BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Biuletyn Informacji Publicznej

Zaproszenie na XXIII publiczną Sesję Rady Miejskiej w Białej Piskiej

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ) zwołuję XXIII publiczną Sesję Rady Miejskiej w Białej Piskiej na dzień 28 maja 2020 r. (czwartek ) o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej przy ul. Sikorskiego 21 w Białej Piskiej - Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej.

Proponowany porządek  obrad.

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności.
 2. Dokonanie zmian lub uzupełnień porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXII Sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 28 kwietnia 2020 r.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Białej Piskiej w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja na temat działalności Gminnej Spółki Wodnej działającej na terenie Gminy Biała Piska za 2019 r. i planowane zamierzenia na 2020 r.
 6. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 7. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała Piska na lata 2020 – 2027,
 • zmiany uchwały budżetowej Gminy Biała Piska na rok 2020,
 • przyjęcia przez Gminę Biała Piska prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Biała Piska w 2020 r.,
 • przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2019 r. Programu współpracy Gminy Biała Piska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
 • zniesienia jednostki pomocniczej o nazwie: Samorząd Osiedla w Bemowie Piskim,
 • przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Biała Piska za 2019 r.,
 • zmiany uchwały w sprawie powołania składów osobowych Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej Piskiej,
 • zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej Piskiej,
 • zmiany uchwały Nr VI/42/03 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 08 kwietnia 2003 r. w sprawie nadania statutu sołectwom.
 1. Zamknięcie obrad.

 

Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne i zapewnienie radnym jak największego poziomu bezpieczeństwa prosimy Państwa o pozostanie w domach i oglądanie sesji za pośrednictwem Internetu.
Jednocześnie przypominam, że obrady Sesji są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej.

Wszelkie zapytania i wnioski proszę składać na piśmie bądź e-mail: um@bialapiska.pl lub rada@bialapiska.pl 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Białej Piskiej

Marek Grabowski

Data powstania: środa, 20 maj 2020 12:59
Data opublikowania: środa, 20 maj 2020 13:09
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 182 razy