BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Biuletyn Informacji Publicznej

Można składać wnioski na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

Do 28 marca 2020 roku w oddziałach regionalnych ARiMR można składać wnioski o przyznanie pomocy na rozpoczęcie działalności pozarolniczej finansowanej z PROW 2014-2020. Nabór przeznaczony jest dla tych rolniczych rodzin, które na terenach wiejskich objętych ASF prowadzą chów lub hodowlę trzody chlewnej i chcą z niej zrezygnować.

O premię może ubiegać się:
- rolnik, małżonek rolnika lub domownik, który m.in. podlega ubezpieczeniu w KRUS w pełnym zakresie nieprzerwanie co najmniej od 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Ponadto rolnik musi mieć przyznaną jednolitą płatność obszarową do użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa za 2019 r., a jeżeli jej nie otrzymał, musi mieć przyznaną taką płatność za 2020 r. W tym drugim przypadku dokument potwierdzający przyznanie jednolitej płatność obszarowej za 2020 r. można dostarczyć na etapie składania wniosku o wypłatę premii,
- osoby, które przez 24 miesiące poprzedzające złożenie wniosku miały zawieszoną lub zakończoną pozarolniczą działalność gospodarczą
- osoby, które swój biznes na wsi już prowadzą i chcą go rozszerzyć o nowy rodzaj działalności.

Wysokość pomocy zależy od liczby nowo utworzonych miejsc pracy. W przypadku utworzenia jednego miejsca pracy można liczyć na otrzymanie bezzwrotnej premii w wysokości 150 tys. zł, przy dwóch nowych miejscach pracy premia wzrasta do 200 tys. zł, a przy trzech do 250 tys. zł.

Dokumenty aplikacyjne dostępne są na stronie internetowej:
https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/do-250-tys-zl-premii-na-rozpoczecie-pozarolniczej-dzialalnosci-na-obszarach-wiejskich-objetych.html

Data powstania: czwartek, 30 sty 2020 11:23
Data opublikowania: czwartek, 30 sty 2020 11:25
Opublikował(a): Marta Zysk
Zaakceptował(a): Marta Zysk
Artykuł był czytany: 117 razy