BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

XXV / 256 / 04 Rady Miejskiej w Białej Piskiej

z dnia: 09.12.2004 r.
w sprawie: poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określania inkasentów, wysokości wynagrodzenia oraz terminu rozliczania się z inkasa
Warmi.04.190.2697
UCHWAŁA Nr XXV/256/04
Rady Miejskiej w Białej Piskiej
z dnia 9 grudnia 2004 r.
w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określana inkasentów, wysokości wynagrodzenia oraz terminu rozliczania się z inkasa.
(Olsztyn, dnia 17 grudnia 2004 r.)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558 Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759) art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatku i opłatach lokalnych (j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 zm.: z 2002 r. Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 51, poz. 804, Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i poz. 884, Nr 96, poz. 959 i Nr 123, poz. 1291) art. 6. ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682, zm. z 2003 r. Nr 216, poz. 1826) oraz art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (j.t. Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 zm.: z 1994 r. Nr 1, poz. 3, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 137, poz. 926, z 1998 r. Nr 108, poz. 681, z 2001 r. Nr 81, poz. 875, z 2002 r. Nr 200, poz. 1680. z 2003 r. Nr 110, poz. 1039, Nr 162, poz. 1568) Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się pobór w formie inkasa należności łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego od osób fizycznych.
§ 2. Do poboru należności upoważnia się sołtysów w obrębie ich sołectw.
§ 3. Terminem płatności dla inkasentów jest dzień następny po ostatnim dniu, w którym zgodnie z przepisami prawa podatkowego wpłata podatku powinna nastąpić.
§ 4. Ustala się wynagrodzenie inkasentów w wysokości 15% zainkasowanej sumy.
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 24 sty 2006 11:23
Opublikował(a): Łukasz Statkiewicz
Zaakceptował(a): Łukasz Statkiewicz
Artykuł był czytany: 1184 razy