BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Biuletyn Informacji Publicznej

Bezpłatne kursy języka angielskiego lub niemieckiego

Rusza rekrutacja na BEZPŁATNE kursy języka angielskiego lub niemieckiego, które odbędą się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Białej Piskiej.

Osoby, które chcą wziąć udział w projekcie, muszą spełniać poniższe kryteria:
- zamieszkiwać, uczyć się lub pracować na terenie woj. warmińsko-mazurskiego
- nie mogą prowadzić działalności gospodarczej
- osoby w wieku 18-49 muszą posiadać wykształcenie maksymalnie średnie (oznacza to, że mogą być w trakcie szkoły średniej lub w trakcie studiów licencjackich lub jednolitych magisterskich)
- osoby w wieku 50 + mogą posiadać dowolny poziom wykształcenia

Grupy będą liczyły po dwanaście osób, a projekt przewiduje 2-3 spotkania w tygodniu, maksymalnie od 2 do 4 godzin lekcyjnych. W zależności od wyboru liczby godzin lekcyjnych kurs potrwa od 5 do 6 miesięcy (w przypadku 3 modułów) lub około 4 miesiące (w przypadku 2 modułów). W projekcie wymagane jest minimum 80% obecności na zajęciach.

Kurs kończy się egzaminem zewnętrznym i certyfikatem potwierdzającym kwalifikacje. W ramach projektu każdy uczestnik otrzyma m.in. podręczniki.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Piskiej, a następnym krokiem rekrutacji jest to wypełnienie testu badającego aktualny poziom znajomości językowej. Jego wypełnienie ma za zadanie przyporządkowanie uczestnika projektu do odpowiedniego poziomu językowego.

Test plasujący z języka angielskiego znajduje się pod linkiem http://test.openeducation.pl/, a test języka niemieckiego pod linkiem http://testniemiecki.openeducation.pl/

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki; działanie: RPWM.02.03.00 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych; poddziałanie: RPWM.02.03.01 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych z grup defaworyzowanych, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 11 gru 2019 11:04
Data opublikowania: środa, 11 gru 2019 11:07
Opublikował(a): Marta Zysk
Zaakceptował(a): Marta Zysk
Artykuł był czytany: 1021 razy