BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Zaproszenie na XIX publiczną Sesję Rady Miejskiej w Białej Piskiej

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) zwołuję XIX publiczną Sesję Rady Miejskiej w Białej Piskiej na dzień 30 stycznia 2020 r. (czwartek ) o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej przy ul. Sikorskiego 21 w Białej Piskiej - Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej.

Proponowany porządek  obrad.

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności.
 2. Dokonanie zmian lub uzupełnień porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XVIII Sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 20 grudnia  2019 r.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Białej Piskiej w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja na temat planowanych remontów dróg gminnych na 2020 r.
 6. Informacja na temat planowanych remontów dróg powiatowych na terenie Gminy Biała Piska w 2020 r.
 7. Sprawozdanie z pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Białej Piskiej za 2019 r.
 8. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 9. Wolne wnioski i zapytania.
 10. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała Piska na lata 2020 – 2027,
 • zmiany uchwały budżetowej Gminy Biała Piska na rok 2020,
 • zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Zesłańców Sybiru w Kumielsku,
 • ustalenia wysokości ekwiwalentu członkom ochotniczej straży pożarnej,
 • wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Sokoły Jeziorne,
 • udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko- Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego w Brukseli w 2020 r.
 1. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Białej Piskiej

Marek Grabowski

Data powstania: środa, 22 sty 2020 15:23
Data opublikowania: środa, 22 sty 2020 15:27
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 404 razy