BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiana organizacji pracy Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Informacja Burmistrza Białej Piskiej dla Mieszkańców Gminy Biała Piska o zmianie organizacji pracy Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

W związku z wprowadzonym na terenie naszego kraju stanem epidemii, w celu zminimalizowania niebezpieczeństwa związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w naszym regionie oraz mając na uwadze bezpieczeństwo Mieszkańców Gminy Biała Piska wprowadzam ograniczenia w bezpośredniej obsłudze klientów.

Ustalam obowiązujące od 24 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. zasady pracy:

  • Urząd Miejski w Białej Piskiej zostaje zamknięty dla mieszkańców, bezpośrednia obsługa klientów prowadzona jest tylko w wyjątkowych sytuacjach, każdorazowo po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu i zasad obsługi.
  • Pracownicy Urzędu Miejskiego mają skrócony czas pracy, pracują od poniedziałku do piątku w godz. od 08:00 do 13:00.
  • Wyznaczeni pracownicy pracują w systemie zdalnym.
  • We wszystkich sprawach urzędowych należy kontaktować się z poszczególnymi Komórkami i Referatami Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej pod nr tel.:

- Sekretariat – tel. 87 424 13 50 lub pocztą elektroniczną pod adresem sekretariat@bialapiska.pl

- Urząd Stanu Cywilnego – tel. 87 424 13 64 adres poczty elektronicznej lub pocztą elektroniczną pod adresem usc@bialapiska.pl

- Referat Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej i Nieruchomości - 87 424 13 61  lub pocztą elektroniczną pod adresem a.mroz@bialapiska.pl

- Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami  – tel. 87 424 13 70 lub pocztą elektroniczną pod adresem rolnictwo@bialapiska.pl

- Referat Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Inwestycji – tel. 87 424 13 73 lub pocztą elektroniczną pod adresem wsakowski@bialapiska.pl

- Referat Organizacyjny – tel. 87 424 13 54 lub pocztą elektroniczną pod adresem sekretarz@bialapiska.pl

- Pracownik ds. zarządzania kryzysowego – tel. 87 424 13 60 lub pocztą elektroniczną pod adresem k.grala@bialapiska.pl

- Meldunki, Dowody Osobiste – tel. 87 424 13 72 lub pocztą elektroniczną pod adresem meldunki@bialapiska.pl

5) Wymiana korespondencji w Urzędzie (w tym składanie pism, uzyskiwanie zaświadczeń odbywać się będzie w formie listownej lub elektronicznej. Istnieje również możliwość złożenia dokumentu osobiście w siedzibie Urzędu w odpowiednio przygotowanej skrzynce znajdującej się na parterze Urzędu).

6) Wgląd do akt postponowania administracyjnego nie będzie możliwy w tym okresie.

Osoby, które chcą przed wydaniem decyzji administracyjnej uzyskać wgląd do akt, proszone są o zgłaszanie tego zamiaru telefonicznie lub drogą elektroniczną.

 

Beata Sokołowska

Burmistrz Białej Piskiej

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 23 mar 2020 13:59
Data opublikowania: poniedziałek, 23 mar 2020 14:04
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 732 razy