BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie PBI.6733.10.2019

W oparciu o art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 50 i art. 53 ust. 1 ustawy dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.)

ZAWIADAMIAM
że na wniosek
Pani Joanny Krzemińskiej –                                                                                                      
 Sekretarz Gminy Biała Piska
działającej w imieniu
Gminy Biała Piska
Pl. A. Mickiewicza 25, 12-230 Biała Piska

z dnia 18-11-2019 r. (data wpływu)
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

w dniu 09.01.2020 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji:
Przebudowa drogi gminnej 175008N zlokalizowanej na działce o numerze geodezyjnym 107/2, przebudowa odcinków dróg gminnych wewnętrznych zlokalizowanych na działkach o numerach geodezyjnych 107/1, 107/4, 108/1, 112/3, 116/1 oraz przebudowa drogi zlokalizowanej na części działki o numerze geodezyjnym 138/8 w obrębie ewidencyjnym Myszki, gmina Biała Piska.
Wszystkich zainteresowanych sprawą informujemy, że z aktami sprawy w tym z treścią wydanej decyzji można się zapoznać w Referacie Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej w pokoju nr 9 w godzinach: pon.-wt. 700-1500, śr. 830-1630, czw.-pt. 700-1500 (tel. 87 424 13 63).
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego    
(t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945), zawiadomienie stron uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

    Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na:
•    tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej,
•    tablicy ogłoszeń w miejscowości Myszki,
•    stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej www.bialapiska.pl.

Data powstania: piątek, 10 sty 2020 07:21
Data opublikowania: piątek, 10 sty 2020 07:41
Opublikował(a): Paulina Prusinowska
Zaakceptował(a): Paulina Prusinowska
Artykuł był czytany: 149 razy