BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie PBI.6220.10.2019.9

o wydanym postanowieniu nakładającym wykonanie raportu oddziaływania na środowisko / o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zgodnie z art. 33 ust 1 w związku z art. 71 ust. 1, ust 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.), Burmistrz Białej Piskiej zawiadamia strony postępowania, że w dniu 02.01.2020 r. wydano:

1.    Na podstawie art. 63,  ust. 1 w/w ustawy postanowienie znak PBI.6220.10.2019.7 nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Eksploatacji piasku ze żwirem ze złoża Drygały II na działkach o numerach geodezyjnych 329/1, 329/2, 331, 335, 336 w obrębie ewidencyjnym Drygały, gmina Biała Piska, powiat piski.”.

2.    Na podstawie art. 69 ust. 4 postanowienie znak PBI.6220.10.2019.8, zawieszające postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

Burmistrz Białej Piskiej

Beata Sokołowska

Data powstania: piątek, 3 sty 2020 12:08
Data opublikowania: piątek, 3 sty 2020 12:11
Opublikował(a): Paulina Prusinowska
Zaakceptował(a): Paulina Prusinowska
Artykuł był czytany: 153 razy