BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Właściciele nieruchomości na terenie Gminy Biała Piska posiadający zbiorniki bezodpływowe (szambo) lub przydomową oczyszczalnię ścieków zobligowani są wypełnić druk zgłoszenia i dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej w terminie do 31 lipca 2020r.

Zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach informujemy, iż gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym zwracamy się do właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Biała Piska o wypełnienie druku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie go do Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej. Możliwe jest także przesłania druku w formie elektronicznej na adres e-mail: rolnictwo@bialapiska.pl

Druki zgłoszenia dostępny do pobrania poniżej lub w Urzędzie Miejskim w Białej Piskiej, Pl. Adama Miciekiwcza 25, pokój nr 15 w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami.

Pliki do pobrania:

Data powstania: piątek, 24 sty 2020 14:09
Data opublikowania: piątek, 24 sty 2020 14:17
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 109 razy