BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego nr 01/ZEC/WM/2020 z dnia 28.01.2020r.

Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego z dociepleniem scian zewnetrznych przy ul. Kościuszki 2 w Białej Piskiej

 

Zawiadomienie  o unieważnieniu zapytania ofertowego nr 01/ZEC/WM/2020 z dnia 28.01.2020r.

                     Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Targowa 1, 12-230 Biała Piska, działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej  położonej w Białej Piskiej przy ul.  Kościuszki 2 ,  niniejszym informuje o unieważnieniu zapytania ofertowego znak 01/ZEC/WM/2020 z dnia 28.01.2020r. którego przedmiotem był  "Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego z dociepleniem  ścian zewnetrznych przy ul. Kościuszki 2 w Białej Piskiej"

UZASADNIENIE :

Zbyt wysoka cena  najkorzystniejszej oferty , która przewyższa zakładana kwotę jaką Zamawiający  zamierzał przeznaczyć na zrealizowanie zamówienia.  

Data powstania: poniedziałek, 9 mar 2020 14:13
Data opublikowania: piątek, 13 mar 2020 11:44
Opublikował(a): Wiesław Brzozowy
Zaakceptował(a): Agnieszka Szumowska
Artykuł był czytany: 39 razy