BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie PBI.6733.2.2020

W oparciu o art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256) oraz art. 50 i art. 53 ust. 1 ustawy dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293)

ZAWIADAMIAM
że na wniosek
Pani Joanny Krzemińskiej –
Sekretarz Gminy Biała Piska
działającej w imieniu i na rzecz
Gminy Biała Piska
Pl. A. Mickiewicza 25
12-230 Biała Piska

z dnia 30-01-2020 r. /data wpływu/ i jego zmianie z dnia 05-02-2020 r. /data wpływu/
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

w dniu 13.03.2020 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji:
Budowa wewnętrznej linii zasilającej ze słupami oświetleniowymi oraz budowę studni do poboru wody podziemnej na działce o numerze geodezyjnym 273/78 w obrębie ewidencyjnym Biała Piska-miasto.
Wszystkich zainteresowanych sprawą informujemy, że z aktami sprawy w tym z treścią wydanej decyzji można się zapoznać w Referacie Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej w pokoju nr 9 w godzinach: pon.-wt. 7:00-15:00, śr. 8:30-16:30, czw.-pt. 7:00-15:00 (tel. 87 424 13 63).
    Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego    
(t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256), zawiadomienie stron uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


    Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na:
•    tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej,
•    stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej www.bialapiska.pl.

 

Beata Sokołowska

Burmistrz Białej Piskiej

Data powstania: poniedziałek, 16 mar 2020 08:46
Data opublikowania: poniedziałek, 16 mar 2020 08:49
Opublikował(a): Paulina Prusinowska
Zaakceptował(a): Paulina Prusinowska
Artykuł był czytany: 46 razy