BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

OBWIESZCZENIE Komisarza Wyborczego w Olsztynie

z dnia: 11 listopada 2002 r.
w sprawie: Wyniki wyborów do wójtów, burmistrzów, prezydentów miast

Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików (Dz. U. Nr 95, poz. 602, Nr 160, poz. 1060, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 89, poz. 971 i z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 113, poz. 984 i Nr 127, poz. 1089) oraz art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984 i Nr 127, poz. 1089) Komisarz Wyborczy w Olsztynie podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego przeprowadzonych w dniu 27 października 2002 r. oraz w dniu 10 listopada 2002 r.
I. Dane ogólne dotyczące wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa
I. Głosowanie w dniu 27 października 2002 r.
1. Wybierano łącznie 116 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, spośród 518 zgłoszonych kandydatów, w tym w 1 gminie, w której zarejestrowano tylko jednego kandydata.
2. Uprawnionych do głosowania było 1098971 wyborców.
3. W wyborach wzięło udział 503766 wyborców (wyborcy, którym wydano karty do głosowania), to jest 45.84% uprawnionych.
4. Ogólna liczba głosów oddanych w wyborach wyniosła 503123.
5. Głosów ważnych oddano 491462, to jest 97.68% ogólnej liczby głosów oddanych.
6. Głosów nieważnych oddano 11661, to jest 2.32% ogólnej liczby głosów oddanych.
II. Ponowne głosowanie w dniu 10 listopada 2002 r.
1. Wybierano łącznie 70 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, spośród 140 zgłoszonych kandydatów, w tym w 0 gminach i miastach był tylko jeden kandydat.
2. Uprawnionych do głosowania było 863091 wyborców.
3. W wyborach wzięło udział 315869 wyborców (wyborcy, którym wydano karty do głosowania), to jest 36.60% uprawnionych.
4. Ogólna liczba głosów oddanych w wyborach 315743.
5. Głosów ważnych oddano 312147, to jest 98.86% ogólnej liczby głosów oddanych.
6. Głosów nieważnych oddano 3596, to jest 1.14% ogólnej liczby głosów oddanych.
III. Wyniki wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
1. Wybierano łącznie 116 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z czego:
1) w głosowaniu w dniu 27 października 2002 r. 116 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,
2) w ponownym głosowaniu w dniu 10 listopada 2002 r. 70 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
2. Wybrano łącznie 116 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, w tym:
1) 98 wójtów i burmistrzów - w gminach liczących do 20 tys. mieszkańców, z czego:
a) w głosowaniu w dniu 27 października 2002 r. 44 wójtów i burmistrzów,
b) w ponownym głosowaniu w dniu 10 listopada 2002 r. 54 wójtów i burmistrzów,
2) 16 burmistrzów i prezydentów miast - w gminach liczących powyżej 20 tys. mieszkańców, z czego:
a) w głosowaniu w dniu 27 października 2002 r. 2 burmistrzów i prezydentów miast,
b) w ponownym głosowaniu w dniu 10 listopada 2002 r. 14 burmistrzów i prezydentów miast,
3) 2 prezydentów miast - w miastach na prawach powiatu, z czego:
a) w głosowaniu w dniu 27 października 2002 r. 0 prezydentów miast,
b) w ponownym głosowaniu w dniu 10 listopada 2002 r. 2 prezydentów miast,
3. W głosowaniu w dniu 27 października 2002 r. nie wybrano 70 wójtów, burmistrzów, prezydentów miast w 70 gminach i miastach, w tym z następujących powodów:
1) nie przeprowadzono wyborów w 0 gminach i miastach, w których nie zarejestrowano żadnego kandydata na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w tym:
a) 0 w gminach liczących do 20 tys. mieszkańców,
b) 0 w gminach liczących powyżej 20 tys. mieszkańców,
c) 0 w miastach na prawach powiatu.
2) w 0 gminach i miastach zarejestrowano tylko jednego kandydata na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, który w wyniku głosowania nie uzyskał więcej niż połowy ważnie oddanych głosów za wyborem, w tym:
a) 0 w gminach liczących do 20 tys. mieszkańców,
b) 0 w gminach liczących powyżej 20 tys. mieszkańców,
c) 0 w miastach na prawach powiatu.
4. W 70 gminach i miastach, w tym:
a) 54 w gminach liczących do 20 tys. mieszkańców,
b) 14 w gminach liczących powyżej 20 tys. mieszkańców,
c) 2 w miastach na prawach powiatu,
przeprowadzono ponowne głosowanie w dniu 10 listopada 2002 r., z uwagi na nieuzyskanie przez kandydata na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, wymaganej większości ważnie oddanych głosów za wyborem w głosowaniu bezpośrednim w dniu 27 października 2002 r.
5. W 0 gminach i miastach w ponownym głosowaniu nie został wybrany wójt, burmistrz lub prezydent miasta, ponieważ nie uzyskał większości ważnych głosów za jego wyborem.
6. Łącznie - z powodu braku kandydatów oraz nieuzyskania przez kandydata większości ważnych głosów za jego wyborem - w 0 gminach i miastach nie zostały obsadzone mandaty, z czego:
1) 0 w gminach liczących do 20 tys. mieszkańców,
2) 0 w gminach liczących powyżej 20 tys. mieszkańców,
3) 0 w miastach na prawach powiatu.
Szczegółowe wyniki wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa
WYBORY BURMISTRZA MIASTA
Bartoszyce
W głosowaniu ponownym wybrany został
NAŁĘCZ KRZYSZTOF FRANCISZEK
zgłoszony przez KWW-INICJATYWA NIEZALEŻNYCH
WYBORY BURMISTRZA MIASTA
Górowo Iławeckie
W głosowaniu ponownym wybrany został
BUBEŁA JERZY
zgłoszony przez Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP
WYBORY WÓJTA GMINY
Bartoszyce gm.
Wybory przeprowadzono, głosowano na 2 kandydatów,
wymaganą liczbę głosów uzyskał i został wybrany
CIECHOMSKI ZBIGNIEW
zgłoszony przez Komitet Wyborczy PSL
WYBORY BURMISTRZA MIASTA
Bisztynek
W głosowaniu ponownym wybrany został
WÓJCIK JAN
zgłoszony przez "Ziemia Sątopska"
WYBORY WÓJTA GMINY
Górowo Iławeckie gm.
W głosowaniu ponownym wybrany został
PENCARSKI TADEUSZ
zgłoszony przez KW Samoobrona RP
WYBORY BURMISTRZA MIASTA
Sępopol
W głosowaniu ponownym wybrany został
GÓRECKA DOROTA ZOFIA
zgłoszony przez KWW "Można Inaczej."
WYBORY BURMISTRZA MIASTA
Braniewo
Wybory przeprowadzono, głosowano na 6 kandydatów,
wymaganą liczbę głosów uzyskał i został wybrany
MROZIŃSKI HENRYK
zgłoszony przez Porozumienie Samorządowe
WYBORY WÓJTA GMINY
Braniewo gm.
W głosowaniu ponownym wybrany został
SOKOŁOWSKI JANUSZ
zgłoszony przez K.W.Braniewskiego Forum Samorządowego
WYBORY BURMISTRZA MIASTA
Frombork
W głosowaniu ponownym wybrany został
LEWAŃSKA KRYSTYNA RYSZARDA
zgłoszony przez SLD - UP
WYBORY WÓJTA GMINY
Lelkowo
Wybory przeprowadzono, głosowano na 2 kandydatów,
wymaganą liczbę głosów uzyskał i został wybrany
POPIEL STANISŁAW
zgłoszony przez Porozumienie Samorzadowe
WYBORY BURMISTRZA MIASTA
Pieniężno
W głosowaniu ponownym wybrany został
KUDŁA RYSZARD
zgłoszony przez K.W.Braniewskiego Forum Samorządowego
WYBORY WÓJTA GMINY
Płoskinia
Wybory przeprowadzono, głosowano na 2 kandydatów,
wymaganą liczbę głosów uzyskał i został wybrany
BUŁHAK EDWARD STANISŁAW
zgłoszony przez Wyborców Mieszkańców Gminy Płoskinia
WYBORY WÓJTA GMINY
Wilczęta
Wybory przeprowadzono, głosowano na 3 kandydatów,
wymaganą liczbę głosów uzyskał i został wybrany
NOWOSIELSKI ANDRZEJ FRANCISZEK
zgłoszony przez Nasza Gmina-Wilczęta
WYBORY BURMISTRZA MIASTA
Działdowo
W głosowaniu ponownym wybrany został
DUCHNA RYSZARD ZBIGNIEW
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców "Samorząd 2002"
WYBORY WÓJTA GMINY
Działdowo gm.
W głosowaniu ponownym wybrany został
CIEŚLIŃSKI PAWEŁ STANISŁAW
zgłoszony przez Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP
WYBORY WÓJTA GMINY
Iłowo-Osada
W głosowaniu ponownym wybrany został
PRZYBORSKI JAN
zgłoszony przez Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP
WYBORY BURMISTRZA MIASTA
Lidzbark
W głosowaniu ponownym wybrany został
KRAMKOWSKI PIOTR JANUSZ
zgłoszony przez KWW "Perspektywa i Samorządność"
WYBORY WÓJTA GMINY
Płośnica
Wybory przeprowadzono, głosowano na 2 kandydatów,
wymaganą liczbę głosów uzyskał i został wybrany
NIEDŹWIECKI MIECZYSŁAW MICHAŁ
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców "Wybory 2002"
WYBORY WÓJTA GMINY
Rybno
Wybory przeprowadzono, głosowano na 7 kandydatów,
wymaganą liczbę głosów uzyskał i został wybrany
LIGMAN EDMUND
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Gminy Rybno
WYBORY WÓJTA GMINY
Elbląg gm.
W głosowaniu ponownym wybrany został
NOWACZYK GRZEGORZ
zgłoszony przez KWW Grzegorza Nowaczyka
WYBORY WÓJTA GMINY
Godkowo
Wybory przeprowadzono, głosowano na 4 kandydatów,
wymaganą liczbę głosów uzyskał i został wybrany
POBIARŻYN BOGDAN
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców "Odnowa"
WYBORY WÓJTA GMINY
Gronowo Elbląskie
W głosowaniu ponownym wybrany został
LEWICKI ALEKSANDER
zgłoszony przez KWW "Gmina - Mała Ojczyzna"
WYBORY WÓJTA GMINY
Markusy
W głosowaniu ponownym wybrany został
WIELESIK WACŁAW
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców "Nasza Gmina"
WYBORY WÓJTA GMINY
Milejewo
Wybory przeprowadzono, głosowano na 3 kandydatów,
wymaganą liczbę głosów uzyskał i został wybrany
LESIAK KRZYSZTOF
zgłoszony przez KWW Gmina Milejewo 2002
WYBORY BURMISTRZA MIASTA
Młynary
W głosowaniu ponownym wybrany został
SEMMERLING JADWIGA REGINA
zgłoszony przez KWW Straży Pożarnych
WYBORY BURMISTRZA MIASTA
Pasłęk
W głosowaniu ponownym wybrany został
ŚNIECIKOWSKI WIESŁAW
zgłoszony przez Obywatelski Ruch "PASŁĘCZANIE"
WYBORY WÓJTA GMINY
Rychliki
W głosowaniu ponownym wybrany został
MILEWSKI HENRYK
zgłoszony przez KWW Henryka Milewskiego
WYBORY BURMISTRZA MIASTA
Tolkmicko
W głosowaniu ponownym wybrany został
RYDZEWSKI MIROSŁAW
zgłoszony przez Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP
WYBORY PREZYDENTA MIASTA
Ełk
W głosowaniu ponownym wybrany został
NOWAKOWSKI JANUSZ
zgłoszony przez Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP
WYBORY WÓJTA GMINY
Ełk gm.
W głosowaniu ponownym wybrany został
WALENCIEJ BERNARD
zgłoszony przez Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP
WYBORY WÓJTA GMINY
Kalinowo
W głosowaniu ponownym wybrany został
FILUTOWSKI STANISŁAW ANDRZEJ
zgłoszony przez KWW Samorządowe Porozumienie Społeczne
WYBORY WÓJTA GMINY
Prostki
W głosowaniu ponownym wybrany został
ORŁOWSKI MIROSŁAW
zgłoszony przez KWW " Wspólnota Samorządowa - Dobro Wspólne"
WYBORY WÓJTA GMINY
Stare Juchy
Wybory przeprowadzono, głosowano na 3 kandydatów,
wymaganą liczbę głosów uzyskał i został wybrany
KAWECKA DANUTA
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Danuty Kaweckiej
WYBORY BURMISTRZA MIASTA
Giżycko
W głosowaniu ponownym wybrany został
PIOTROWSKA JOLANTA
zgłoszony przez KWW RAZEM
WYBORY WÓJTA GMINY
Giżycko gm.
W głosowaniu ponownym wybrany został
SIEROŃSKI ANDRZEJ WŁODZIMIERZ
zgłoszony przez KWW NIEZALEŻNI
WYBORY WÓJTA GMINY
Kruklanki
Wybory przeprowadzono, głosowano na 2 kandydatów,
wymaganą liczbę głosów uzyskał i został wybrany
KWOLIK MARIAN JAN
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców "NASZA GMINA"
WYBORY WÓJTA GMINY
Miłki
Wybory przeprowadzono, głosowano na 3 kandydatów,
wymaganą liczbę głosów uzyskał i został wybrany
SADOK WIESŁAW
zgłoszony przez Komitet Wyborczy PSL
WYBORY BURMISTRZA MIASTA
Ryn
W głosowaniu ponownym wybrany został
NARUSZEWICZ JÓZEF
zgłoszony przez Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP
WYBORY WÓJTA GMINY
Wydminy
Wybory przeprowadzono, głosowano na 5 kandydatów,
wymaganą liczbę głosów uzyskał i został wybrany
PIELUCHOWSKI TOMASZ
zgłoszony przez KWW Porozumienie Gminne
WYBORY BURMISTRZA MIASTA
Iława
W głosowaniu ponownym wybrany został
MAŚKIEWICZ JAROSŁAW JÓZEF
zgłoszony przez Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP
WYBORY BURMISTRZA MIASTA
Lubawa
W głosowaniu ponownym wybrany został
STANDARA EDMUND ANTONI
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców "Zgoda i Rozwój"
WYBORY WÓJTA GMINY
Iława gm.
Wybory przeprowadzono, głosowano na 4 kandydatów,
wymaganą liczbę głosów uzyskał i został wybrany
HARMACIŃSKI KRZYSZTOF
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców "Wspólna Gmina"
WYBORY BURMISTRZA MIASTA
Kisielice
Wybory przeprowadzono, głosowano na 4 kandydatów,
wymaganą liczbę głosów uzyskał i został wybrany
KOPROWIAK TOMASZ
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Straż Gmina Rozwój
WYBORY WÓJTA GMINY
Lubawa gm.
W głosowaniu ponownym wybrany został
EWERTOWSKI TOMASZ
zgłoszony przez KWW Porozumienie Obywatelskie Gminy Lubawa
WYBORY BURMISTRZA MIASTA
Susz
W głosowaniu ponownym wybrany został
SADOWSKI JAN ADAM
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Forum Samorządowe
WYBORY BURMISTRZA MIASTA
Zalewo
Wybory przeprowadzono, głosowano na 4 kandydatów,
wymaganą liczbę głosów uzyskał i został wybrany
DAWID ANDRZEJ TOMASZ
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców "Pomocni Wszystkim"
WYBORY BURMISTRZA MIASTA
Kętrzyn
W głosowaniu ponownym wybrany został
HEĆMAN KRZYSZTOF WIESŁAW
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców "KĘTRZYN 2000"
WYBORY WÓJTA GMINY
Barciany
Wybory przeprowadzono, głosowano na 5 kandydatów,
wymaganą liczbę głosów uzyskał i został wybrany
KOZYRA RYSZARD
zgłoszony przez KWW MIĘDZYGMINNE FORUM SAMORZĄDOWE
WYBORY WÓJTA GMINY
Kętrzyn gm.
W głosowaniu ponownym wybrany został
JAROSIK SŁAWOMIR MAREK
zgłoszony przez KWW MIĘDZYGMINNE FORUM SAMORZĄDOWE
WYBORY BURMISTRZA MIASTA
Korsze
W głosowaniu ponownym wybrany został
SKÓRKO JERZY
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców "ODBUDOWA 2002"
WYBORY BURMISTRZA MIASTA
Reszel
W głosowaniu ponownym wybrany został
SZYPULSKI ZDZISŁAW STANISŁAW
zgłoszony przez KWW "Reszelskie Forum Samorządowe"
WYBORY WÓJTA GMINY
Srokowo
Wybory przeprowadzono, jedynym kandydatem był
ANDRUSZKIEWICZ FRANCISZEK
zgłoszony przez KWW MIĘDZYGMINNE FORUM SAMORZĄDOWE
który uzyskał wymaganą liczbę głosów i został wybrany.
WYBORY BURMISTRZA MIASTA
Lidzbark Warmiński
W głosowaniu ponownym wybrany został
BYCZKOWSKI MIECZYSŁAW
zgłoszony przez POROZUMIENIE WARMIŃSKIE
WYBORY WÓJTA GMINY
Kiwity
Wybory przeprowadzono, głosowano na 3 kandydatów,
wymaganą liczbę głosów uzyskał i został wybrany
KRUKOWSKI JÓZEF
zgłoszony przez Komitet Wyborczy PSL
WYBORY WÓJTA GMINY
Lidzbark Warmiński gm.
Wybory przeprowadzono, głosowano na 4 kandydatów,
wymaganą liczbę głosów uzyskał i został wybrany
SROKA KRYSTYNA ALICJA
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców "NASZA GMINA"
WYBORY WÓJTA GMINY
Lubomino
Wybory przeprowadzono, głosowano na 2 kandydatów,
wymaganą liczbę głosów uzyskał i został wybrany
MAZUR ANDRZEJ JAN
zgłoszony przez Komitet Wyborczy PSL
WYBORY BURMISTRZA MIASTA
Orneta
W głosowaniu ponownym wybrany został
KOGUT JAROSŁAW
zgłoszony przez POROZUMIENIE WARMIŃSKIE
WYBORY BURMISTRZA MIASTA
Mrągowo
Wybory przeprowadzono, głosowano na 5 kandydatów,
wymaganą liczbę głosów uzyskał i został wybrany
SIEMIENIEC OTOLIA ANNA
zgłoszony przez Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP
WYBORY BURMISTRZA MIASTA
Mikołajki
W głosowaniu ponownym wybrany został
JAKUBOWSKI PIOTR ZBIGNIEW
zgłoszony przez KWW Piotra Jakubowskiego
WYBORY WÓJTA GMINY
Mrągowo gm.
Wybory przeprowadzono, głosowano na 4 kandydatów,
wymaganą liczbę głosów uzyskał i został wybrany
KRASIŃSKI JERZY WIESŁAW
zgłoszony przez K.W.W. J. Krasińskiego
WYBORY WÓJTA GMINY
Piecki
W głosowaniu ponownym wybrany został
JARCZEWSKA MARIA
zgłoszony przez Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP
WYBORY WÓJTA GMINY
Sorkwity
Wybory przeprowadzono, głosowano na 4 kandydatów,
wymaganą liczbę głosów uzyskał i został wybrany
WOŁKOWICZ PIOTR
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców - Piotr Wołkowicz
WYBORY WÓJTA GMINY
Janowiec Kościelny
W głosowaniu ponownym wybrany został
PUCHALSKA DANUTA STANISŁAWA
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców "Wasza Rodzina"
WYBORY WÓJTA GMINY
Janowo
Wybory przeprowadzono, głosowano na 2 kandydatów,
wymaganą liczbę głosów uzyskał i został wybrany
SZYMAŃSKI WALDEMAR ADAM
zgłoszony przez KWW "Gospodarność dla Gminy Janowo"
WYBORY WÓJTA GMINY
Kozłowo
W głosowaniu ponownym wybrany został
DZWONKOWSKI HENRYK
zgłoszony przez KW OSP Sarnowo
WYBORY BURMISTRZA MIASTA
Nidzica
W głosowaniu ponownym wybrany został
KUMELSKI RYSZARD JÓZEF
zgłoszony przez Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP
WYBORY BURMISTRZA MIASTA
Nowe Miasto Lubawskie
W głosowaniu ponownym wybrany został
GRABOWSKA LIDIA HELENA
zgłoszony przez Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP
WYBORY WÓJTA GMINY
Biskupiec
W głosowaniu ponownym wybrany został
TOMASZEWSKI KAZIMIERZ
zgłoszony przez Komitet Wyborczy PSL
WYBORY WÓJTA GMINY
Grodziczno
Wybory przeprowadzono, głosowano na 4 kandydatów,
wymaganą liczbę głosów uzyskał i został wybrany
WIRASZKA STANISŁAW RYSZARD
zgłoszony przez "Ziemia Nowomiejska 2002"
WYBORY WÓJTA GMINY
Kurzętnik
Wybory przeprowadzono, głosowano na 3 kandydatów,
wymaganą liczbę głosów uzyskał i został wybrany
ANDRZEJEWSKA ZOFIA
zgłoszony przez Komitet Wyborczy PSL
WYBORY WÓJTA GMINY
Nowe Miasto Lubawskie gm.
Wybory przeprowadzono, głosowano na 2 kandydatów,
wymaganą liczbę głosów uzyskał i został wybrany
TRĄPCZYŃSKI ROMAN
zgłoszony przez KWW ROMANA TRĄPCZYŃSKIEGO
WYBORY WÓJTA GMINY
Kowale Oleckie
Wybory przeprowadzono, głosowano na 3 kandydatów,
wymaganą liczbę głosów uzyskał i został wybrany
ŻUKOWSKA HELENA
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Heleny Żukowskiej
WYBORY BURMISTRZA MIASTA
Olecko
W głosowaniu ponownym wybrany został
OLSZEWSKI WACŁAW
zgłoszony przez KWW "Prawica Ziemi Oleckiej"
WYBORY WÓJTA GMINY
Świętajno
W głosowaniu ponownym wybrany został
MAZIEWSKI WITOLD HENRYK
zgłoszony przez Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP
WYBORY WÓJTA GMINY
Wieliczki
W głosowaniu ponownym wybrany został
JAKIMOWICZ JAN
zgłoszony przez KWW "WSPÓLNY CEL"
WYBORY BURMISTRZA MIASTA
Barczewo
W głosowaniu ponownym wybrany został
WĄSOWSKA ELŻBIETA BEATA
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców - DZIAŁAJMY RAZEM
WYBORY BURMISTRZA MIASTA
Biskupiec
W głosowaniu ponownym wybrany został
DOMIN MAREK
zgłoszony przez Komitet Wyborczy PSL
WYBORY BURMISTRZA MIASTA
Dobre Miasto
W głosowaniu ponownym wybrany został
TRZASKOWSKI STANISŁAW GRZEGORZ
zgłoszony przez KWW NIEZALEŻNI
WYBORY WÓJTA GMINY
Dywity
W głosowaniu ponownym wybrany został
SZYDŁO JACEK TOMASZ
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców "WSPÓLNA GMINA"
WYBORY WÓJTA GMINY
Gietrzwałd
Wybory przeprowadzono, głosowano na 4 kandydatów,
wymaganą liczbę głosów uzyskał i został wybrany
MAŁKOWSKI ZBIGNIEW MAREK
zgłoszony przez Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP
WYBORY BURMISTRZA MIASTA
Jeziorany
Wybory przeprowadzono, głosowano na 4 kandydatów,
wymaganą liczbę głosów uzyskał i został wybrany
KAMIŃSKA - SYDOR AURELIA
zgłoszony przez KWW Porozumienie Społeczne - "Nasza Gmina"
WYBORY WÓJTA GMINY
Jonkowo
W głosowaniu ponownym wybrany został
GIECKO WOJCIECH
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Razem w Gminie
WYBORY WÓJTA GMINY
Kolno
W głosowaniu ponownym wybrany został
DUDA HENRYK KAZIMIERZ
zgłoszony przez KWW "Wspólne Dobro Gminy"
WYBORY BURMISTRZA MIASTA
Olsztynek
W głosowaniu ponownym wybrany został
STEGIENKO MIROSŁAW WOJCIECH
zgłoszony przez KWW "NASZA GMINA"
WYBORY WÓJTA GMINY
Purda
W głosowaniu ponownym wybrany został
OMELAN JAN BOGDAN
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców TWOJA GMINA
WYBORY WÓJTA GMINY
Stawiguda
Wybory przeprowadzono, głosowano na 5 kandydatów,
wymaganą liczbę głosów uzyskał i został wybrany
MARCINKIEWICZ TEODOZY JERZY
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców NASZA GMINA
WYBORY WÓJTA GMINY
Świątki
Wybory przeprowadzono, głosowano na 2 kandydatów,
wymaganą liczbę głosów uzyskał i został wybrany
SYPIAŃSKI JANUSZ
zgłoszony przez KWW Wspólna Gmina
WYBORY BURMISTRZA MIASTA
Ostróda
W głosowaniu ponownym wybrany został
NOSEWICZ JAN
zgłoszony przez Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP
WYBORY WÓJTA GMINY
Dąbrówno
Wybory przeprowadzono, głosowano na 2 kandydatów,
wymaganą liczbę głosów uzyskał i został wybrany
BŁASZKIEWICZ TADEUSZ
zgłoszony przez Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP
WYBORY WÓJTA GMINY
Grunwald
Wybory przeprowadzono, głosowano na 2 kandydatów,
wymaganą liczbę głosów uzyskał i został wybrany
KACPRZYK HENRYK JAN
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców "GRUNWALD"
WYBORY WÓJTA GMINY
Łukta
Wybory przeprowadzono, głosowano na 2 kandydatów,
wymaganą liczbę głosów uzyskał i został wybrany
LEONOWICZ JAN
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców " NASZA GMINA"
WYBORY WÓJTA GMINY
Małdyty
Wybory przeprowadzono, głosowano na 2 kandydatów,
wymaganą liczbę głosów uzyskał i został wybrany
SMOLAK ANTONI
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców "Ziemia Małdycka"
WYBORY BURMISTRZA MIASTA
Miłakowo
Wybory przeprowadzono, głosowano na 2 kandydatów,
wymaganą liczbę głosów uzyskał i został wybrany
ZALEWA HENRYK
zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIŁAKOWO - 2010
WYBORY BURMISTRZA MIASTA
Miłomłyn
W głosowaniu ponownym wybrany został
KRZEŚNIAK RÓŻA LUCYNA
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Róży Krześniak
WYBORY BURMISTRZA MIASTA
Morąg
W głosowaniu ponownym wybrany został
SOBIERAJSKI TADEUSZ ZBIGNIEW
zgłoszony przez Komitet Wyborczy "Zgoda i Rozwój"
WYBORY WÓJTA GMINY
Ostróda gm.
Wybory przeprowadzono, głosowano na 2 kandydatów,
wymaganą liczbę głosów uzyskał i został wybrany
BRZEZIN GUSTAW MAREK
zgłoszony przez Porozumienie Samorządowe Gminy Ostróda
WYBORY BURMISTRZA MIASTA
Biała Piska
W głosowaniu ponownym wybrany został
KURZĄTKOWSKI ANDRZEJ
zgłoszony przez Komitet Wyborczy PSL
WYBORY BURMISTRZA MIASTA
Orzysz
Wybory przeprowadzono, głosowano na 5 kandydatów,
wymaganą liczbę głosów uzyskał i został wybrany
ALESZCZYK JAN
zgłoszony przez Komitet Wyborczy PSL
WYBORY BURMISTRZA MIASTA
Pisz
W głosowaniu ponownym wybrany został
SZYMBORSKI ANDRZEJ JANUSZ
zgłoszony przez K. W. W. FORUM SAMORZĄDOWE POWIATU PISKIEGO
WYBORY BURMISTRZA MIASTA
Ruciane-Nida
W głosowaniu ponownym wybrany został
GRYCIUK LESZEK MAREK
zgłoszony przez KWW Współnota Samorządowa
WYBORY BURMISTRZA MIASTA
Szczytno
W głosowaniu ponownym wybrany został
BIELINOWICZ PAWEŁ ELIGIUSZ
zgłoszony przez KWW Wspólnota Samorządowa
WYBORY WÓJTA GMINY
Dźwierzuty
W głosowaniu ponownym wybrany został
WIERZUK CZESŁAW
zgłoszony przez Komitet Wyborczy PSL
WYBORY WÓJTA GMINY
Jedwabno
Wybory przeprowadzono, głosowano na 3 kandydatów,
wymaganą liczbę głosów uzyskał i został wybrany
BUDNY WŁODZIMIERZ IGNACY
zgłoszony przez KWW "NASZA GMINA"
WYBORY BURMISTRZA MIASTA
Pasym
W głosowaniu ponownym wybrany został
KOBYLIŃSKA LUCYNA
zgłoszony przez Kom. Wyborczy Wyborców "Ziemia Szczycieńska"
WYBORY WÓJTA GMINY
Rozogi
Wybory przeprowadzono, głosowano na 5 kandydatów,
wymaganą liczbę głosów uzyskał i został wybrany
ZAPERT JÓZEF
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców "Samorządna Gmina"
WYBORY WÓJTA GMINY
Szczytno gm.
Wybory przeprowadzono, głosowano na 6 kandydatów,
wymaganą liczbę głosów uzyskał i został wybrany
WOJCIECHOWSKI SŁAWOMIR
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców "NIEZALEŻNI"
WYBORY WÓJTA GMINY
Świętajno
W głosowaniu ponownym wybrany został
FABISIAK JERZY
zgłoszony przez Komitet Wyborczy PSL
WYBORY WÓJTA GMINY
Wielbark
W głosowaniu ponownym wybrany został
ZAPADKA GRZEGORZ
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców "Czas na zmiany"
WYBORY WÓJTA GMINY
Banie Mazurskie
Wybory przeprowadzono, głosowano na 3 kandydatów,
wymaganą liczbę głosów uzyskał i został wybrany
MILUSKI WŁADYSŁAW
zgłoszony przez KWW "POROZUMIENIE"
WYBORY WÓJTA GMINY
Dubeninki
Wybory przeprowadzono, głosowano na 2 kandydatów,
wymaganą liczbę głosów uzyskał i został wybrany
ZIELIŃSKI RYSZARD
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców "Jedność"
WYBORY BURMISTRZA MIASTA
Gołdap
Wybory przeprowadzono, głosowano na 3 kandydatów,
wymaganą liczbę głosów uzyskał i został wybrany
MIROS MAREK ALEKSANDER
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców GOŁDAP RAZEM
WYBORY WÓJTA GMINY
Budry
W głosowaniu ponownym wybrany został
MARKIEWICZ JÓZEF
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców FORUM WYBORCZE 02
WYBORY WÓJTA GMINY
Pozezdrze
W głosowaniu ponownym wybrany został
SUPRANOWICZ MARZENNA JOLANTA
zgłoszony przez KWW Gmina-Wspólne Dobro
WYBORY BURMISTRZA MIASTA
Węgorzewo
W głosowaniu ponownym wybrany został
PIOTROWSKI ANTONI
zgłoszony przez KW Samoobrona RP
WYBORY PREZYDENTA MIASTA
Elbląg
W głosowaniu ponownym wybrany został
SŁONINA HENRYK
zgłoszony przez Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP
WYBORY PREZYDENTA MIASTA
Olsztyn
W głosowaniu ponownym wybrany został
MAŁKOWSKI CZESŁAW JERZY
zgłoszony przez Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP
Data dodania:
Data upublicznienia: sobota, 28 cze 2003 08:51
Opublikował(a): Damian Modzelewski
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 4576 razy