BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Uchwały podjęte na XVIII sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej w dniu 20 grudnia 2019 r.

 1. Uchwała Nr XVIII/114/2019 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała Piska na lata 2020 - 2027.
 2. Uchwała Nr XVIII/115/2019 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Biała Piska na 2020 rok.
 3. Uchwała Nr XVIII/116/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała Piska na lata 2019 -2027.
 4. Uchwała Nr XVIII/117/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Biała Piska na rok 2019.
 5. Uchwała Nr XVIII/118/2019 w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.
 6. Uchwała Nr XVIII/119/2019 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Biała Piska na 2020 rok.
 7. Uchwała Nr XVIII/120/2019 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej Piskiej na 2020 r.
 8. Uchwała Nr XVIII/121/2019 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Białej Piskiej na 2020 r.
 9. Uchwała Nr XVIII/122/2019 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Białej Piskiej na 2020 r.
 10. Uchwała Nr XVIII/123/2019 w sprawie wyborów uzupełniających ławników do Sądu Rejonowego w Piszu na kadencję 2020 - 2023.
 11. Uchwała Nr XVIII/124/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Białej Piskiej.

Pliki do pobrania:

Data powstania: piątek, 3 sty 2020 14:03
Data opublikowania: piątek, 3 sty 2020 14:17
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 85 razy