BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE PBI.6733.3.2020

o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

W oparciu o art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256) oraz art. 50 i art. 53 ust. 1 ustawy dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293)

ZAWIADAMIAM
że na wniosek Pana Franciszka Pawła Romankiewicza reprezentującego Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 1, 12-230 Biała Piska w dniu 11-03-2020 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na części działki o numerze geodezyjnym 756 w obrębie ewidencyjnym Biała Piska-miasto oraz na działkach o numerach geodezyjnych 190/9, 190/15 w obrębie ewidencyjnym Szkody, gmina Biała Piska. Wszystkich zainteresowanych sprawą informujemy, że z aktami sprawy w tym z treścią wydanej decyzji można się zapoznać w Referacie Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej w pokoju nr 9 w godzinach pn.- wt. 7.00-15.00, śr. 8.30-16.30, czw.- pt. 7.00-15.00 (tel. 87 424 13 63). Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256), zawiadomienie stron uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na:
•    tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej,
•    stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej www.bialapiska.pl

 

Burmistrz Białej Piskiej
Beata Sokołowska

Data powstania: środa, 11 mar 2020 15:59
Data opublikowania: środa, 11 mar 2020 16:04
Opublikował(a): Wojciech Sakowski
Zaakceptował(a): Wojciech Sakowski
Artykuł był czytany: 62 razy