BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie PBI.6220.2.2020.9

o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 r.,  poz. 283)

BURMISTRZ BIAŁEJ PISKIEJ PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJĘ

o wydanej w dniu 15.05.2020 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak PBI.6220.2.2020.8 
dla przedsięwzięcia polegającego na:
budowie do 2 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki 577/3, w obrębie ewidencyjnym Drygały, gmina Biała Piska, powiat piski, województwo warmińsko-mazurskie.

Z treścią wydanej decyzji wraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu oraz z opinią Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Giżycku można się zapoznać w Referacie Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej w pokoju nr 9 pon. – wt,  7:00-15:00, śr. 8:30-16:30, czw. – pt. 7:00-15:00 (tel. 87 424 13 63). 

 

Burmistrz Białej Piskiej

Beata Sokołowska

Data powstania: wtorek, 19 maj 2020 12:53
Data opublikowania: wtorek, 19 maj 2020 12:57
Opublikował(a): Paulina Prusinowska
Zaakceptował(a): Paulina Prusinowska
Artykuł był czytany: 26 razy