BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Biuletyn Informacji Publicznej

Zaproszenie na VI ponadplanową a zarazem XX publiczną Sesję Rady Miejskiej w Białej Piskiej

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm. ) oraz § 20 ust. 6 Uchwały Nr XLII/312/2018 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 08 listopada 2018 r.  w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Biała Piska (Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz z 2019  r. poz. 123 ze zm.)  na wniosek Burmistrza Białej Piskiej  z dnia 09 marca 2020 r. zwołuję:

 

VI ponadplanową, a zarazem XX publiczną Sesję Rady Miejskiej w Białej Piskiej na dzień 16 marca 2020 r. (poniedziałek) o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej przy ul. Sikorskiego 21 w Białej Piskiej - Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej.

 

Proponowany  porządek obrad Sesji:                                                         

  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Dokonanie zmian   lub uzupełnień w porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała Piska na lata 2020-2027
  2. zmiany uchwały budżetowej Gminy Biała Piska na rok 2020

Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Białej Piskiej

Marek Grabowski

Data powstania: wtorek, 10 mar 2020 14:09
Data opublikowania: wtorek, 10 mar 2020 14:13
Data przejścia do archiwum: wtorek, 17 mar 2020 08:05
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 149 razy