BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Biuletyn Informacji Publicznej

Ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Właściciele nieruchomości na terenie Gminy Biała Piska posiadający zbiorniki bezodpływowe (szambo) lub przydomową oczyszczalnię ścieków zobligowani są wypełnić druk zgłoszenia i dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej w terminie do 31 lipca 2020r.

Zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach informujemy, iż gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym zwracamy się do właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Biała Piska o wypełnienie druku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie go do Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej. Możliwe jest także przesłania druku w formie elektronicznej na adres e-mail: rolnictwo@bialapiska.pl

Druki zgłoszenia dostępny do pobrania poniżej lub w Urzędzie Miejskim w Białej Piskiej, Pl. Adama Miciekiwcza 25, pokój nr 15 w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami.

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 24 sty 2020 14:09
Data opublikowania: piątek, 24 sty 2020 14:17
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 285 razy