BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Projekty uchwał przygotowane na XVII publiczną sesję Rady Miejskiej w Białej Piskiej w dniu 29 listopada 2019 r.

 1. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Biała Piska na rok 2019,
 2. Projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie reprezentowania Gminy Biała Piska w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” oraz prawa kumulacji głosów na okres kadencji 2018 -2023,
 3. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Piskiej,
 4. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Białej Piskiej oraz podległej Komisji Mieszkaniowej,
 5. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
 6. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
 7. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz sposobu poboru tej opłaty,
 8. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Biała Piska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”,
 9. Projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Biała Piska,
 10. Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia Gminy Biała Piska ze Starostwem Powiatowym w Ełku w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej oświaty z Gminy Biała Piska przez Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku,
 11. Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Białej Piskiej.

Pliki do pobrania:

 • . Data dodania: 22 lis 2019 10:55
 • . Data dodania: 22 lis 2019 10:56
 • . Data dodania: 22 lis 2019 10:56
 • . Data dodania: 22 lis 2019 10:59
 • . Data dodania: 22 lis 2019 11:00
 • . Data dodania: 22 lis 2019 11:00
 • . Data dodania: 22 lis 2019 11:01
 • . Data dodania: 22 lis 2019 11:02
 • . Data dodania: 22 lis 2019 11:02
 • . Data dodania: 22 lis 2019 11:04
 • . Data dodania: 22 lis 2019 11:04
Data powstania: piątek, 22 lis 2019 10:32
Data opublikowania: piątek, 22 lis 2019 11:05
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 2 gru 2019 14:37
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 69 razy