprowadzono w 958 obwodach głosowania.
7. Głosowania nie przeprowadzono w 9 okręgach wyborczych, w których liczba zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych. W związku z tym 9 radnych uzyskało mandaty bez głosowania.
8. Ogółem pozostały nie obsadzone 0 mandaty/ów, co stanowi 0.00% ogólnej liczby mandatów.
9. Uprawnionych do głosowania było 1.098.971 osób.
10. W wyborach wzięło udział (osoby, którym wydano karty do głosowania) 503.101 osób, to jest 45.78% uprawnionych.
Wybory do rad gmin w gminach liczących do 20 tys. mieszkańców
1. Wybory przeprowadzono do 98 rad gmin, w których utworzono 996 okręgów wyborczych.
2. Wybierano 1.470 radnych spośród 6.707 kandydatów zgłoszonych na 4.814 listach kandydatów.
3. Wybrano 1.470 radnych, w tym 9 radnych w 9 okręgach wyborczych uzyskało mandaty bez głosowania.
4. Uprawnionych do głosowania było 532.957 osób.
5. W wyborach wzięło udział (osoby, którym wydano karty do głosowania) 276.838 osób, to jest 51.94% uprawnionych.
6. Ogólna liczba głosów oddanych w wyborach 276.628.
7. Głosów ważnych oddano 268.232, to jest 96.96% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 8.396, to jest 3.04% ogólnej liczby głosów oddanych.
9. Głosowanie przeprowadzono w 556 obwodach głosowania.
10. Głosowania nie przeprowadzono w 9 okręgach wyborczych, w których liczba zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych. W związku z tym 9 radnych uzyskało mandaty bez głosowania.
11. Wyborów nie przeprowadzono w 0 okręgach wyborczych, w których nie zarejestrowano żadnej listy kandydatów na radnych.
12. Ogółem pozostały nie obsadzone 0 mandaty/ów, co stanowi 0.00% liczby ogólnej mandatów.
Wybory do rad gmin w gminach liczących powyżej 20 tys. mieszkańców
1. Wybory przeprowadzono do 16 rad gmin, w których utworzono 55 okręgów wyborczych.
2. Wybierano 338 radnych spośród 3.836 kandydatów zgłoszonych na 413 listach kandydatów.
3. Wybrano 338 radnych, w tym 0 radnych w 0 okręgach wyborczych uzyskało mandaty bez głosowania.
4. Uprawnionych do głosowania było 335.319 osób.
5. W wyborach wzięło udział (osoby, którym wydano karty do głosowania) 152.512 osób, to jest 45.48% uprawnionych.
6. Ogólna liczba głosów oddanych w wyborach 152.355.
7. Głosów ważnych oddano 142.293, to jest 93.40% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 10.062, to jest 6.60% ogólnej liczby głosów oddanych.
9. Głosowanie przeprowadzono w 252 obwodach głosowania.
10. Głosowania nie przeprowadzono w 0 okręgach wyborczych, w których liczba zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych. W związku z tym 0 radnych uzyskało mandaty bez głosowania.
11. Wyborów nie przeprowadzono w 0 okręgach wyborczych, w których nie zarejestrowano żadnej listy kandydatów na radnych.
12. Ogółem pozostały nie obsadzone 0 mandaty/ów, co stanowi 0.00% liczby ogólnej mandatów.
Wybory do rad miejskich w miastach na prawach powiatu
1. Wybory przeprowadzono do 2 rad miejskich w miastach na prawach powiatu, w których utworzono 9 okręgów wyborczych.
2. Wybierano 50 radnych spośród 758 kandydatów zgłoszonych na 93 listach kandydatów.
3. Wybrano 50 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 229.285 osób.
5. W wyborach wzięło udział (osoby, którym wydano karty do głosowania) 73.532 osób, to jest 32.07% uprawnionych.
6. Ogólna liczba głosów oddanych w wyborach 73.329.
7. Głosów ważnych oddano 68.970, to jest 94.06% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 4.359, to jest 5.94% ogólnej liczby głosów oddanych.
9. Głosowanie przeprowadzono w 150 obwodach głosowania.
10. Głosowania nie przeprowadzono w 0 okręgach wyborczych, w których liczba zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych. W związku z tym 0 radnych uzyskało mandaty bez głosowania.
11. Wyborów nie przeprowadzono w 0 okręgach wyborczych, w których nie zarejestrowano żadnej listy kandydatów na radnych.
12. Ogółem pozostały nie obsadzone 0 mandaty/ów, co stanowi 0.00% liczby ogólnej mandatów.
Wybory do rad powiatów
1. Wybory przeprowadzono do 19 rad powiatów, w których utworzono 74 okręgów wyborczych.
2. Wybierano 345 radnych spośród 3.474 kandydatów zgłoszonych na 468 listach kandydatów.
3. Wybrano 345 radnych, w tym 0 radnych w 0 okręgach wyborczych uzyskało mandaty bez głosowania.
4. Uprawnionych do głosowania było 869.686 osób.
5. W wyborach wzięło udział (osoby, którym wydano karty do głosowania) 430.119 osób, to jest 49.46% uprawnionych.
6. Ogólna liczba głosów oddanych w wyborach 429.729.
7. Głosów ważnych oddano 387.634, to jest 90.20% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 42.095, to jest 9.80% ogólnej liczby głosów oddanych.
9. Głosowanie przeprowadzono w 808 obwodach głosowania.
10. Głosowania nie przeprowadzono w 0 okręgach wyborczych, w których liczba zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych. W związku z tym 0 radnych uzyskało mandaty bez głosowania.
11. Wyborów nie przeprowadzono w 0 okręgach wyborczych, w których nie zarejestrowano żadnej listy kandydatów na radnych.
12. Ogółem pozostały nie obsadzone 0 mandaty/ów, co stanowi 0.00% liczby ogólnej mandatów.
Wybory do Sejmiku Województwa warmińsko-mazurskiego
1. Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa warmińsko-mazurskiego utworzono 5 okręgów wyborczych.
2. Wybierano 30 radnych spośród 462 kandydatów zgłoszonych na 50 listach kandydatów.
3. Wybrano 30 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 1.098.971 osób.
5. W wyborach wzięło udział (osoby, którym wydano karty do głosowania) 503.101 osób, to jest 45.78% uprawnionych.
6. Ogólna liczba głosów oddanych w wyborach 502.982.
7. Głosów ważnych oddano 431.078, to jest 85.70% ogólnej liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 71.904, to jest 14.30% ogólnej liczby głosów oddanych.
9. Głosowanie przeprowadzono w 958 obwodach głosowania.
10. Głosowania nie przeprowadzono w 0 okręgach wyborczych, w których liczba zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych. W związku z tym 0 radnych uzyskało mandaty bez głosowania.
11. Wyborów nie przeprowadzono w 0 okręgach wyborczych, w których nie zarejestrowano żadnej listy kandydatów na radnych.
12. Ogółem pozostały nie obsadzone 0 mandaty/ów, co stanowi 0.00% liczby ogólnej mandatów.

Pliki do pobrania:

Data dodania:
Data upublicznienia: sobota, 28 cze 2003 08:56
Opublikował(a): Damian Modzelewski
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1480 razy
Ilość edycji: 1