BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie PBI.6220.12.2019.7

o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r.,  poz. 2081 z późn. zm.)

BURMISTRZ BIAŁEJ PISKIEJ
podaje do publicznej wiadomości informację

o wydanej w dniu 19.12.2019 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak PBI.6220.12.2019.6
dla przedsięwzięcia polegającego na:

budowie zespołu paneli fotowoltaicznych „Kolonia Kawałek” wraz z infrastrukturą towarzyszącą o łącznej mocy do 1 MW na działce o numerze geodezyjnym 407 w obrębie ewidencyjnym Kaliszki, gmina Biała Piska.

Z treścią wydanej decyzji wraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu oraz z opinią Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku można się zapoznać w Referacie Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej w pokoju nr 9 pon. – wt,  7:00-15:00, śr. 8:30-16:30, czw. – pt. 7:00-15:00 (tel. 87 424 13 63).

 

Beata Sokołowska

Burmistrz Białej Piskiej

Data powstania: piątek, 20 gru 2019 08:37
Data opublikowania: piątek, 20 gru 2019 08:41
Opublikował(a): Paulina Prusinowska
Zaakceptował(a): Paulina Prusinowska
Artykuł był czytany: 148 razy