BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Biuletyn Informacji Publicznej

Przedłużono termin składania wniosków o płatność dobrostanową

Do 15 czerwca przedłużono termin składania wniosków przez tych rolników, którzy chcą ubiegać się w ARiMR o pomoc finansową z PROW 2014-2020, w ramach działania „Dobrostan zwierząt”.

Ten nowy rodzaj wsparcia z PROW 2014-2020 przeznaczony jest dla hodowców krów i świń. Ma on rekompensować im dodatkowo poniesione koszty i utracone dochody, w wyniku wprowadzenia praktyk hodowlanych związanych z podwyższonym dobrostanem zwierząt.

Dopłaty mogą otrzymać ci rolnicy, którzy zadbają o lepsze samopoczucie i zdrowie zwierząt, poprawiając warunki ich utrzymania przez zwiększenie powierzchni bytowej przypadającej na jedno zwierzę (krowę, lochę, tucznika) o co najmniej 20 proc. w stosunku do wymaganej obecnie minimalnej powierzchni lub przez zorganizowanie zwierzętom dostępu do pastwiska czy wybiegu.

Do 8 maja do ARiMR wpłynęło 13 337 wniosków o przyznanie płatności dobrostanowej.

Roczne stawki tych płatności wynoszą:
- 301 zł na lochę (zwiększenie powierzchni
w budynkach)
- 24 zł na tucznika (zwiększenie powierzchni w budynkach)
- 185 zł na krowę mleczną (wypas w sezonie pastwiskowym)
- 595 zł na krowę mleczną (zwiększenie powierzchni w budynkach)
- 329 zł na krowę mamkę (dostęp do wybiegów poza sezonem pastwiskowym)

Nabór wniosków odbywa się drogą elektroniczną, za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus, na wspólnym formularzu wniosku dla płatności bezpośrednich i płatności obszarowych PROW 2014-2020.

Wniosek może być także złożony po 15 czerwca, z tym, że za każdy dzień roboczy opóźnienia należna kwota płatności zostanie pomniejszona o 1 proc. Ostateczny termin ubiegania się o płatności dobrostanowe upływa 10 lipca.

Data powstania: poniedziałek, 11 maj 2020 10:48
Data opublikowania: poniedziałek, 11 maj 2020 10:50
Opublikował(a): Marta Zysk
Zaakceptował(a): Marta Zysk
Artykuł był czytany: 156 razy