BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie PBI.6220.6.2019.7

o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.)

BURMISTRZ BIAŁEJ PISKIEJ
podaje do publicznej wiadomości informację

o wydanej w dniu 26.11.2019 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak PBI.6220.6.2019.6
dla przedsięwzięcia polegającego na:

budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce o numerze geodezyjnym 280/27 w obrębie ewidencyjnym Sulimy, gmina Biała Piska.

Z treścią wydanej decyzji wraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu oraz z opinią Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku można się zapoznać w Referacie Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej w pokoju nr 9  w godzinach 7:00-15:00 (tel. 87 424 13 63).

 

Beata Sokołowska

Burmistrz Białej Piskiej

Data powstania: czwartek, 28 lis 2019 12:22
Data opublikowania: czwartek, 28 lis 2019 12:25
Opublikował(a): Paulina Prusinowska
Zaakceptował(a): Paulina Prusinowska
Artykuł był czytany: 245 razy