BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie PBI.6220.1.2020.2

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Burmistrz Białej Piskiej zawiadamia, że w dniu 08.01.2020 r. wpłynął wniosek (uzupełniony w dniu 29.02.2020 r., 31.01.2020 r. oraz 06.03.2020 r.) dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:
budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą,  z możliwością dzielenia na etapy lub budowania w całości na działce o numerze geodezyjnym 19/26 w obrębie ewidencyjnym Szkody, gmina Biała Piska.
Wraz z wnioskiem została złożona karta informacyjna przedsięwzięcia.
Zgodnie z art. 61 § 4  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256) zostało wszczęte postępowanie w powyższej sprawie.
Burmistrz Białej Piskiej zawiadamia, że zwrócił się z prośbą do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Giżycku o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania  na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.
Akta sprawy, znajdują się w Urzędzie Miejskim w Białej Piskiej, ul. Pl. A. Mickiewicza 25, pok. nr 9. (tel. /87/ 424 13 63).

 

Beata Sokołowska

Burmistrz Białej Piskiej

Data powstania: środa, 11 mar 2020 11:19
Data opublikowania: środa, 11 mar 2020 11:24
Opublikował(a): Paulina Prusinowska
Zaakceptował(a): Paulina Prusinowska
Artykuł był czytany: 66 razy